magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

Tata elnyerte a Ramsari Város címet!
 
A Ramsari Egyezményt aláíró országok delegációinak részvételével zajló dubaji világkonferencián október 25-én Michl József polgármester vehette át Tata nevében a Ramsari Város kitüntető címet, amely a vizes élőhelyeink védelméért kifejtett tevékenységek nemzetközi elismerése.
   
 
 1971. február 2-án az iráni Ramsar városában írták alá a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekkel kapcsolatos Ramsari Egyezményt, mely 1975-ben lépett hatályba. A ramsari egyezmény célja a vizes élőhelyek megőrzésének elősegítése, és az ehhez szükséges jogi, intézményi keretek megalapozása. Napjainkig a Föld 170 országa ratifikálta és összesen 2.331 vizes élőhely csaknem 250 millió hektárja tartozik az egyezmény hatálya alá. Magyarország az 1979-ben történt csatlakozása óta 29 olyan jelentős vizes élőhely felvételét kezdeményezte a nemzetközi jegyzékbe, amely az egyezmény kritériumainak megfelel. A Tatai Öreg-tavat 1989-ben vették fel e rangos jegyzékre. A 2006-ban történt jelentős bővítés óta a „Tatai tavak” Ramsari területhez hozzátartozik a Réti-tavak, a Fényes-források és Ferencmajori-halastavak térsége is, összesen 1.897 hektáron.
 
A Ramsari Egyezmény nemzetközi titkársága 2017-ben első ízben hirdette meg a „Wetland City” (Magyarországon „Ramsari Város”-ként jegyzett) pályázatot, melyre Magyarország Tata városát akkreditálta, tekintettel a tatai Ramsari területek (főleg az Öreg-tó) megóvása, rehabilitációja és turisztikai, oktatási, gazdálkodási szerepükben kialakított jó gyakorlata miatt. Ebben az Önkormányzat mellett nem kis szerepet játszanak azok a közösségek, civil szervezetek, gazdálkodók és oktatási-nevelési intézmények is, melyek tevékenységük során a természetvédelmi területek, vizes élőhelyek megőrzésére, bemutatására kiemelt figyelmet fordítanak.
 
Mivel az egyezmény eredetileg a vonuló madarak védelme érdekében jött létre, így a tatai pályázat jelentős részben az Öreg-tó madárvonulásban betöltött szerepét, és e nemzetközi viszonylatban is egyedülálló szerep megőrzéséért kifejtett tevékenységet állította a középpontba. Ebben fontos tény, hogy Tatán az elmúlt években számos beavatkozás történt a vizes élőhelyek rehabilitációja érdekében. Ilyen az Öreg-tó rehabilitációja (Tófarok helyreállítása, fövenyes part kialakítása), a Réti-8-as tó rekonstrukciója, a Fényes-fürdő Grófi-taván végzett munkálatok, vagy az Angolkert Tükör-forrási tavának rekonstrukciója.
 
Tata vizes élőhelyei, tavai számos turisztikai rendezvénynek, fesztiválnak adnak otthont, melyek közvetve vagy közvetlenül a vizeket és a természeti értékeket is népszerűsítik. Ezek sorából kiemelkedik a Tatai Vadlúd Sokadalom, mely kifejezetten a Ramsari-területként jegyzett Öreg-tavat és az itt zajló egyedülálló vadlúdvonulást állítja a rendezvény középpontjába, és az eltelt 18 év alatt Magyarország legnépszerűbb, leglátogatottabb természetvédelmi fesztiváljává nőtte ki magát. Az Által-ér Szövetség által összeállított pályázat Tatát, mint a „Vadludak Városát” mutatja be, hiszen az egyezmény szempontjából ez az a kulcs motívum, amely Tatát és a Tatai tavak Ramsari területet európai szinten is kiemeli.
 
 Fotó: Lóki Csaba
 
A pályázatban természetesen helyet kaptak a megújuló energiák alkalmazása terén elért eredmények, a környezeti nevelésben elért sikerek (pl. öko-osztály működése) vagy az elmúlt években kiépített tanösvények (Által-ér völgyi kerékpárút mentén, Öreg-tó körüli sétaút, Fényes Tanösvény, Réti-tó Tanösvény) és a tó partján felépült Ökoturisztikai Központ.
 
A városban folyó oktatás részévé vált a „Tata” tantárgy is. Tatán számos forrásokkal, vizekkel, természeti értékek megőrzésével kapcsolatos szakmai rendezvény, esemény zajlott az elmúlt években, elsősorban az Által-ér Szövetség szervezésében. Ezek sorából kiemelkedik a Vizes Élőhelyek Világnapja (február 2.) alkalmából 2017-ben Tatán szervezett országos központi ünnepség.
 
Mindezen adottságokra és tevékenységekre tekintettel Magyarország részéről a természetvédelemért felelős tárca a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottság javaslata alapján a 2017-ben meghirdetett nemzetközi pályázatra Tata városát jelölte. A hosszú ideig tartó elbírálási folyamatban számos nemzetközi szakmai szervezet vett részt, és a „Ramsari Város” címre benyújtott pályázatokat a Ramsari Egyezmény több szakmai testülete és partnerszervezete is megvitatta. A végső döntés a Ramsari Egyezményt aláíró országok delegációinak részvételével zajló dubaji világkonferencián született meg október 25-én. E döntés értelmében 2018-ban 18 városnak ítélték meg a kitüntető címet, amely valóban nagy nemzetközi elismerésnek számít.
 
A 170 országot tömörítő nemzetközi egyezmény rangos elismerésében 6 kínai, 4 francia, 4 dél-koreai valamint 1-1 madagaszkári, sri lankai, tunéziai és magyar város részesült. Tata Város képviseletében Michl József polgármester vette át a díjat a Dubajban megrendezett nemzetközi konferencia több száz résztvevőjének jelenlétében. Az eseményen a magyar delegáció tagjaként jelen volt Schmidt András, az Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztályának helyettes vezetője, és Musicz László az Által-ér Szövetség szakmai igazgatója.
 
 Fotó: Franz Dejon IISD Reporting
 
A hivatalos ünnepség Tata város és az Agrárminisztérium részvételével a Tatai Vadlúdsokadalom nevű hagyományos rendezvényen lesz, 2018.november 24-én.
 
  
(A Ramsari Egyezmény honlapja: www.ramsar.org)
 
 
   
 
2018.10.26.
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design