magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» 13/2001. (V.9.) KöM rendelet - 1. melléklet
13/2001. (V.9.) KöM rendelet - 1. melléklet
 

 

 Védett és fokozottan védett növények

 

rendszertani kategória tudományos neve
fokozottan védett faj tudományos neve
védett faj tudományos neve faj magyar elnevezése természetvédelmi értéke (Ft)
BRYOPHYTA

MOHÁK
Amblystegiaceae

tollmohafélék


Amblystegium saxatile sziklai karcsútokúmoha 5 000


Calliergon giganteum óriásmoha 5 000


Calliergon stramineum gyökerecskés-levélcsúcsú moha 5 000


Campylium elodes mocsári aranymoha 5 000


Drepanocladus cossonii körkörös sarlósmoha 5 000


Drepanocladus exannulatus gyűrűtlen sarlósmoha 5 000


Drepanocladus lycopodioides korpafűszerű sarlósmoha 10 000


Drepanocladus sendtneri Sendtner-sarlósmoha 5 000


Hamatocaulis vernicosus (syn.: Campylium vernicosus) karcsú pásztorbotmoha 5 000


Scorpidium scorpioides skorpiómoha 10 000
Aytoniaceae

nagytelepes-májmohafélék


Asterella saccata zsákos zacskósmoha 5 000


Mannia triandra sziklai illatosmoha 5 000
Brachytheciaceae

pintycsőr-mohafélék


Brachytecium geheebii Geheeb-pintycsőrűmoha 5 000


Brachytecium oxycladum hegyeságú pintycsőrűmoha 5 000


Rhynchostegiella jacquinii mattzöld kiscsőrűmoha 5 000


Rhynchostegium rotundifolium kereklevelű hosszúcsőrűmoha 5 000
Bryaceae 

körtemohafélék


Bryum neodamense kanalaslevelű körtemoha 5 000


Bryum stirtonii keskenyfogú körtemoha 5 000


Bryum versicolor tarka körtemoha 5 000


Bryum warneum ostoros körtemoha 5 000
Buxbaumiaceae

koboldmohák


Buxbaumia viridis zöld koboldmoha 5 000
Cephaloziaceae

lapos-májmohácskafélék


Cephalozia lacinulata lapos májmohácska 5 000
Dicranaceae

seprőmohafélék


Dicranella humilis kis seprőcskemoha 5 000


Dicranum viride zöld seprőmoha 5 000


Leucobryum glaucum fehérlő vánkosmoha 5 000
Ephemeraceae 

paránymohafélék


Ephemerum cohaerens csoportos paránymoha 5 000


Ephemerum recurvifolium sarlóslevelű paránymoha 5 000
Fabroniaceae

apró-fogaslevelűmohafélék


Anacamptodon splachnoides ernyőmohaszerű görbefogúmoha 5 000
Fissidentaceae

hasadtfogúmohák


Fissidens algarvicus Algarvei hasadtfogúmoha 5 000
Fissidentaceae

hasadtfogúmoha-félék


Fissidens arnoldii Arnoldi-hasadtfogúmoha 5 000


Fissidens exiguus kis hasadtfogúmoha 5 000
Frullaniaceae 

kerekesféreglakta-májmohafélék


Frullania inflata hólyagos kerekesféreglakta-májmoha 5 000
Funariaceae

higrométermoha-félék


Enthostodon hungaricus sóspusztai magyarmoha 5 000


Physcomitrium sphaericum gömbös körtikemoha 5 000


Pyramidula tetragona négysarkú piramismoha 5 000
Grimmiaceae 

őszmohafélék


Grimmia plagiopodia hasastokú őszmoha 5 000


Grimmia teretinervis vastagerű őszmoha 5 000
Hypnaceae

ciprusmohafélék


Taxiphyllum densifolium sűrűleveles kaukázusimoha 5 000
Jungermanniaceae

Jungermannia-levelesmájmohafélék


Jungermannia subulata Jungermann-moha 5 000


Lophozia ascendens felálló hegyesmájmoha 5 000
Meesiaceae 

