magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

Környezetvédelem: fontos nap a lazacok, vidrák és a bükkösök számára
 
Európa flórája és faunája jelenleg nagyobb védelmet élvez, mint bármikor korábban az Európai Unió történetében. Európa természetvédelmi területeinek hálózata, a Natura 2000 csaknem 27000 km²-rel bővült. E bővülés nagy részét több mint 17 500 km²-nyi tengeri terület alkotja, amellyel fokozottabb védelem biztosítható számos veszélyeztetett tengeri faj számára.
   
 
  A Natura 2000 így jelenleg Európa szárazföldi területeinek majdnem 18%-át fedi le, a tengereken pedig több mint 130 000 km²-t foglal magába. A Natura 2000 legutóbbi bővítésében Csehország, Dánia, Franciaország, Spanyolország és Lengyelország játszotta a legnagyobb szerepet. A biológiai sokféleség pusztulásának megállítására és az ökoszisztéma-szolgáltatások megőrzésére irányuló európai erőfeszítések központi elemét a Natura 2000 képezi /kivonat az EU azonos című közleményéből/.
 
„Ha a természetet védjük, akkor magunkat is védjük – jelentette ki Janez Potočnik, az Európai Bizottság környezetvédelmi biztosa. – A Natura 2000 olyan, mint egy életbiztosítás, amely megőrzi a természet ellenállóképességét, és biztosítja, hogy fenntartható módon kezeljük a természetet, amelytől függünk.”
 
Mit jelent a Natura 2000?
  A természetvédelmi területeket tömörítő Natura 2000 hálózatot Európa legértékesebb, veszélyeztetett állat- és növényfajainak és élőhelyeinek megóvása céljából hozták létre. A hálózat körülbelül 26 000 területből áll, és a legutóbbi kiegészítések révén 739 új egységgel bővül, melyekkel együtt összterülete közel 27 000 km²-t tesz ki.
A hálózat bővítése fokozott védelmet jelent sok értékes szárazföldi élőhely számára is, a Csehországban található hegyvidéki bükkösöktől és virágos rétektől lengyelországi tavakig és vizes élőhelyekig. Ezek az élőhelyek létfontosságú menedékül szolgálnak Európa számos ritka és veszélyeztetett fajának, köztük a vidrának (Lutra lutra), a mocsári teknősnek (Emys orbicularis) vagy a vérfűboglárkának (Maculinea teleius).
A hálózat alapgondolata, hogy együtt kell működnünk a természettel. A mezőgazdasági, idegenforgalmi, erdészeti és szabadidős tevékenységek végzését mindaddig folytatni lehet a hálózaton belül, míg azok fenntarthatók és összhangban vannak a természeti környezettel.
 
  Miután a tagállamok a Natura 2000 hálózatba integrálni kívánt területeiket a Bizottsággal együttműködve kiválasztják, a Bizottság – amint az január elején is történt – hivatalosan elismeri ezeket különleges természetmegőrzési területként. Ez a folyamat megerősíti a területek hivatalos státuszát, és rögzíti a védelmükre vonatkozó kötelezettségeket. A tagállamoknak ezt követően hat év áll a rendelkezésükre a szükséges igazgatási intézkedések meghozatalára. A különleges természetmegőrzési területek köre széles, a virágos mezőktől a barlangrendszereken át a tengeri lagúnákig terjed. A hálózat kilenc biogeográfiai régiója változatos módon képviseli az EU-n belüli biodiverzitást.
 
Miért fontos a Natura 2000?
  A biodiverzitás, mely a földi élet változatosságát jelentő, korlátozott erőforrás, válságos állapotban van. Az emberi tevékenységek következtében eddig sosem látott mértékben tűnnek el a fajok, mely a jövőnkre nézve visszafordíthatatlan következményekkel bír. Az Európai Unió felvette ez ellen a küzdelmet, és a közelmúltban új célként tűzte ki, hogy 2020-ra megfékezi a biodiverzitás csökkenését Európában: megvédi az ökoszisztéma-szolgáltatásokat (például a beporzást) vagy – amennyiben károsodtak – helyreállítja őket, és fokozza erőfeszítéseit a biológiai sokféleség globális csökkenésének megakadályozása terén. A Natura 2000 az egyik legfontosabb eszköz a fenti cél eléréséhez.
 
Mely területek tartoznak az új területek közé?
  A Natura 2000 hálózat jelenlegi bővítése tizenöt tagállamot érint, a közösségi jelentőségű természeti területek számát pedig 739-re növeli. A legújabb kiegészítések hat biogeográfiai régióra: az alpesire, az atlantira, a boreálisra, a kontinentálisra, a mediterránra és a pannonra vonatkoznak. Az új területek több mint fele tengeri terület (~17 500 km²), melyek főleg Franciaországban, Dániában és Spanyolországban találhatók. Egyéb területek közé tartozik még 459 új, Lengyelországban található terület, melyek összesen 8900 km²-t tesznek ki, és számos jelentős édesvizű tavat és folyórendszert felölelnek a hozzájuk tartozó árterületekkel és természetes erdőkkel együtt. A Cseh Köztársaság 229 területtel bővítette a hálózatot, melyek közé kulcsfontosságú természetes bükkösök és vadvilágban gazdag, bőséges flórának és faunának otthont adó rétek tartoznak.
 
Megjegyzés: A Natura 2000 területek frissített jegyzéke, az új területek kijelölése mellett meglévő Natura 2000 területek számos kisebb módosítását (területi kiigazítását) is magában foglalja. Ez utóbbi azonban nem a területek számában, hanem a hálózat összkiterjedésében jelentenek növekedést.
 
/Szerkesztői megjegyzés: Az Európai Bizottság most kihirdetett területjegyzéke, azonban még nem tartalmazza a 2010-ben kijelölt új magyarországi Natura 2000 területeket. Ezek a pannon biogeográfiai régióban újként szereplő területek várhatóan 2011 végén lesznek kihirdetve a bizottsági elfogadásukat követően./
 
A legfrissebb, teljes jegyzék részletes adatait lásd:
További részletekért lásd: MEMO/11/9
 
Az eredeti közlemény (IP/11/18, Brusszel 2011. január 10.) és további információk elérhetősége:
   
 
2011.02.10.
Idegenhonos inváziós fajok
Védett madarak mentése
Pro Natura
Pro Natura-díjazottak
Az Év Emlőse
A Természetvédelem Nagykövete
A CITES magyarországi honlapja
Zselici Csillagoségbolt-park
Hortobágyi Csillagoségbolt-park
Natúrparkok
A Biológiai Sokféleség Egyezmény magyarországi honlapja
Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága
Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága
GMO-k a világban
A GMO kormányzati honlapja
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design