magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Természetvédelem az EU-ban » Az EU Bizottságnak küldött jelentések » Az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke alapján készített országjelentés 2013
Az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke alapján készített országjelentés 2013
 

A természetes élőhelyek, illetve a vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló 92/43/EGK irányelv 17. cikk (1) bekezdése alapján valamennyi tagországnak hatévente jelentést kell küldenie a Bizottság részére az irányelv egyes cikkeinek értelmében hozott nemzeti intézkedések végrehajtásáról. A jelentésnek különösen a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott megőrzési intézkedésekre vonatkozó általános tájékoztatásra, illetve a meghozott intézkedéseknek az I. melléklet természetes élőhelytípusainak és a II., IV. és V. mellékletek fajainak védelmi helyzetére gyakorolt hatásának értékelésére, továbbá a 11. cikkben megnevezett, a közösségi fajokra és élőhelytípusokra vonatkozó ellenőrzési tevékenység főbb eredményeire kell kitérnie.

Az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikk (1) bekezdése alapján az Európai Unió tagországai, köztük Magyarország is, első ízben 2007-ben jelentettek az irányelv végrehajtásáról a 2001-2006-os állapot szerint. Az irányelv végrehajtására létrehozott Élőhelyvédelmi Bizottság az akkor érvényes formátumot és az annak értelmezésére szolgáló „Útmutató az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke alapján történő jelentéshez” című részletes tájékoztatót az első jelentés tapasztalatai alapján kisebb mértékben módosította, és a jelenleg érvényes jelentőlapot 2011 májusában fogadta el. A tagországok ennek alapján egységesen készítik el jelentéseiket. Az EU  referencia honlapján valamennyi információ hozzáférhető a jelentés technikai részleteiről.

 A jelentés az alábbi részekből áll:

A: Általános beszámoló az irányelv végrehajtásáról a 2007-2012 közötti időszak tekintetében.

 B-C: Az élőhelyvédelmi irányelv II., IV. és V. mellékletében felsorolt fajok monitorozásának eredményei és annak természetvédelmi értékelése.

D-E: Az élőhelyvédelmi irányelv I. mellékletében felsorolt élőhelytípusok monitorozásának eredményei és annak természetvédelmi értékelése.

A jelentés B-E. fejezeteiben az élőhelyvédelmi irányelv I., II., IV. és V. mellékletében felsorolt élőhelytípusok és fajok közül az országban előforduló élőhelytípusokról és önfenntartó állománnyal rendelkező növény- és állatfajok természetvédelmi helyzetéről kellett beszámolni. A fajok helyzetének összefoglaló értékelését az elterjedés, az állomány, a faj rendelkezésére álló élőhely, a jövőbeli kilátások; az élőhelytípusok esetében az elterjedés, az élőhely által lefedett terület, a szerkezet és funkció, a jövőbeli kilátások alapján kellett megadni „kedvező”, „nem megfelelő”, „rossz”, illetve „ismeretlen” értékelési kategóriák szerint, hasonlóan a 2007-es jelentéshez.

A jelentés a Biodiverzitás Tematikus Központ által összeállított útmutató alapján készült.

Az egyes fajok és élőhelyek jelentő lapjai ezen az oldalon legördítve elérhetőek pdf formátumban. A tagállamok jelentéseinek értékelése az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) honlapján elérhetők és véleményezhetők 2014. július 7-ig.

 

Jelmagyarázat

:

*

 

Közösségi szempontból kiemelt jelentőségű fajok

 

II. melléklet

 

Közösségi jelentőségű állat- és növényfajok, amelyek megőrzéséhez különleges természet-megőrzési területek kijelölése szükséges

 

IV. melléklet

 

Közösségi jelentőségű szigorú védelmet igényelő állat- és növényfajok 

 

V. melléklet

Közösségi jelentőségú állat- és növényfajok, amelyek vadon történő begyűjtése, valamint hasznosítása igazgatási rendszabályok alá vonható

 

 Magyar név

 Tudományos név

HD melléklet

II.

IV.

V.

ZUZMÓK

 

 

 

 

 Cladonia fajok

 Cladonia spp. (subgenus Cladinia)

 

 

X

MOHÁK

 

 

 

 

 Zöld koboldmoha

 Buxbaumia viridis

X

 

 

 Zöld seprőmoha

 Dicranum viride

X

 

 

 Fehérlő vánkosmoha

 Leucobryum glaucum

 

 

X

 Sziklai illatosmoha

 Mannia triandra

  X  

 

X

 Tőzegmoha fajok

 Sphagnum spp.