háromélűmohafélék


Meesia triquetra háromélű moha 5 000
Neckeraceae 

függönymohafélék


Neckera pennata tollas függönymoha 5 000
Orthotrichaceae

szőrössüvegű-mohafélék


Orthotrichum rogeri alhavasi szőrössüvegűmoha 5 000


Orthotrichum scanicum halványzöld szőrössüvegűmoha 5 000


Orthotrichum stellatum csillagos szőrössüvegűmoha 5 000
Pottiaceae

potmohafélék


Desmatodon cernuus bókoló trágyamoha 5 000


Didymodon glaucus szürke ikresmoha 5 000


Hilpertia velenovskyi Velenovsky-löszmoha 5 000


Phascum floekeanum vörösbarna rügymoha 5 000


Pterygoneurum lamellatum lemezes szárnyaserűmoha 5 000


Tortula brevissima törpelöszmoha 5 000


Weisia rostellata kiscsőrű gyöngymoha 5 000
Ptychomitriaceae

szürkésmoha-félék


Campylostelium saxicola sziklai görbeszárúmoha 5 000
Ricciaceae 

fillérmohafélék


Riccia frostii Frost-májmoha 5 000


Riccia huebeneriana Hübener-májmoha 5 000
Seligeriaceae

sörtemohák


Brachydontium trichodes szőrszerű pintycsőrfogúmoha 5 000
Sphagnaceae

tőzegmohafélék


Sphagnum auriculatum fülecskés tőzegmoha 5 000


Sphagnum capillifolium félgömbfejű tőzegmoha 5 000


Sphagnum centrale sárgásbarna tőzegmoha 5 000


Sphagnum compactum tömöttágú tőzegmoha 5 000


Sphagnum contortum csavart tőzegmoha 5 000


Sphagnum cuspidatum keskenylevelű tőzegmoha 5 000


Sphagnum fimbriatum rojtos tőzegmoha 5 000


Sphagnum girgensohnii Girgensohn-tőzegmoha 5 000


Sphagnum magellanicum magellán-tőzegmoha 5 000


Sphagnum obtusum tompalevelű tőzegmoha 5 000


Sphagnum palustre csónakos tőzegmoha 5 000


Sphagnum platyphyllum lágy tőzegmoha 5 000


Sphagnum quinquefarium ötlevélsoros tőzegmoha 5 000


Sphagnum recurvum karcsú tőzegmoha 5 000


Sphagnum russowi óriás-tőzegmoha 5 000


Sphagnum squarrosum berzedt tőzegmoha 5 000


Sphagnum subnitens halványbarna tőzegmoha 5 000


Sphagnum subsecundum zászlós tőzegmoha 5 000


Sphagnum teres láperdei tőzegmoha 5 000


Sphagnum warnstorfi Warnstorf-tőzegmoha 5 000
Thuidiaceae 

tujamohafélék


Anomodon rostratus csőrös farkaslábmoha 5 000
PTERIDOPHYTA

HARASZTOK
Aspleniaceae

fodorkafélék 


Asplenium adiantum-nigrum fekete fodorka 5 000


Asplenium ceterach nyugati pikkelypáfrány 10 000


Asplenium fontanum forrásfodorka 10 000


Asplenium javorkeanum magyar pikkelypáfrány 10 000


Asplenium lepidum mirigyes fodorka 10 000


Asplenium scolopendrium (syn.: Phyllitis scolopendrium) gímpáfrány (gímnyelvű fodorka) 5 000


Asplenium viride zöld fodorka 5 000
Blechnaceae

bordapáfrányfélék


Blechnum spicant erdei bordapáfrány 10 000
Dryopteridaceae

pajzsikafélék


Dryopteris affinis pelyvás pajzsika 10 000


Dryopteris carthusiana szálkás pajzsika 5 000

Dryopteris cristata   tarajos pajzsika 100 000


Dryopteris dilatata széles pajzsika 5 000


Dryopteris expansa hegyi pajzsika 5 000


Gymnocarpium dryopteris közönséges tölgyespáfrány (közönséges hármasleveű-páfrány) 5 000


Gymnocarpium robertianum mirigyes tölgyespáfrány (mirigyes hármaslevelűpáfrány) 5 000


