magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Természetvédelem az EU-ban » Az EU Bizottságnak küldött jelentések » Az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke alapján készített országjelentés - 2007
Az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke alapján készített országjelentés - 2007
 

 

Jelmagyarázat

 

*

 

Közösségi szempontból kiemelt jelentőségű fajok

 

II. melléklet

 

Közösségi jelentőségű állat- és növényfajok, amelyek megőrzéséhez különleges természet-megőrzési területek kijelölése szükséges

 

IV. melléklet

 

Közösségi jelentőségű szigorú védelmet igényelő állat- és növényfajok 

 

V. melléklet

Közösségi jelentőségú állat- és növényfajok, amelyek vadon történő begyűjtése, valamint hasznosítása igazgatási rendszabályok alá vonható

 

 Magyar név

 Tudományos név

HD melléklet

II.

IV.

V.

ZUZMÓK

 

 

 

 

 Cladonia fajok

Cladonia spp. (subgenus Cladinia)

 

 

1

MOHÁK

 

 

 

 

 Zöld koboldmoha

 Buxbaumia viridis

1

 

 

 Zöld seprőmoha

 Dicranum viride

1

 

 

 Fehérlő vánkosmoha

 Leucobryum glaucum

 

 

1

 Tőzegmoha fajok

 Sphagnum spp.

 

 

1

HARASZTOK

 

 

 

 

 Lycopodium fajok

 Lycopodium spp.

 

 

1

 Mételyfű

 Marsilea quadrifolia

1

1

 

ZÁRVATERMŐK

 

 

 

 

 Csengettyűvirág

 Adenophora liliifolia

1

1

 

 Aldrovanda

 Aldrovanda vesiculosa

1

1

 

 Réti angyalgyökér

 Angelica palustris

1

1

 

 Kúszó celler

 Apium repens

1

1

 

 Árnika

 Arnica montana

 

 

1

 Szíveslevelű hídőr

 Caldesia parnassifolia

1

1

 

 Kisfészkű aszat

 Cirsium brachycephalum

1

1

 

 Homoki kikerics

 Colchicum arenarium

1

1

 

 Tátorján

 Crambe tataria

1

1

 

 Rigópohár

 Cypripedium calceolus

1

1

 

 *Tartós szegfű

 *Dianthus diutinus

1

1

 

 *Lumnitzer-szegfű

 *Dianthus lumnitzeri

1

1

 

 Szent István-szegfű

 Dianthus plumarius subsp. regis-stephani

1

1

 

 Osztrák sárkányfű

 Dracocephalum austriacum

1

1

 

 Piros kígyószisz

 Echium russicum (maculatum)

1

1

 

 Sűrű csetkáka

 Eleocharis carniolica

1

1

 

 *Magyarföldi husáng

 *Ferula sadleriana

1

1

 

 Hóvirág

 Galanthus nivalis

 

 

1

 Mocsári kardvirág

 Gladiolus palustris

1

1

 

 Adriai sallangvirág

 Himantoglossum adriaticum

1

1

 

 Bíboros sallangvirág

 Himantoglossum caprinum

1

1

 

 Magyar nőszirom

 Iris aphylla subsp. hungarica

1

1

 

 Homoki nőszirom

 Iris humilis subsp. arenaria

1

1

 

 Heverő iszapfű

 Lindernia procumbens

 

1

 

 *Pilisi len 

 *Linum dolomiticum

1

1

 

 Hagymaburok

 Liparis loeselii

1

1

 

 *Tornai vértő

 *Onosma tornensis

1

1

 

 Bánáti bazsarózsa

 Paeonia officinalis subsp. banatica

1

1

 

 Leánykökörcsin

 Pulsatilla grandis

1

1

 

 Tátogó kökörcsin

 Pulsatilla patens

1

1

 

 *Magyar kökörcsin

 *Pulsatilla pratensis subsp. hungarica

1

1

 

 *Magyar vadkörte

 *Pyrus magyarica

1

1

 