 

 

X

HARASZTOK

 

 

 

 

 Lycopodium fajok

 Lycopodium spp.

 

 

X

 Mételyfű

 Marsilea quadrifolia

X

X

 

ZÁRVATERMŐK

 

 

 

 

 Csengettyűvirág

 Adenophora liliifolia

X

X

 

 Aldrovanda

 Aldrovanda vesiculosa

X

X

 

 Réti angyalgyökér

 Angelica palustris

X

X

 

 Kúszó celler

 Apium repens

X

X

 

 Szíveslevelű hídőr

 Caldesia parnassifolia

X

X

 

 Kisfészkű aszat

 Cirsium brachycephalum

X

X

 

 Homoki kikerics

 Colchicum arenarium

X

X

 

 Tátorján

 Crambe tataria

X

X

 

 Rigópohár

 Cypripedium calceolus

X

X

 

 *Tartós szegfű

 *Dianthus diutinus

X

X

 

 *Lumnitzer-szegfű

 *Dianthus lumnitzeri

X

X

 

 Szent István-szegfű

 Dianthus plumarius subsp. regis-stephani

X

X

 

 Osztrák sárkányfű

 Dracocephalum austriacum

X

X

 

 Piros kígyószisz

 Echium russicum (maculatum)

X

X

 

 Sűrű csetkáka

 Eleocharis carniolica

X

X

 

 *Magyarföldi husáng

 *Ferula sadleriana

X

X

 

 Hóvirág

 Galanthus nivalis

 

 

X

 Mocsári kardvirág

 Gladiolus palustris

X

X

 

 Adriai sallangvirág

 Himantoglossum adriaticum

X

X

 

 Bíboros sallangvirág

 Himantoglossum caprinum

X

X

 

 Magyar nőszirom

 Iris aphylla subsp. hungarica

X

X

 

 Homoki nőszirom

 Iris humilis subsp. arenaria

X

X

 

 Heverő iszapfű

 Lindernia procumbens

 

X

 

 *Pilisi len 

 *Linum dolomiticum

X

X

 

 Hagymaburok

 Liparis loeselii

X

X

 

 *Tornai vértő

 *Onosma tornensis

X

X

 

 Bánáti bazsarózsa

 Paeonia officinalis subsp. banatica

X

X

 

 Leánykökörcsin

 Pulsatilla grandis

X

X

 

 Tátogó kökörcsin

 Pulsatilla patens

X

X

 

 *Magyar kökörcsin

 *Pulsatilla pratensis subsp. hungarica

X

X

 

 *Magyar vadkörte

 *Pyrus magyarica

X

X

 

 Szúrós csodabogyó

 Ruscus aculeatus

 

 

X

 Fénylő zsoltina

 Serratula lycopifolia

X

X

 

 Magyar gurgolya

 Seseli leucospermum

X

X

 

 Janka-tarsóka

 Thlaspi jankae

X

X

 

 Magyar méreggyilok

 Vincetoxicum pannonicum

X

X

 

 GERINCTELENEK

 

 

 

 

 GYŰRŰSFÉRGEK

 

 

 

 

 Orvosi pióca

 Hirudo medicinalis

 

 

X

 PUHATESTŰEK

 

 

 

 

 Apró fillércsiga

 Anisus vorticulus

X

X

 

 Bánáti csiga

 Chilostoma banatica

X

X

 

 Éti csiga

 Helix pomatia

 

 

X

 Dobozi pikkelyescsiga

 Hygromia kovacsi

X

X

 

 *Magyar vakcsiga

 *Paladilhia hungarica

X

X

 

 Tornai patakcsiga

 Sadleriana pannonica

X

X

 

 Sávos bödöncsiga

 Theodoxus transversalis

X

X

 

 Tompa folyamkagyló

 Unio crassus

X

X

 

 Hosszúfogú törpecsiga

 Vertigo angustior

X

 

 

 Hasas törpecsiga

 Vertigo moulinsiana

X

 

 

 Fekete csiga

 Theodoxus praevostianus

 

X

 

 ÍZELTLÁBÚAK

 

 

 

 

 RÁKOK

 

 

 

 

 Folyami rák

 Astacus astacus

 

 

X

 *Kövi rák

 *Austropotamobius torrentium

X

 

X

 ROVAROK

 

 

 

 

 Szitakötők rendje

 

 

 Zöld acsa

 Aeshna viridis

 

X

 

 Díszes légivadász

 Coenagrion ornatum

X

 

 

 Ritka hegyiszitakötő

 Cordulegaster heros

X

X

 

