magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

Országos jelentőségű védett természeti területek védettségét fenntartó miniszteri rendeletek hatályba lépése
 

2008. január 1-jén 121 db, 1989. október 23. előtt rendelkezéssel, határozattal stb. védetté nyilvánított védett természeti terület védettségét fenntartó miniszteri rendelet lépett hatályba. A miniszteri rendeletek megjelentetésére az egyes jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően került sor. A védettséget fenntartó miniszteri rendeletek kihirdetésével a védett természeti területek által érintett ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok listájának aktualizálása is megtörtént.

   
 

Az egyes jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény rendelkezéseiből adódóan az 1989. október 23-a előtt rendelkezéssel, határozattal és egyéb módon védetté nyilvánított országos jelentőségű védett természeti területek kiemelt természetvédelmi oltalmának fenntartását miniszteri rendeletben kellett biztosítania a környezetvédelmi és vízügyi tárcának.

Összesen 121 db országos jelentőségű védett természeti terület esetében történt meg a fenti 'technikai jellegű dereguláció' az eredeti védetté nyilvánító normatív aktusok hatályon kívül helyezésével.
A védettséget fenntartó miniszteri rendeletekben aktualizált, pontosított ingatlan-nyilvántartási helyrajzi szám listák határozzák meg a védett természeti terület kiterjedését.

Azon 'technikai jellegű deregulációval' érintett országos jelentőségű védett természeti területek esetében, amelyek már rendelkeztek jogszabályban kihirdetett természetvédelmi kezelési tervvel, a természetvédelmi kezelési tervet a védettséget fenntartó miniszteri rendeletek tartalmazzák.

A 2007. évi LXXXII. törvény említett rendelkezései az 1989. október 23. előtt létesített helyi jelentőségű védett természeti területekre is vonatkoznak. A 'technikai jellegű dereguláció' megvalósítása, azaz a védettség fenntartásáról szóló önkormányzati rendeletek megalkotása az illetékes önkormányzatok feladata.

   
 
2008.01.10.
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design