 Szúrós csodabogyó

 Ruscus aculeatus

 

 

1

 Fénylő zsoltina

 Serratula lycopifolia

1

1

 

 Magyar gurgolya

 Seseli leucospermum

1

1

 

 Nyári füzértekercs

 Spiranthes aestivalis

 

1

 

 Janka-tarsóka

 Thlaspi jankae

1

1

 

 Magyar méreggyilok

 Vincetoxicum pannonicum

1

1

 

 

 GERINCTELENEK

 

 

 

 

 Orvosi pióca

 Hirudo medicinalis

 

 

1

 PUHATESTŰEK

 

 

 

 

 Apró fillércsiga

 Anisus vorticulus

1

1

 

 Bánáti csiga

 Chilostoma banatica

1

1

 

 Éti csiga

 Helix pomatia

 

 

1

 Dobozi pikkelyescsiga

 Hygromia kovacsi

1

1

 

 *Magyar vakcsiga

 *Paladilhia hungarica

1

1

 

 Tornai patakcsiga

 Sadleriana pannonica

1

1

 

 Sávos bödöncsiga

 Theodoxus transversalis

1

1

 

 Tompa folyamkagyló

 Unio crassus

1

1

 

 Hosszúfogú törpecsiga

 Vertigo angustior

1

 

 

 Hasas törpecsiga

 Vertigo moulinsiana

1

 

 

 Fekete csiga

 Theodoxus praevostianus

 

1

 

 ÍZELTLÁBÚAK

 

 

 

 

 RÁKOK

 

 

 

 

 Folyami rák

 Astacus astacus

 

 

1

 *Kövi rák

 *Austropotamobius torrentium

1

 

1

 ROVAROK

 

 

 

 

 Szitakötők rendje

 

 

 

 

 Zöld acsa

 Aeshna viridis

 

1

 

 Díszes légivadász

 Coenagrion ornatum

1

 

 

 Ritka hegyiszitakötő

 Cordulegaster heros

1

1

 

 Tócsaszitakötő

 Leucorrhinia caudalis

 

1

 

 Lápi szitakötő

 Leucorrhinia pectoralis

1

1

 

 Erdei szitakötő

 Ophiogomphus cecilia

1

1

 

 Sárgás szitakötő

 Stylurus flavipes

 

1

 

 Egyenesszárnyúak rendje

 

 

 

 

 Magyar tarsza

 Isophya costata

1

1

 

 Erdélyi tarsza

 Isophya stysii

1

1

 

 Vöröslábú hegyisáska

 Odontopodisma rubripes

1

1

 

 Álolaszsáska

 Paracaloptenus caloptenoides

1

1

 

 Erdélyi kurtaszárnyú-szöcske

 Pholidoptera transsylvanica

1

1

 

 Fűrészlábú szöcske

 Saga pedo

 

1

 

 Eurázsiai rétisáska

 Stenobothrus eurasius

1

1

 

 Bogarak rendje

 

 

 

 

 Szarvas ganéjtúró

 Bolbelasmus unicornis

1

1

 

 Beregi futrinka

 Carabus hampei 

1

1

 

 Magyar futrinka

 Carabus hungaricus

1

1

 

 Vízi futrinka

 Carabus variolosus

1

1

 

 Zempléni futrinka

 Carabus zawadszkii

1

1

 

 Nagy hőscincér

 Cerambyx cerdo

1

1

 

 Skarlátbogár

 Cucujus cinnaberinus

1

1

 

 Pusztai gyalogcincér

 Dorcadion fulvum cervae

1

1

 

 Gebhardt-vakfutrinka

 Duvalius gebhardti

1

1

 

 Magyar vakfutrinka

 Duvalius hungaricus

1

1

 

 Széles tavicsíkbogár

 Graphoderus bilineatus

1

1

 

 Kék pattanóbogár

 Limoniscus violaceus

1

 

 

 Szarvasbogár

 Lucanus cervus

1

 

