magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

Ülésezett a MAB Nemzeti Bizottság, újabb lépések az ötoldalú Mura-Dráva-Duna bioszféra-rezervátum létrehozása felé
 
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Sas-hegyi látogatóközpontjában 2019. május 28-án tartotta éves ülését az UNESCO „Ember és Bioszféra” (MAB) programjának hazai koordinációjáért felelős MAB Nemzeti Bizottság.
   
 
Beszámolók hangzottak el a bizottság éves tevékenységéről, aktuális feladatairól, valamint az elmúlt időszak bioszféra-rezervátumokkal kapcsolatos legfontosabb eseményeiről:
Nagy előrelépés a MAB program hazai megvalósításában, hogy 2019-ben (hosszú évek eredménytelen összehívása után) már két alkalommal is összeült az ötoldalú Mura-Dráva-Duna bioszféra-rezervátum létrehozásáért felelős nemzetközi ötoldalú Koordinációs Testület, mely céljául tűzte ki a jelenleg kétoldalú bioszféra-rezervátum ötoldalú nevezési dokumentumának összeállítását és benyújtását 2019. szeptember 30-ig az UNESCO számára.
 
A jelenleg még kétoldalú horvát-magyar kezdeményezés magyarországi területeinek bővítése is elkezdődött a Kerka és Mura folyók menti területek bioszféra-rezervátumhoz csatolásának előkészítésével.
Fontos eredmény, hogy az UNESCO Kormányközi Bizottsága (MAB ICC) 2018. évi ülésén elfogadta a Pilisi- illetve a Kiskunsági bioszféra-rezervátum országjelentését, ezáltal immáron mind a hat hazai MAB területre teljesülnek az UNESCO ún. Lima Akciótervének előírásai.
 
A bizottság megvitatta és elfogadta a testület 2018-2023 közötti időszakra szóló munkatervét, melyet az Agrárminisztérium az UNESCO Nemzeti Bizottsággal együttműködve készített elő.
 
 
 
   
 
2019.05.28.
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design