Matteuccia struthiopteris struccpáfrárny (európai struccpáfrárny) 50 000


Polystichum aculeatum karéjos vesepáfrány 5 000


Polystichum braunii szőrös vesepáfrány 10 000


Polystichum lonchitis dárdás vesepáfrány 10 000


Polystichum setiferum díszes vesepáfrány 5 000


Woodsia alpina havasi szirtipáfrány 10 000

Woodsia ilvensis   hegyi szirtipáfrány (északi szirtipárfány) 100 000
Equisetaceae

zsurlófélék


Equisetum hyemale téli zsurló 5 000


Equisetum sylvaticum erdei zsurló 10 000


Equisetum variegatum tarka zsurló 5 000
Lycopodiaceae

korpafűfélék 


Diphasium complanatum (syn.: Diphasiastrum complanatum, Lycopodium complanatum) közönséges laposkorpafű 10 000


Diphasium issleri (syn.: Diphasiastrum issleri, Lycopodium issleri) Issler-laposkorpafű 10 000


Huperzia selago györgyfű (részegkorpafű) 10 000


Lycopodium annotinum kígyózó korpafű 10 000


Lycopodium clavatum kapcsos korpafű 10 000
Marsileaceae

mételyfűfélék


Marsilea quadrifolia mételyfű (négylevelű mételyfű) 10 000
Ophioglossaceae

kígyónyelvfélék


Botrychium lunaria kis holdruta 10 000

Botrychium matricariifolium   ágas holdruta 100 000

Botrychium multifidum   sokcimpájú holdruta 100 000

Botrychium virginianum   virginiai holdruta 100 000


Ophioglossum vulgatum kígyónyelv (közönséges kígyónyelv) 5 000
Osmundaceae

királyharasztfélék

Osmunda regalis   királyharaszt (óriás királyharaszt) 250 000
Pteridaceae

szalagpáfrányfélék


Anogramma leptophylla tavaszi kérészpáfrány (télipáfrány) 10 000

Notholaena marantae   cselling (déli cselling) 250 000
Salviniaceae

rucaörömfélék


Salvinia natans rucaöröm (vízi rucaöröm) 5 000
Selaginellaceae

csipkeharasztfélék


Selaginella helvetica hegyi csipkeharaszt 5 000
Thelypteridaceae

tőzegpáfrányfélék


Oreopteris limbosperma tölcséres hegyipáfrány 10 000


Phegopteris connectilis bükkös buglyospáfrány 5 000


Thelypteris palustris tőzegpáfrány (mocsári tőzegpáfrány) 5 000
GYMNOSPERMATOPHYTA

NYITVATERMŐK
Ephedraceae

csikófarkfélék

Ephedra distachya   csikófark (közönséges csikófark) 100 000
ANGIOSPERMATOPHYTA

ZÁRVATERMŐK
Alismataceae

hídőrfélék

Caldesia parnassifolia   szíveslevelű-hídőr (lápi szíveslevelű-hídőr) 100 000
Alliaceae

hagymafélék


Allium carinatum szarvas hagyma 5 000


Allium moschatum pézsmahagyma 5 000


Allium paniculatum (syn.: Allium marginatum) bugás hagyma (vöröses hagyma) 10 000


Allium sphaerocephalon bunkós hagyma 5 000


Allium suaveolens illatos hagyma 10 000


Allium victorialis győzedelmes hagyma (havasi hagyma) 50 000
Amaryllidaceae

amarilliszfélék


Leucojum aestivum nyári tőzike 10 000


Leucojum vernum tavaszi tőzike 5 000


Narcissus radiiflorus (syn.: Narcissus poeticus subsp. radiiflorus) csillagos nárcisz 10 000


Sternbergia colchiciflora vetővirág (apró vetővirág) 10 000
Anthericaceae

homokliliomfélék


Anthericum liliago fürtös homokliliom 50 000
Apiaceae (Umbelliferae)

