magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Tevékenységi körök » Természetvédelmi vagyonkezelés
Természetvédelmi vagyonkezelés
 

 


Természetvédelmi kezelés

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 36. § (2) bekezdésében található meghatározás alapján természetvédelmi kezelésnek minősül a védett természeti érték, terület felmérését, nyilvántartását, megóvását, őrzését, fenntartását, bemutatását, valamint helyreállítását célzó valamennyi tevékenység.
 

Természetvédelmi vagyonkezelés

A "természetvédelmi vagyonkezelés" a védett természeti területeken folytatott olyan (kincstári) vagyongazdálkodási tevékenység, amelynek célja az állami feladatok (jelen esetben a természet megóvása) hatékony ellátása, a természeti vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme, valamint értékének növelése.
 

A nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelési tevékenységének sajátosságait a vagyonkezelésükben lévő természetvédelmi oltalom alatt álló földterületek természetvédelmi kezeléséből eredő kötelezettségek, a területen folytatható gazdálkodásnak (mező-, erdő-, vad-, hal-, nád-, stb.) a természetvédelmi oltalom miatt korlátozott volta, valamint az őshonos háziállatok állományának génrezervátumként való fenntartása, továbbá a barlangok különleges vagyonkezelési tevékenységének ellátása képezi. Az állatállományok (megfelelő létszám, faj- és fajtaösszetétel esetén) a génmegőrzés mellett a védett természeti területeken a természetvédelmi érdekeknek megfelelő területfenntartást, -gondozást, és ezzel a természetvédelmi kezelést ellátását is biztosítják.
 

A nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében lévő kincstári természetvédelmi vagyonelemeknek létének, azaz a természetvédelmi értékek fenntartásának feltétlen elsőbbséget biztosító, más állami tulajdonú védett természeti területet vagyonkezelő személyek vagy szervezetek számára példaértékű vagyonkezelése alapvető kötelessége a nemzeti park igazgatóságoknak.

A nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi vagyonkezelési tevékenységére - ideértve a vagyonkezeléshez kapcsolódó vagyoni értékű jogok (vadászat, halászat stb.) gyakorlását is - vonatkozó követelmények (vagyis a nemzeti park igazgatóságok feladatkörei) a következőkben összegezhetők:

  • a védett és védelemre tervezett természeti területek és azok természetvédelmi értékeinek vagyonkezelési tevékenység ellátásával történő megőrzése, fenntartása, gyarapítása, helyreállítása,

  • a vagyonkezeléssel összefüggő természetvédelmi és egyéb jogszabályok (ideértve az adó-, jövedék- stb. törvényeket is), illetve más jogi erővel nem bíró szabályok, továbbá a nemzetközi egyezmények mintaszerű betartása, illetve betartatása,

  • hagyományos (tájjellegű), természetkímélő és természetközeli gazdálkodási módok bevezetése, fenntartása, terjesztése, bemutatása, létjogosultságuk, adott esetben annak bizonyítása,

  • a vagyonkezelési tevékenység összehangolása más szakterületekkel (pl.: vízgazdálkodás, közlekedés, erdészet) az oktatás, nevelés, szemléletformálás és, ökoturizmus feladataival,

  • példamutatás más védett természeti területen gazdálkodóknak (vagyonkezelőknek, haszonbérlőknek),

  • a KVI-val kötött vagyonkezelési szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek pontos teljesítése.
     

A nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelési tevékenysége a jogszabályokból levezethető – alapító okiratba foglalt alaptevékenységként ellátandó állami feladatnak minősül.
 

 

1/2003. (K. Ért. 2.) KvVM utasítás a nemzeti park igazgatóságok adatszolgáltatási kötelezettségéről (pdf)

Szabályzat a nemzeti park igazgatóságok állami tulajdonú védett és védelemre tervezett természeti területein végzett természetvédelmi vagyonkezelési tevékenységének egységes alapelvek szerinti ellátásához (pdf)

 

 

   
 
2017. 07. 12. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design