 Tócsaszitakötő

 Leucorrhinia caudalis

 

X

 

 Lápi szitakötő

 Leucorrhinia pectoralis

X

X

 

 Erdei szitakötő

 Ophiogomphus cecilia

X

X

 

 Sárgás szitakötő

 Stylurus flavipes

 

X

 

 Egyenesszárnyúak rendje

 

 

 Magyar tarsza

 Isophya costata

X

X

 

 Erdélyi tarsza

 Isophya stysii

X

X

 

 Vöröslábú hegyisáska

 Odontopodisma rubripes

X

X

 

 Álolaszsáska

 Paracaloptenus caloptenoides

X

X

 

 Erdélyi kurtaszárnyú-szöcske

 Pholidoptera transsylvanica

X

X

 

 Fűrészlábú szöcske

 Saga pedo

 

X

 

 Eurázsiai rétisáska

 Stenobothrus eurasius

X

X

 

 Bogarak rendje

 

 

 Szarvas ganéjtúró

 Bolbelasmus unicornis

X

X

 

 Beregi futrinka

 Carabus hampei 

X

X

 

 Magyar futrinka

 Carabus hungaricus

X

X

 

 Vízi futrinka

 Carabus variolosus

X

X

 

 Zempléni futrinka

 Carabus zawadszkii

X

X

 

 Nagy hőscincér

 Cerambyx cerdo

X

X

 

 Skarlátbogár

 Cucujus cinnaberinus

X

X

 

 Pusztai gyalogcincér

 Dorcadion fulvum cervae

X

X

 

 Gebhardt-vakfutrinka

 Duvalius gebhardti

X

X

 

 Magyar vakfutrinka

 Duvalius hungaricus

X

X

 

 Széles tavicsíkbogár

 Graphoderus bilineatus

X

X

 

 Kék pattanóbogár

 Limoniscus violaceus

X

 

 

 Szarvasbogár

 Lucanus cervus

X

 

 

 Gyászcincér

 Morimus funereus

X

 

 

 *Remetebogár

 *Osmoderma eremita

X

X

 

 Atracélcincér

 Pilemia tigrina

X

X

 

 Ráncos gyászbogár

 Probaticus subrugosus

X

X

 

 Kerekvállú állasbogár

 Rhysodes sulcatus

X

 

 

 *Havasi cincér

 *Rosalia alpina

X

X

 

 Lepkék rendje

 

 

 Magyar színjátszólepke

 Apatura metis

 

X

 

 Keleti lápibagoly

 Arytrura musculus

X

X

 

 Sztyeplepke

 Catopta thrips

X

X

 

 Magyar ősziaraszoló

 Chondrosoma fiduciarium

X

X

 

 Ezüstsávos szénalepke

 Coenonympha oedippus

X

X

 

 Narancsszínű kéneslepke 

 Colias myrmidone

X

X

 

 Vértesi csuklyásbagoly

 Cucullia mixta

X

X

 

 Magyar tavaszi-fésűsbagoly

 Dioszeghyana schmidtii

X

X

 

 Anker-araszoló

 Erannis ankeraria

X

X

 

 Sárga gyapjasszövő

 Eriogaster catax

X

X

 

 Lápi tarkalepke

 Euphydryas aurinia

X

 

 

 Díszes tarkalepke

 Euphydryas maturna

X

X

 

 *Csíkos medvelepke

 *Callimorpha quadripunctata

X

 

 

 Budai szakállasmoly

 Glyphipterix loricatella

X

X

 

 Nagy szikibagoly

 Gortyna borelii

X

X

 

 Keleti mustárlepke

 Leptidea morsei 

X

X

 

 Füstös ősziaraszoló

 Lignyoptera fumidaria

X

X

 

 Sápadt szemeslepke

 Lopinga achine

 

X

 

 Nagy tűzlepke

 Lycaena dispar 

X

X

 

 Nagyfoltú hangyaboglárka

 Maculinea arion

 

X

 

 Sötét hangyaboglárka

 Maculinea nausithous

X

X

 

 Vérfű-hangyaboglárka

 Maculinea teleius

X

X

 

 Kis apollólepke

 Parnassius mnemosyne

 

X

 

 Csüngőaraszoló

 Phyllometra culminaria

X

X

 

 Villányi télibagoly

 Polymixis rufocincta

X

X

 

 Törpeszender

 Proserpinus proserpina

 

X

 

 Farkasalmalepke

 Zerynthia polyxena

 

X

 

 GERINCESEK

 

 

 

 

 KÖRSZÁJÚAK

 

 

 

 

 Ingola fajok

 Eudontomyzon spp.