ernyősökök

Angelica palustris   réti angyalgyökér 100 000


Anthriscus nitidus havasi turbolya 5 000


Apium repens kúszó zeller (kúszó celler)
50 000


Astrantia major nagy völgycsillag 5 000


Bupleurum longifolium hosszúlevelű buvákfű 10 000


Bupleurum pachnospermum deres buvákfű 10 000


Chaerophyllum aureum aranyos baraboly 5 000


Chaerophyllum hirsutum szőrös baraboly 5 000


Cicuta virosa gyilkos csomorika 5 000


Cnidium dubinum inas gyíkvirág 10 000

Ferula sadleriana   magyarföldi husáng 250 000


Hydrocotyle vulgaris gázló (lápi gázló) 5 000


Peucedanum arenarium homoki kocsord 10 000


Peucedanum officinale sziki kocsord 5 000


Peucedanum palustre mocsári kocsord 5 000


Peucedanum verticillare magasszárú kocsord 10 000


Physospermum cornubiense harangláblevelű dudamag 50 000


Pleurospermum austriacum osztrák borzamag 50 000

Seseli leucospermum   magyar gurgolya 100 000


Seseli peucedanoides (syn.: Silaum peucedanoides) zöldes gurgolya (zöldes kígyókapor) 10 000


Sium sisarum keleti békakorsó 50 000


Torilis ucrainica keleti tüskemag 5 000


Trinia ramosissima magyar nyúlkapor 10 000
Apocynaceae

meténgfélék


Vinca herbacea pusztai meténg  5 000
Araceae

kontyvirágfélék


Acorus calamus 1 kálmos (orvosi kálmos) 1 5 000
Asclepiadaceae

selyemkórófélék

Vincetoxicum pannonicum   magyar méreggyilok 100 000
Asphodelaceae

genyőtefélék


Asphodelus albus genyőte (fehér genyőte, királyné gyertyája) 10 000
Asteraceae (Compositae)

őszirózsafélék, (fészkesvirágzatúak)


Achillea crithmifolia hegyközi cickafark 5 000

Achillea horanszkyi   Horánszky-cickafark 100 000


Achillea ochroleuca homoki cickafark 10 000


Achillea ptarmica kenyérbélcickafark 5 000

Achillea tuzsonii   Tuzson-cickafark 100 000


Arnica montana 1 árnika (hegyi árnika) 1 10 000


Aster amellus csillagőszirózsa 5 000

Aster oleifolius   gyapjas őszirózsa 250 000


Aster sedifolius (incl. Aster sedifolius subsp. canus, Aster sedifolius subsp. sedifolius) réti őszirózsa (pettyegetett őszirózsa) 5 000


Buphthalmum salicifolium fűzlevelű ökörszem 5 000


Carduus collinus magyar bogáncs 10 000


Carduus crassifolius subsp. glaucus (syn.: Carduus glaucus) szürke bogáncs 10 000


Carduus hamulosus horgas bogáncs 5 000


Carlina acaulis szártalan bábakalács 5 000


Carpesium abrotanoides fürtös gyűrűvirág 5 000


Centaurea arenaria homoki imola 10 000


Centaurea mollis  (syn.: Centaurea montana subsp. mollis)
szirti imola 50 000


Centaurea pseudophrygia paróka imola 5 000


Centaurea scabiosa subsp. sadleriana (syn.: Centaurea sadleriana) budai imola 5 000


Centaurea solstitialis sáfrányos imola 5 000


Centaurea triumfettii tarka imola 5 000


Cirsium boujartii  pécsvidéki aszat 10 000


Cirsium brachycephalum kisfészkű aszat 5 000


Cirsium erisithales enyves aszat 5 000


Cirsium furiens öldöklő aszat 10 000


Cirsium rivulare csermelyaszat 5 000


Crepis nicaeensis nizzai zörgőfű 5 000

Crepis pannonica   magyar zörgőfű 100 000


Doronicum austriacum osztrák zergevirág 50 000


Doronicum hungaricum magyar zergevirág 50 000


Doronicum orientale keleti zergevirág 50 000


Echinops ruthenicus kék szamárkenyér 10 000


Helichrysum arenarium homoki szalmagyopár 5 000


Hieracium aurantiacum rezes hölgymál 10 000


Hieracium bupleuroides tátrai hölgymál 10 000


Hieracium kossuthianum Kossuth-hölgymál 10 000


Hieracium staticifolium (syn.: Chlorocrepis staticifolia) keskenylevelű hölgymál 5 000