 

 Gyászcincér

 Morimus funereus

1

 

 

 *Remetebogár

 *Osmoderma eremita

1

1

 

 Atracélcincér

 Pilemia tigrina

1

1

 

 Ráncos gyászbogár

 Probaticus subrugosus

1

1

 

 Kerekvállú állasbogár

 Rhysodes sulcatus

1

 

 

 *Havasi cincér

 *Rosalia alpina

1

1

 

 Lepkék rendje

 

 

 

 

 Magyar színjátszólepke

 Apatura metis

 

1

 

 Keleti lápibagoly

 Arytrura musculus

1

1

 

 Sztyeplepke

 Catopta thrips

1

1

 

 Magyar ősziaraszoló

 Chondrosoma fiduciarium

1

1

 

 Ezüstsávos szénalepke

 Coenonympha oedippus

1

1

 

 Narancsszínű kéneslepke 

 Colias myrmidone

1

1

 

 Vértesi csuklyásbagoly

 Cucullia mixta

1

1

 

 Magyar tavaszi-fésűsbagoly

 Dioszeghyana schmidtii

1

1

 

 Anker-araszoló

 Erannis ankeraria

1

1

 

 Sárga gyapjasszövő

 Eriogaster catax

1

1

 

 Lápi tarkalepke

 Euphydryas aurinia

1

 

 

 Díszes tarkalepke

 Euphydryas maturna

1

1

 

 *Csíkos medvelepke

 *Callimorpha quadripunctata

1

 

 

 Budai szakállasmoly

 Glyphipterix loricatella

1

1

 

 Nagy szikibagoly

 Gortyna borelii

1

1

 

 Keleti mustárlepke

 Leptidea morsei 

1

1

 

 Füstös ősziaraszoló

 Lignyoptera fumidaria

1

1

 

 Sápadt szemeslepke

 Lopinga achine

 

1

 

 Nagy tűzlepke

 Lycaena dispar 

1

1

 

 Nagyfoltú hangyaboglárka

 Maculinea arion

 

1

 

 Sötét hangyaboglárka

 Maculinea nausithous

1

1

 

 Vérfű-hangyaboglárka

 Maculinea teleius

1

1

 

 Kis apollólepke

 Parnassius mnemosyne

 

1

 

 Csüngőaraszoló

 Phyllometra culminaria

1

1

 

 Villányi télibagoly

 Polymixis rufocincta

1

1

 

 Törpeszender

 Proserpinus proserpina

 

1

 

 Farkasalmalepke

 Zerynthia polyxena

 

1

 

 GERINCESEK

 

 

 

 

 KÖRSZÁJÚAK

 

 

 

 

 Ingola fajok

 Eudontomyzon spp.

1

 

 

 HALAK

 

 

 

 

 Kecsege

 Acipenser ruthenus

 

 

1

 Ragadozó őn 

 Aspius aspius

1

 

1

 Rózsás márna

 Barbus barbus

 

 

1

 Petényi-márna

 Barbus meridionalis

1

 

1

 Vágócsík

 Cobitis taenia

1

 

 

 Botos kölönte

 Cottus gobio

1

 

 

 Halványfoltú küllő

 Gobio albipinnatus

1

 

 

 Homoki küllő

 Gobio kessleri

1

 

 

 Felpillantó küllő

 Gobio uranoscopus

1

 

 

 Széles durbincs

 Gymnocephalus baloni

1

1

 

 Selymes durbincs

 Gymnocephalus schraetzer

1

 

1

 Dunai galóca

 Hucho hucho

1

 

1

 Réticsík

 Misgurnus fossilis

1

 

 

 Garda

 Pelecus cultratus 

1

 

1

 Szivárványos ökle

 Rhodeus sericeus 

1

 

 

 Leánykoncér

 Rutilus pigus 

1

 

1

 Törpecsík

 Sabanejewia aurata

1

 

 

 Lápi póc

 Umbra krameri

1

 

