magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) » TITT
TITT
 

  vissza a TIR kezdőlapra

Természetvédelmi Informatikai Tanácsadó Testület (TITT) 2002-


Az alulról jövő, az informatikai rendszer kialakítását célzó kezdeményezést felkarolta a Természetvédelmi Hivatal vezetősége (HARASZTHY László), így 2002. őszén mintegy 20 fővel megalakult a KvVM Természetvédelmi Hivatal Informatikai Tanácsadó Testülete (a későbbiekben TITT).
A TITT a KvVM Természetvédelmi Hivatal, a minisztérium természetvédelmi háttérintézménye (Környezetgazdálkodási Intézet- illetve 2004-től-2006-ig OKTVFIG Természetvédelmi Igazgatósága), valamint a nemzetipark-igazgatóságok szakembereiből és külső informatikusokból álló szakmai tanácsadó, döntés-előkészítő és koordinációs szervezet. A testület elnöki teendőit dr. TAKÁCS András Attila látja el.
Az TITT feladatait és hatáskörét a természetvédelmi helyettes államtitkár által jóváhagyott ügyrend szabályozza. A központi koordinációval, a párhuzamos fejlesztések elkerülésével anyagi források takaríthatók meg, és biztosítható az egységes rendszer kialakítása. A testület feladatai közül kiemelendő, hogy koordinálja az egységes Természetvédelmi Informatikai Rendszer kialakítását, valamint a természetvédelmi informatikai koncepció előkészítését és folyamatos fejlesztését, véleményezi az ágazatot informatikai szempontból érintő szakanyagokat, ellátja az informatikai fejlesztések szakmai és informatikai felügyeletét.
A testület munkája során áttekintette a természetvédelmi informatikai fejlesztéseket, elemezve célkitűzéseiket, megvizsgálva a megvalósítás technikai elemeit és a fejleszthetőségüket; előmozdított a közös irányvonalak megalkotásában; áttekintette a térinformatikai megoldásra váró feladatokat, majd kidolgozta a természetvédelmi informatika stratégiai elemeit, távlati koncepcióját.
A testület megalakulása óta az általa koordinált beszerzések mind egy konkrét cél, a TIR kialakítása és működésének feltételeinek megteremtése felé mutatott. Szintén a testületnek volt döntő érdeme az Átmeneti Támogatásból származó forrás megszerzésében, valamint az ESRI Conservation Program támogatásával megvalósult jelentős térinformatikai fejlesztésben.
A TITT működésében 2005 elején változások történtek. A változó feladatokhoz és környezethez alkalmazkodva szervezetében is kissé átalakult, háromszintűvé vált a tanácsadó testület:
 

1. Az egyes szakterületekhez kapcsolódó munkacsoportok. Ezek ugyan a korábbi rendszerben is léteztek, de volt amelyik gyakorlatilag nem is működött, míg mások sem voltak túl hatékonyak. Ezek újjászervezésével, felrázásával, szerepük növelésével remény van a várhatóan hatékony működésükre. A konkrét szakmai feladatokat ezen a szinten kell feltárni, megvalósítási javaslatokat vagy legalábbis célokat kidolgozni. Magasabb szinteken nem is áll rendelkezésre elég idő és energia, hiszen számos szakterülettel kell egyszerre foglalkozni. Ezekbe a munkacsoportokban az adott feladathoz értő, azzal rendszeresen dolgozó belsős kollégák és részben külső szakértők kerülnek bevonásra. Továbbra is cél a teljes igazgatási struktúra képviselete. Az igazgatóságokról lehetőleg azok kerülnek bevonásra, akiknél az adott szakterület "előre jár" illetve akik érdemben hozzá tudnak tenni a testület működéséhez. Átlagosan 5-8 állandó tagból és alkalmanként meghívottakból áll. Feladatuk a TIR adott szakterületének összefogása, az elkészült koncepciók és egyéb kapcsolódó szakmai anyagok véleményezése, megvitatása, a továbbhaladási irányok kijelölése. Véleményét felterjeszti a magasabb szinten található testületek felé. Nincs kötelező ülésezési rendje, évente pár alkalommal vannak ülései a feladatok függvényében. A belső kommunikáció jelentős részét elektronikus levelezés, telefonok révén folytatja. A TIR fejlesztése során fontos feladatuk lesz, hogy a felmerülő szakmai kérdéseket döntően ezen a szinten kell / lehet majd megválaszolni.
 

2. Középső szint a korábbi TITT-nek leginkább megfelelő struktúra, ahol az egyes részterületek összefogása, koordinálása, a TIR fő irányainak meghatározása, az újonnan belépő elemek integrálásának koordinációja zajlik. Kapcsolatot tart fenn a munkacsoportok és a Döntéshozó Testület között. További feladata a természetvédelmi informatikához kapcsolódó pályázatok keresése, készítése, azok koordinálása, elnyerésük esetén a megvalósítás koordinálása. Képviseli a természetvédelmi informatikát és a TIR-t a szélesebb szakmai közösség, más szervezetek és az állampolgárok felé (PR feladatok). A munkacsoportok tevékenységét felügyeli, a beérkező javaslatokkal foglalkozik, a testületek véleményét összehangolja, megvitatja a stratégiát és a döntéshozó testület számára előterjesztéseket készít.
 

3. Legfelső szinten áll a hármas hierarchiában a természetvédelem vezetőiből álló felső szintű, szűk körű Döntéshozó Testület. Meghatározza az ágazat informatikai stratégiáját, dönt az elé terjesztett kérdésekről. Elfogadja a szakmai koncepciókat. Munkáját előterjesztésekkel, háttéranyagokkal segítik a másik két szint testületei. Feladata az alsóbb szintű tanácsadó testületek munkájához, a megvalósítandó programokhoz szükséges feltételek, anyagi és személyi erőforrások biztosítása. Tagjai a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár, a szakfőosztályok vezetői, a FM informatikai főosztályának vezetője, valamint a TITT vezetője.


 

 frissítve: 2015.01.27

 
 
   
 
2017. 07. 12. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design