magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Természetvédelmi indokból kijelölt környezetvédelmi korlátozott légterek
Természetvédelmi indokból kijelölt környezetvédelmi korlátozott légterek
 


A 2007. március elsején a Magyar Közlöny 24. számában megjelent 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény felhatalmazása alapján a magyar légtérszerkezet részeként természetvédelmi indokból kijelölt környezetvédelmi korlátozott légtereket is meghatároz.

A rendelet, ezáltal a légtérszerkezet és a légterekre vonatkozó szabályok hatályba lépésének időpontja 2007. május 10. A rendelet 2010-ben történt módosítása többek között a természetvédelmi indokból kijelölt környezetvédelmi korlátozott légterek elhelyezkedésére és a korlátozás idejére vonatkozó szabályozást is érintette.

A természetvédelmi indokból kijelölt környezetvédelmi korlátozott légterek kijelölése védett és fokozottan védett, illetve közösségi jelentőségű madárfajok védelme érdekében történt.


Előzmények, a szakmai előkészítés folyamata

A hajtóművel rendelkező légijárművek kis magasságban történő repülése természetvédelmi érdekből történő szabályozásának igénye először a Bükki Nemzeti Park fölött végzett repülések miatt jelentkezett. Az említett repülések komoly természetvédelmi (elsősorban madárvédelmi) problémákat okoztak.

Ezt követően a Természetvédelmi Hivatal (TvH) összegyűjtötte a nemzeti park igazgatóságoktól a természetvédelmi korlátozott légterek helyére és magasságára vonatkozó javaslatokat.

A természetvédelmi indokból kijelölt környezetvédelmi korlátozott légterek a magyar légtérszerkezetben való megjelenésének szakmai előkészítése 2005. nyarán kezdődött a HungaroControl Zrt. koordinációjával. A szakmai egyeztetések a GKM, a HM, a Polgári Légiforgalmi Hatóság, a Katonai Légügyi Hivatal és egyéb érintettek bevonásával történtek. A természetvédelmi indokból kijelölt légterekre vonatkozó javaslatokról a TvH munkatársai a HungaroControl Zrt. felkérésére a 2006-os KONTAKT Kisgépes Szakmai Napon tájékoztatták az érintett repülős szervezeteket és érdeklődőket.

A széleskörű egyeztetés eredményeként megszületett, a természetvédelmi indokból kijelölt környezetvédelmi korlátozott légterekre vonatkozó javaslatot (egyéb, a magyar légtér szerkezetének módosítására vonatkozó javaslatokkal együtt) a Nemzeti Légtér Koordinációs Bizottság 2006. szeptemberében elfogadta, ezt követően megkezdődött a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló jogszabály kihirdetésének előkészítése.

2007. március elsején a Magyar Közlöny 24. számában megjelent a 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet.

A rendelet ezt követően az időközben megfogalmazódott igények és szakmai kezdeményezések alapján, alapos szakmai előkészítő munka eredményként a 37/2010. (V. 4.) KHEM rendelet hatályba lépésével (2010. május 6.) módosult. A módosítás a természetvédelmi indokból kijelölt környezetvédelmi korlátozott légtereket is érintette.


A korlátozott légterek kijelölésének természetvédelmi indokai

A kis magasságban végzett repülések hatása a madarakra

A zavarás mértéke több tényezőtől függhet:
- a hajtómű keltette zaj nagyságától,
- a zavarás időtartamától,
- a zavarás rendszerességétől,
- az állat fiziológiai állapotától stb.

A zavarásra adott reakció széles skálán mozog:
- a madár a zavaró objektumot figyeli, és nem táplálkozik,
- felrepül, majd visszaszáll,
- végleg elhagyja a területet.

Természetvédelmi indokok

Védett, fokozottan védett és közösségi jelentőségű madárfajok esetében:

- fészkelő madarak védelme (érzékeny madárfajok, pl. túzok füves pusztákon, gémfélék telepei vizes élőhelyeken, ragadozómadarak és fekete gólya erdős területeken);

- vonuló vízimadarak védelme (kiemelt vonulási útvonalakra eső vizes élőhelyeken, ahol koncentráltan, nagy mennyiségben fordulnak elő madarak);

- a fészküket zavarás miatt elhagyó madarak költése veszélybe kerül, az őrizetlen fészekaljak nagyobb arányban esnek áldozatul a ragadozóknak, a tojások, a fiókák kihűlhetnek stb.;

- rendszeres zavarás esetén a madarak végleg elhagyhatják a fészket;

- a rendszeresen felzavart madarak kevésbé tudnak felkészülni az energiaigényes, megerőltető vonulásra, illetve telelésre;

- a vonuló vízimadártömegek felzavarása légiközlekedés-biztonsági szempontból is kockázatos.