Inula germanica hengeresfészkű peremizs 5 000


Inula helenium 1 örménygyökér 1 5 000


Inula oculus-christi selymes peremizs 5 000


Inula spiraeifolia baranyai peremizs 10 000


Jurinea glycacantha nagyfészkű hangyabogáncs 5 000


Jurinea mollis kisfészkű hangyabogáncs 5 000


Leontodon incanus szőke oroszlánfog 10 000


Leucanthemella serotina tiszaparti késeimargitvirág (tisza-parti margitvirág) 10 000


Ligularia sibirica szibériai hamuvirág 10 000


Petasites albus fehér acsalapu 5 000


Scorzonera humilis alacsony pozdor 5 000


Scorzonera purpurea piros pozdor 5 000


Senecio aquaticus vízi aggófű 5 000


Senecio paludosus mocsári aggófű 10 000

Senecio umbrosus   nagy aggófű 100 000

Serratula lycopifolia   fénylő zsoltina 100 000


Serratula radiata sugaras zsoltina 10 000


Sonchus palustris mocsári csorbóka 5 000


Taraxacum serotinum kései pitypang 5 000


Telekia speciosa Teleki-virág (pompás Teleki-virág) 10 000


Tephroseris aurantiaca narancsszínű aggóvirág 50 000


Tephroseris crispa (syn.: Senecio rivularis)
csermelyaggóvirág 5 000


Tephroseris longifolia (syn: Senecio ovirensis) hosszúlevelű aggóvirág 50 000


Tragopogon floccosus homoki bakszakáll 5 000
Betulaceae

nyírfafélék


Alnus viridis havasi éger  50 000


Betula pubescens molyhos nyír (szőrös nyír) 50 000
Boraginaceae

érdeslevelűek


Alkanna tinctoria báránypirosító (homoki báránypirosító) 5 000


Anchusa barrelieri kék atracél 10 000

Anchusa ochroleuca   vajszínű atracél 100 000


Echium maculatum (syn.: Echium russicum) piros kígyószisz 50 000


Heliotropium supinum henye kunkor 5 000


Myosotis caespitosa (syn.: Myosotis laxa subsp. caespitosa) gyepes nefelejcs 5 000


Myosotis stenophylla sziklai nefelejcs 50 000


Omphalodes scorpioides erdei békaszem 5 000


Onosma arenaria homoki vértő 5 000

Onosma tornense (syn.: Onosma tornensis)
  tornai vértő 250 000


Onosma visianii borzas vértő 5 000


Pulmonaria angustifolia keskenylevelű tüdőfű 50 000
Brassicaceae (Cruciferae)

keresztesvirágúak


Aethionema saxatile sulyoktáska (kövi sulyoktáska) 5 000


Arabis alpina havasi ikravirág  10 000

Armoracia macrocarpa   debreceni torma 100 000


Aurinia saxatilis (syn.: Alyssum saxatile)
sziklaiternye (szirti sziklaiternye) 5 000


Cardamine amara keserű kakukktorma 5 000


Cardamine glanduligera ikrás fogasír 10 000


Cardamine trifolia hármaslevelű kakukktorma  10 000


Cardamine waldsteinii hármaslevelű fogasír 10 000


Cardaminopsis petraea sziklai kövifoszlár 50 000


Conringia austriaca nyugati nyilasfű 50 000

Crambe tataria   tátorján (buglyos tátorján) 100 000


Draba lasiocarpa kövér daravirág 10 000


Erysimum crepidifolium sziklai repcsény 5 000


Erysimum odoratum magyar repcsény 5 000

Erysimum witmannii subsp. pallidiflorum   halványsárga repcsény (Wittmann-repcsény)
100 000


Hesperis matronalis (excl.: Hesperis matronalis subsp. vrabelyiana) hölgyestike (kivéve a Vrabély-estikét) 10 000

Hesperis matronalis subsp. vrabelyiana   Vrabély-estike 100 000


Hesperis sylvestris erdei estike 5 000


Isatis tinctoria festő csülleng 5 000


Lunaria annua kerti holdviola 5 000


Lunaria rediviva erdei holdviola 5 000


Nasturtium officinale vízitorma 5 000


Sisymbrium polymorphum karcsú zsombor 50 000


Teesdalia nudicaulis nyugati rejtőke 10 000


Thlaspi alliaceum hagymaszagú tarsóka 10 000


Thlaspi caerulescens havasalji tarsóka 10 000


Thlaspi goesingense osztrák tarsóka 10 000


Thlaspi jankae agg. (incl. Thlaspi hungaricum) Janka-tarsóka (beleértve a magyar tarsókát) 10 000