 

 Német bucó

 Zingel streber

1

 

 

 Magyar bucó

 Zingel zingel

1

 

1

 KÉTÉLTŰEK

 

 

 

 

 Vöröshasú unka

 Bombina bombina

1

1

 

 Sárgahasú unka

 Bombina variegata

1

1

 

 Zöld varangy

 Bufo viridis

 

1

 

 Levelibéka

 Hyla arborea

 

1

 

 Barna ásóbéka

 Pelobates fuscus

 

1

 

 Mocsári béka

 Rana arvalis 

 

1

 

 Erdei béka

 Rana dalmatina

 

1

 

 Kecskebéka

 Rana esculenta

 

 

1

 Kis tavibéka

 Rana lessonae

 

1

 

 Kacagó (Tavi) béka 

 Rana ridibunda

 

 

1

 Gyepi béka

 Rana temporaria

 

 

1

 Alpesi tarajosgőte

 Triturus carnifex

1

1

 

 Közönséges tarajosgőte

 Triturus cristatus

1

1

 

 Dunai tarajosgőte

 Triturus dobrogicus

1

1

 

 HÜLLŐK

 

 

 

 

 Pannon gyík

 Ablepharus kitaibelii 

 

1

 

 Haragos sikló

 Coluber caspius

 

1

 

 Rézsikló

 Coronella austriaca

 

1

 

 Erdei sikló

 Elaphe longissima

 

1

 

 Mocsári teknős

 Emys orbicularis

1

1

 

 Fürge gyík

 Lacerta agilis

 

1

 

 Zöld gyík

 Lacerta viridis

 

1

 

 Kockás sikló

 Natrix tessellata

 

1

 

 Fali gyík

 Podarcis muralis

 

1

 

 Homoki gyík

 Podarcis taurica

 

1

 

 *Rákosi vipera

 *Vipera ursinii rakosiensis

1

1

 

 Elevenszülő gyík 

Lacerta (Zootoca) vivipara pannonica

 

1

 

 EMLŐSÖK

 

 

 

 

 Denevérek rendje

 

 

 

 

 Piszedenevér

 Barbastella barbastellus

1

1

 

 Északi késeidenevér

 Eptesicus nilssoni

 

1

 

 Késeidenevér

 Eptesicus serotinus

 

1

 

 Alpesi törpedenevér

 Pipistrellus savii

 

1

 

 Hosszúszárnyú denevér

 Miniopterus schreibersi

1

1

 

 Alchatoe-denevér

 Myotis alchatoe

 

1

 

 Nagyfülű denevér

 Myotis bechsteini

1

1

 

 Hegyesorrú denevér

 Myotis blythi

1

1

 

 Brandt-denevér

 Myotis brandti

 

1

 

 Tavi denevér

 Myotis dasycneme

1

1

 

 Vízi denevér

 Myotis daubentoni

 

1

 

 Csonkafülű denevér

 Myotis emarginatus

1

1

 

 Közönséges denevér

 Myotis myotis

1

1

 

 Bajuszos denevér

 Myotis mystacinus

 

1

 

 Horgasszőrű denevér

 Myotis nattereri

 

1

 

 Óriás-koraidenevér

 Nyctalus lasiopterus

 

1

 

 Szőrőskarú koraidenevér

 Nyctalus leisleri

 

1

 

 Koraidenevér

 Nyctalus noctula

 

1

 

 Fehérszélű törpedenevér

 Pipistrellus kuhli

 

1

 

 Durvavitorlájú törpedenevér

 Pipistrellus nathusii

 

1

 

 Törpedenevér

 Pipistrellus pipistrellus

 

1

 

 Apró törpedenevér

 Pipistrellus pygmaeus

 

1

 

 Barna hosszúfülű-denevér

 Plecotus auritus

 

1

 

 Szürke hosszúfülű-denevér

 Plecotus austriacus

 

1

 