A természetvédelmi indokból kijelölt környezetvédelmi korlátozott légterek és a kapcsolódó szabályozás

A természetvédelmi indokból kijelölt környezetvédelmi korlátozott légterek elhelyezkedését és a korlátozás idejét a  már említett 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM rendelet szabályozza.
A környezetvédelmi korlátozott légterek igénybevételével kapcsolatos engedélyezési eljárás során a természetvédelmi szakhatóság közreműködésére vonatkozó szabályozás 2008-ban átkerült a rendeletből a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletbe (8/C § /1/-/2/ bekezdés).

 A természetvédelmi indokból kijelölt környezetvédelmi korlátozott légterek magassága a földfelszíntől számítva (AGL) 300 m (1000 láb), illetve 450 m (1500 láb). A légterek felszíni vetületének elhelyezkedését sarokpont koordináták megadásával határozza meg a 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM rendelet.

A természetvédelmi indokból kijelölt környezetvédelmi korlátozott légterek listája és elhelyezkedése

A természetvédelmi indokból kijelölt környezetvédelmi korlátozott légterekre vonatkozó, az említett jogszabályokban szereplő legfontosabb szabályok:

- hajtóművel rendelkező és a hajtóművét használó légijárművel és hőlégballonnal tilos a repülés, kivéve az alább felsorolt célból történő repüléseket:
- térképezés céljából történő repülés,
- mérőkamerás légifényképezés, vagy egyéb, távérzékelési célú repülés,
- egyéb képrögzítés, illetve felvételkészítés céljából történő repülés,
- szúnyogirtás, mező- és erdőgazdasági légi munkavégzés céljából végzett repülés,
- polgári célú légi felderítés és megfigyelés (például vezetékellenőrzés, vadszámlálás) céljából végzett repülés,
- egyéb, közérdekű célból történő repülés,
amikor a légtér hajtóművel felszerelt légijárművel, valamint hőlégballonnal történő igénybevételéhez a légiközlekedési hatóság engedélye szükséges. A légiközlekedési hatóság az engedélyezési eljárásba szakhatóságként bevonja az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget (KTVF).
Az eljárás során a KTVF szakhatósági állásfoglalását a szóban forgó légterek esetében természetvédelmi szempontok:
- az engedélyezés tárgyát képező tevékenység a védett és fokozottan védett, valamint közösségi jelentőségű madárfajok egyedeire, populációira, élő-, táplálkozó-, és szaporodóhelyeire gyakorolt várható hatása,
- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. §-a,
- a veszélyeztetettség mértéke és jellege
figyelembevételével adja meg.

A KTVF szakhatósági állásfoglalásában a természeti értékek veszélyeztetésének elkerülése, illetve csökkentése érdekében a repülési útvonalra és a repülési magasságra, illetve a repülés időtartamára vonatkozó feltételeket adhat meg a repülési szabályok figyelembevételével;

- a természetvédelmi indokból kijelölt környezetvédelmi korlátozott légterek alatt nem létesíthető nem nyilvános fel- és leszállóhely, kivéve a külön jogszabályban szabályozott mező- és erdőgazdasági légi munkavégzéshez szükséges fel- és leszállóhelyet;

- a korlátozott légterekre általánosságban - így a természetvédelmi indokból kijelölt környezetvédelmi korlátozott légterekre is - érvényes, hogy
- természeti csapás, tömegszerencsétlenség vagy repülőbaleset következményeinek felszámolását szolgáló kutatás-mentés,
- életmentés,
- sürgős betegszállítás,
- rendészeti vagy külön törvény alapján bűnüldözés feladata
céljából végzett repülés esetén a korlátozott légtér igénybevételéhez nem szükséges előzetes engedély.További, a magyar légtérszerkezetre vonatkozó információk a HungaroControl Zrt. honlapján találhatók.
 

 
   
 
2007. 05. 10. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design