Thlaspi kovatsii (syn: Thlaspi kovatsii subsp. schudichii) Schudich-tarsóka 10 000


Thlaspi montanum hegyi tarsóka 50 000
Campanulaceae

harangvirágfélék

Adenophora liliifolia   csengettyűvirág (illatos csengettyűvirág) 250 000


Asyneuma canescens harangcsillag 5 000

Campanula latifolia   széleslevelű harangvirág 100 000

Campanula macrostachya   hosszúfüzérű harangvirág 100 000


Phyteuma orbiculare gombos varjúköröm 5 000


Phyteuma spicatum erdei varjúköröm 5 000
Caprifoliaceae

bodzafélék


Lonicera caprifolium jerikói lonc 5 000


Lonicera nigra fekete lonc 10 000
Caryophyllaceae

szegfűfélék


Agrostemma githago konkoly (vetési konkoly) 5 000


Cerastium arvense subsp. matrense (syn.: Cerastium arvense subsp. molle) mátrai madárhúr 5 000


Dianthus arenarius (syn.: Dianthus arenarius subsp. borussicus) balti szegfű 5 000


Dianthus collinus dunai szegfű 5 000


Dianthus deltoides réti szegfű 5 000

Dianthus diutinus   tartós szegfű 250 000


Dianthus giganteiformis nagy szegfű 5 000

Dianthus plumarius subsp. lumnitzeri (incl. Dianthus plumarius subsp. regis-stephani)   Lumnitzer-szegfű (beleértve az István király-szegfüvet) 100 000

Dianthus plumarius subsp. praecox   korai szegfű 100 000


Dianthus serotinus kései szegfű 5 000


Dianthus superbus buglyos szegfű 5 000


Gypsophila arenaria (syn.: Gypsophila fastigiata) homoki fátyolvirág 5 000


Herniaria incana szürke porcika 5 000


Lychnis coronaria bársonyos kakukkszegfű  10 000


Minuartia frutescens (syn.: Minuartia hirsuta) magyar kőhúr 5 000


Moehringia muscosa mohos csitri 5 000


Paronychia cephalotes ezüstaszott (keskenylevelű ezüstvirág) 5 000


Scleranthus perennis évelő szikárka 10 000


Silene borysthenica kisvirágú habszegfű 10 000


Silene bupleuroides termetes habszegfű (gór habszegfű) 10 000


Silene dioica piros mécsvirág 5 000

Silene flavescens   sárgás habszegfű 100 000


Silene multiflora sokvirágú habszegfű 5 000


Silene nemoralis  berki habszegfű 5 000


Stellaria palustris mocsári csillaghúr 10 000
Ceratophyllaceae

tócsagazfélék


Ceratophyllum tanaiticum donvidéki tócsagaz 50 000
Chenopodiaceae

libatopfélék


Bassia sedoides hamvas seprőparéj 5 000


Corispermum canescens szürke poloskamag 10 000


Corispermum nitidum fényes poloskamag 5 000


Krascheninnikovia ceratoides pamacslaboda 10 000


Petrosimonia triandra szikárszik  5 000


Salsola soda sziki ballagófű 5 000
Colchicaceae

kikericsfélék

Bulbocodium vernum (incl. Bulbocodium versicolor)   egyhajúvirág (tavaszi egyhajúvirág) 250 000

Colchicum arenarium   homoki kikerics 100 000

Colchicum hungaricum   magyar kikerics 100 000
Convallariaceae

gyöngyvirágfélék


Polygonatum verticillatum pávafarkú salamonpecsét 10 000
Convolvulaceae

szulákfélék


Convolvulus cantabrica borzas szulák 5 000
Corylaceae

mogyorófélék


Carpinus orientalis keleti gyertyán 50 000
Crassulaceae

varjúhájfélék


Jovibarba globifera (incl. Jovibarba globifera subsp. hirta, Jovibarba globifera subsp. globifera) sárga-kövirózsa 5 000


