magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

Újabb védett természeti terület: a Csombárdi-rét TT
 

Megjelent a Csombárdi-rét természetvédelmi terület létesítéséről szóló 26/2007. (VIII. 9.) KvVM rendelet.

   
 

  A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, Somogy megyében, Mezőcsokonya közigazgatási területén létesített Csombárdi-rét természetvédelmi területet a 26/2007. (VIII. 9.) KvVM rendelet nyilvánította országos jelentőségű védett természeti területté. Kiterjedése 53,4 hektár.

  A terület rendeltetése a belső-somogyi homokvidék északkeleti részének természetes flórájának, faunájának, jellegzetes tájképi értékeinek hosszú távú megőrzése. A Csombárdi-rét a Dél-Dunántúl egyik háborítatlan területe. Jellegzetessége egyrészt a vizes élőhelyek sokfélesége (jellemző fajainak nagy része lápi és mocsári típusú élőhelyekhez kötődik), másrészt a buckahátak régóta kezelés alatt lévő száraz homoki legelői, melyeknek gerinctelen faunájában sok értékes, védett faj éppen a hosszú ideje fennálló kezelésnek köszönheti populációjának fennmaradását.


keskenylevelű gyapjúsás

  A Csombárdi-rét jellemző védett növényfajai közt megtalálható az agárkosbor (Orchis morio), a keskenylevelű gyapjúsás (Eriophorum angustifolium), a bugás sás (Carex paniculata), a fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis ssp.nigricans), a hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), a mocsári kosbor (Orchis laxiflora ssp. palustris), a pompás kosbor (Orchis laxiflora ssp. elegans) és a vidrafű (Menyanthes trifoliata) is.mocsári kosbor


  A terület természetvédelmi kezelője a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, az illetékes természetvédelmi hatóság a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
2007.08.09.
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design