X

 

 

 HALAK

 

 

 

 

 Kecsege

 Acipenser ruthenus

 

 

X

 Ragadozó őn 

 Aspius aspius

X

 

X

 Rózsás márna

 Barbus barbus

 

 

X

 Petényi-márna

 Barbus meridionalis

X

 

X

 Vágócsík

 Cobitis taenia

X

 

 

 Botos kölönte

 Cottus gobio

X

 

 

 Halványfoltú küllő

 Gobio albipinnatus

X

 

 

 Homoki küllő

 Gobio kessleri

X

 

 

 Felpillantó küllő

 Gobio uranoscopus

X

 

 

 Széles durbincs

 Gymnocephalus baloni

X

X

 

 Selymes durbincs

 Gymnocephalus schraetzer

X

 

X

 Dunai galóca

 Hucho hucho

X

 

X

 Réticsík

 Misgurnus fossilis

X

 

 

 Garda

 Pelecus cultratus 

X

 

X

 Szivárványos ökle

 Rhodeus sericeus 

X

 

 

 Leánykoncér

 Rutilus pigus 

X

 

X

 Törpecsík

 Sabanejewia aurata

X

 

 

 Lápi póc

 Umbra krameri

X

 

 

 Német bucó

 Zingel streber

X

 

 

 Magyar bucó

 Zingel zingel

X

 

X

 KÉTÉLTŰEK

 

 

 

 

 Vöröshasú unka

 Bombina bombina

X

X

 

 Sárgahasú unka

 Bombina variegata

X

X

 

 Zöld varangy

 Bufo viridis

 

X

 

 Levelibéka

 Hyla arborea

 

X

 

 Barna ásóbéka

 Pelobates fuscus

 

X

 

 Mocsári béka

 Rana arvalis 

 

X

 

 Erdei béka

 Rana dalmatina

 

X

 

 Kecskebéka

 Rana esculenta

 

 

X

 Kis tavibéka

 Rana lessonae

 

X

 

 Kacagó (Tavi) béka 

 Rana ridibunda

 

 

X

 Gyepi béka

 Rana temporaria

 

 

X

 Alpesi tarajosgőte

 Triturus carnifex

X

X

 

 Közönséges tarajosgőte

 Triturus cristatus

X

X

 

 Dunai tarajosgőte

 Triturus dobrogicus

X

X

 

 HÜLLŐK

 

 

 

 

 Pannon gyík

 Ablepharus kitaibelii 

 

X

 

 Haragos sikló

 Coluber caspius

 

X

 

 Rézsikló

 Coronella austriaca

 

X

 

 Erdei sikló

 Elaphe longissima

 

X

 

 Mocsári teknős

 Emys orbicularis

X

X

 

 Fürge gyík

 Lacerta agilis

 

X

 

 Zöld gyík

 Lacerta viridis

 

X

 

 Kockás sikló

 Natrix tessellata

 

X

 

 Fali gyík

 Podarcis muralis

 

X

 

 Homoki gyík

 Podarcis taurica

 

X

 

 *Rákosi vipera

 *Vipera ursinii rakosiensis

X

X

 

 Elevenszülő gyík 

Lacerta (Zootoca) vivipara pannonica

 

X

 

 EMLŐSÖK

 

 

 

 

 Denevérek rendje

 

 

 Piszedenevér

 Barbastella barbastellus

X

X

 

 Északi késeidenevér

 Eptesicus nilssoni

 

X

 

 Késeidenevér

 Eptesicus serotinus

 

X

 

 Alpesi törpedenevér

 Hypsugo (Pipistrellus) savii

 

X

 

 Hosszúszárnyú denevér

 Miniopterus schreibersi

X

X

 

 Alchatoe-denevér

 Myotis alchatoe

 

X

 

 Nagyfülű denevér

 Myotis bechsteini

X

X

 

 Hegyesorrú denevér

 Myotis blythi

X

X

 

 Brandt-denevér

 Myotis brandti

 

X

 

 Tavi denevér

 Myotis dasycneme

X

X

 

 Vízi denevér

 Myotis daubentoni

 

X

 

 Csonkafülű denevér

 Myotis emarginatus

X

X

 

 Közönséges denevér

 Myotis myotis

X

X

 

 Bajuszos denevér

 Myotis mystacinus

 

X

 

 Horgasszőrű denevér

 Myotis nattereri

 

X

 

 Óriás-koraidenevér

 Nyctalus lasiopterus

 

X

 

 Szőrőskarú koraidenevér

 Nyctalus leisleri

 