Sedum acre subsp. neglectum adriai varjúháj 5 000


Sedum caespitosum sziki varjúháj 5 000


Sedum hispanicum deres varjúháj 5 000


Sedum urvillei subsp. hillebrandtii (syn.: Sedum hillebrandtii) homoki varjúháj 5 000


Sempervivum matricum (Sempervivum marmoreum auct. hung.) mátrai kövirózsa (rózsás kövirózsa) 10 000


Sempervivum tectorum 2 házi kövirózsa (fali kövirózsa)  2 5 000
Cyperaceae

palkafélék


Blysmus compressus lapos kétsoroskáka 10 000


Carex alba fehér sás 5 000


Carex appropinquata rostostövű sás 10 000


Carex bohemica palkasás 5 000


Carex brevicollis mérges sás 5 000


Carex buekii bánsági sás 5 000


Carex buxbaumii Buxbaum-sás 10 000


Carex canescens szürkés sás 10 000


Carex cespitosa gyepes sás 10 000


Carex davalliana lápi sás 10 000


Carex depressa subsp. transsilvanica erdélyi sás 10 000


Carex diandra hengeres sás 50 000


Carex echinata töviskés sás 5 000


Carex fritschii dunántúli sás 10 000


Carex hartmanii északi sás 5 000


Carex lasiocarpa gyapjasmagvú sás 10 000


Carex paniculata bugás sás 5 000


Carex repens kúszó sás 10 000


Carex rostrata csőrös sás 5 000


Carex strigosa borostás sás 5 000


Carex umbrosa árnyéki sás 10 000


Eleocharis carniolica sűrű csetkáka 10 000


Eleocharis quinqueflora gyérvirágú csetkáka 10 000


Eleocharis uniglumis egypelyvás csetkáka 10 000


Eriophorum angustifolium keskenylevelű gyapjúsás 10 000


Eriophorum gracile vékony gyapjúsás 10 000


Eriophorum latifolium széleslevelű gyapjúsás 10 000


Eriophorum vaginatum hüvelyes gyapjúsás 10 000


Rhynchospora alba fehér tőzegkáka 5 000


Schoenus nigricans kormos csáté 5 000
Dioscoreaceae

jamszgyökérfélék


Tamus communis pirítógyökér (felfutó pirítógyökér) 5 000
Dipsacaceae

mácsonyafélék

Knautia arvensis subsp. kitaibelii  (syn.: Knautia kitaibelii subsp. tomentella)
  Kitaibel-varfű 250 000


Knautia dipsacifolia (syn.: Knautia maxima) erdei varfű 10 000


Scabiosa canescens szürkés ördögszem 5 000
Droseraceae

harmatfűfélék


Aldrovanda vesiculosa aldrovanda (lápi aldrovanda) 50 000


Drosera rotundifolia kereklevelű harmatfű 10 000
Elaeagnaceae

ezüstfafélék


Hippophaë rhamnoides 3 homoktövis (európai homoktövis) 3 10 000
Elatinaceae

látonyafélék


Elatine alsinastrum pocsolyalátonya 5 000


Elatine hungarica magyar látonya 5 000


Elatine hydropiper csigásmagvú látonya 5 000


Elatine triandra háromporzós látonya 10 000
Ericaceae

hangafélék


Vaccinium oxycoccos (incl. Vaccinium microcarpum) 1 tőzegáfonya 1 10 000


Vaccinium vitis-idaea 3 vörös áfonya 3 10 000
Fabaceae (Papilionaceae)

pillangósvirágúak


Astragalus asper érdes csüdfű 5 000


Astragalus contortuplicatus tekert csüdfű 50 000

Astragalus dasyanthus   gyapjas csüdfű 100 000


Astragalus exscapus szártalan csüdfű 50 000


Astragalus sulcatus barázdás csüdfű 50 000


Astragalus varius homoki csüdfű 50 000


Astragalus vesicarius subsp. albidus fehéres csüdfű 10 000


Chamaecytisus albus fehér törpezanót 5 000


Chamaecytisus ciliatus (syn.: Chamaecytisus hirsutus subsp. ciliatus) pillás törpezanót 5 000