 Kereknyergű patkósdenevér

 Rhinolophus euryale

1

1

 

 Nagy patkósdenevér

 Rhinolophus ferrumequinum

1

1

 

 Kis patkósdenevér

 Rhinolophus hipposideros

1

1

 

 Fehértorkú denevér

 Vespertilio murinus

 

1

 

 Rágcsálók rendje

 

 

 

 

 Közönséges hód

 Castor fiber

1

1

 

 Hörcsög

 Cricetus cricetus

 

 

1

 Erdei pele

 Dryomys nitedula

 

1

 

 *Északi (Patkányfejű) pocok 

*Microtus oeconomus mehelyi

1

1

 

 Mogyorós pele

 Muscardinus avellanarius

 

1

 

 Csíkos szöcskeegér

 Sicista subtilis

1

1

 

 Ürge

 Spermophilus citellus

1

1

 

 Ragadozók rendje

 

 

 

 

 Aranysakál

 Canis aureus

 

 

1

 Farkas

 Canis lupus

1

1

 

 Vadmacska

 Felis silvestris

 

1

 

 Vidra

 Lutra lutra

1

1

 

 Hiúz

 Lynx lynx

1

1

 

 Nyuszt

 Martes martes

 

 

1

 Molnárgörény

 Mustela eversmanni

1

1

 

 Házi görény

 Mustela putorius

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Élőhelyvédelmi Irányelv I. mellékletén szereplő hazánkban is előforduló élőhelytípusok, amelyek védelmére közösségi jelentőségű területet (pSCI) kell kijelölni

 

vastagon szedettek: a Magyarország által felvételre javasolt élőhelyek 

* közösségi szempontból kiemelt jelentőségű élőhelytípusok

 

1530

* Pannon szikesek

2340

* Mészkerülő ezüstperjések

3130

Törpekákás iszapnövényzet

3150

Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja

3160

Láptavak

3260

Patakok hínárja

3270

Ártéri ruderális magaskórós folyómedernövényzet

4030

Száraz fenyérek, csarabosok

40A0

* Kontinentális cserjések

5130

Borókásodó szárazgyepek

6110

* Fehér varjúhájas mészkedvelő sziklai pionír növényzet

6190

Pannon sziklagyepek

6210

Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek

6230

* Fajgazdag szőrfűgyepek

6240

* Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők

6250

* Síksági pannon löszsztyeppek

6260

* Pannon homoki gyepek

6410

Kékperjés láprétek

6430

Üde, tápanyaggazdag magaskórósok

6440

Ártéri mocsárrétek

6510

Sík- és dombvidéki kaszálórétek

6520

Hegyi kaszálórétek

7110

* Dagadólápok

7140

Tőzegmohás lápok és ingólápok

7210

* Télisásosok

7220

* Mésztufás források

7230

Mészkedvelő (meszes talajú) üde láp- és sásrétek

8150

Közép-európai mészkerülő sziklatörmeléknövényzet

8160

* Közép-európai mészkedvelő sziklatörmeléknövényzet

8210

Mészkedvelő sziklanövényzet

8220

Mészkerülő sziklanövényzet

8230

Pionír, mészkerülő sziklanövényzet

8310

A nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok

9110

Mészkerülő bükkösök

9130

Szubmontán és montán bükkösök

9150

Sziklai bükkösök és sziklai hárserdők/hársas-berkenyés sziklaerdők

9180

* Törmeléklejtő- és szurdokerdők

91E0

* Fűz-, nyár-, éger-, és kőrisligetek/ligeterdők

91F0

Keményfás ligeterdők

91G0

* Pannon gyertyános tölgyesek

91H0

* Pannon molyhos tölgyesek

91I0

* Euro-szibériai erdősztyepp-tölgyesek

91K0

Illír bükkösök

91L0

Illír gyertyános-tölgyesek

91M0

Pannon cseres-tölgyesek

91N0

* Pannon homoki borókás-nyárasok

 
   
 
2017. 07. 12. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design