X

 

 Koraidenevér

 Nyctalus noctula

 

X

 

 Fehérszélű törpedenevér

 Pipistrellus kuhlii

 

X

 

 Durvavitorlájú törpedenevér

 Pipistrellus nathusii

 

X

 

 Törpedenevér

 Pipistrellus pipistrellus

 

X

 

 Apró törpedenevér

 Pipistrellus pygmaeus

 

X

 

 Barna hosszúfülű-denevér

 Plecotus auritus

 

X

 

 Szürke hosszúfülű-denevér

 Plecotus austriacus

 

X

 

 Kereknyergű patkósdenevér

 Rhinolophus euryale

X

X

 

 Nagy patkósdenevér

 Rhinolophus ferrumequinum

X

X

 

 Kis patkósdenevér

 Rhinolophus hipposideros

X

X

 

 Fehértorkú denevér

 Vespertilio murinus

 

X

 

 Rágcsálók rendje

 

 

 

 

 Közönséges hód

 Castor fiber

X

X

 

 Hörcsög

 Cricetus cricetus

 

 

X

 Erdei pele

 Dryomys nitedula

 

X

 

 *Északi (Patkányfejű) pocok 

*Microtus oeconomus mehelyi

X

X

 

 Mogyorós pele

 Muscardinus avellanarius

 

X

 

 Csíkos szöcskeegér

 Sicista subtilis

X

X

 

 Ürge

 Spermophilus citellus

X

X

 

 Ragadozók rendje

 

 

 

 

 Aranysakál

 Canis aureus

 

 

X

 Farkas

 Canis lupus

X

X

 

 Vadmacska

 Felis silvestris

 

X

 

 Vidra

 Lutra lutra

X

X

 

 Hiúz

 Lynx lynx

X

X

 

 Nyuszt

 Martes martes

 

 

X

 Molnárgörény

 Mustela eversmanni

X

X

 

 Házi görény

 Mustela putorius

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Élőhelyvédelmi Irányelv I. mellékletén szereplő hazánkban is előforduló élőhelytípusok, amelyek védelmére közösségi jelentőségű területet (pSCI) kell kijelölni

 

vastagon szedettek: a Magyarország által felvételre javasolt élőhelyek 

* közösségi szempontból kiemelt jelentőségű élőhelytípusok

 

1530

* Pannon szikesek

2340

* Mészkerülő ezüstperjések

3130

Törpekákás iszapnövényzet

3150

Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja

3160

Láptavak

3260

Patakok hínárja

3270

Ártéri ruderális magaskórós folyómedernövényzet

4030

Száraz fenyérek, csarabosok

40A0

* Kontinentális cserjések

5130

Borókásodó szárazgyepek

6110

* Fehér varjúhájas mészkedvelő sziklai pionír növényzet

6190

Pannon sziklagyepek

6210

Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek

6230

* Fajgazdag szőrfűgyepek

6240

* Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők

6250

* Síksági pannon löszsztyeppek

6260

* Pannon homoki gyepek

6410

Kékperjés láprétek

6430

Üde, tápanyaggazdag magaskórósok

6440

Ártéri mocsárrétek

6510

Sík- és dombvidéki kaszálórétek

6520

Hegyi kaszálórétek

7110

* Dagadólápok

7140

Tőzegmohás lápok és ingólápok

7210

* Télisásosok

7220

* Mésztufás források

7230

Mészkedvelő (meszes talajú) üde láp- és sásrétek

8150

Közép-európai mészkerülő sziklatörmeléknövényzet

8160

* Közép-európai mészkedvelő sziklatörmeléknövényzet

8210

Mészkedvelő sziklanövényzet

8220

Mészkerülő sziklanövényzet

8230

Pionír, mészkerülő sziklanövényzet

8310

A nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok

9110

Mészkerülő bükkösök

9130

Szubmontán és montán bükkösök

9150

Sziklai bükkösök és sziklai hárserdők/hársas-berkenyés sziklaerdők

9180

* Törmeléklejtő- és szurdokerdők

91E0

* Fűz-, nyár-, éger-, és kőrisligetek/ligeterdők

91F0

Keményfás ligeterdők

91G0

* Pannon gyertyános tölgyesek

91H0

* Pannon molyhos tölgyesek

91I0

* Euro-szibériai erdősztyepp-tölgyesek

91K0

Illír bükkösök

91L0

Illír gyertyános-tölgyesek

91M0

Pannon cseres-tölgyesek

91N0

* Pannon homoki borókás-nyárasok

 
   
 
2020. 05. 20. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design