Chamaecytisus heuffelii Heuffel-törpezanót 5 000


Chamaecytisus rochelii Rochel-törpezanót 5 000


Coronilla coronata sárga koronafürt 5 000


Coronilla vaginalis terpedt koronafürt 10 000


Hippocrepis emerus (syn.: Coronilla emerus)
bokros koronafürt 10 000


Lathyrus lacteus (syn.: Lathyrus pannonicus subsp. collinus) koloncos lednek 10 000


Lathyrus linifolius hegyi lednek 5 000


Lathyrus nissolia kacstalan lednek 5 000

Lathyrus pallescens   sápadt lednek 250 000


Lathyrus palustris mocsári lednek 10 000


Lathyrus pannonicus magyar lednek 10 000

Lathyrus pisiformis   borsóképű lednek 250 000


Lathyrus transsylvanicus erdélyi lednek 10 000


Lathyrus venetus tarka lednek 5 000


Lotus borbasii Borbás-kerep 5 000


Medicago orbicularis korongos lucerna 5 000


Medicago rigidula keménytövisű lucerna 5 000


Oxytropis pilosa borzas csajkavirág 50 000


Pisum elatius magas borsó 5 000


Securigera elegans nagylevelű tarkakoronafürt 50 000


Trifolium ornithopodioides egyvirágú here 5 000


Trifolium subterraneum földbentermő here 10 000


Trifolium vesiculosum hólyagos here 50 000


Trigonella gladiata bakszarvú lepkeszeg 50 000

Vicia biennis   kunsági bükköny 100 000


Vicia narbonensis fogaslevelű bükköny 5 000


Vicia oroboides zalai bükköny 5 000


Vicia sparsiflora pilisi bükköny 5 000


Vicia sylvatica ligeti bükköny 5 000
Fumariaceae

füstikefélék


Corydalis intermedia bókoló keltike 5 000
Gentianaceae

tárnicsfélék


Blackstonia acuminata kései gyíkpohár 5 000


Gentiana asclepiadea fecsketárnics 10 000


Gentiana cruciata Szent László-tárnics  10 000


Gentiana pneumonanthe kornistárnics 10 000


Gentianella amarella subsp. livonica
csinos tárnicska 50 000


Gentianella austriaca osztrák tárnicska (hegyi tárnicska) 10 000


Gentianopsis ciliata kései prémestárnics 10 000
Geraniaceae     gólyaorrfélék  


Geranium sylvaticum erdei gólyaorr 10 000
Globulariaceae

gubóvirágfélék


Globularia cordifolia szívlevelű gubóvirág 10 000
Grossulariaceae

ribiszkefélék


Ribes alpinum havasi ribiszke 10 000


Ribes nigrum 3 fekete ribiszke 3 10 000


Ribes petraeum bérci ribiszke 10 000
Helleboraceae

hunyorfélék


Aconitum anthora méregölő sisakvirág 5 000


Aconitum moldavicum kárpáti sisakvirág 50 000


Aconitum variegatum karcsú sisakvirág 50 000


Aconitum vulparia farkasölő sisakvirág 5 000


Aquilegia nigricans feketéllő harangláb 10 000


Aquilegia vulgaris közönséges harangláb 10 000

Cimicifuga europaea   büdös poloskavész 100 000


Eranthis hyemalis téltemető (kikeletnyitó téltemető) 5 000


Helleborus dumetorum kisvirágú hunyor 5 000


Helleborus odorus illatos hunyor 10 000


Helleborus purpurascens pirosló hunyor 10 000


Trollius europaeus zergeboglár (közönséges zergeboglár) 50 000
Hemerocallidaceae

sásliliomfélék

Hemerocallis lilio-asphodelus   sárga sásliliom 100 000
Hippuridaceae

vízilófarkfélék


Hippuris vulgaris közönséges vízilófark 10 000
Hyacinthaceae

jácintfélék


Muscari botryoides epergyöngyike 5 000


Ornithogalum brevistylum (syn.: Ornithogalum pyramidale) nyúlánk sárma  5 000


Ornithogalum pannonicum üstökös sárma  5 000


Ornithogalum refractum csilláros sárma  5 000


Ornithogalum sphaerocarpum gömböstermésű sárma  5 000


Scilla autumnalis agg. (incl. Prospero elisae, Prospero paratheticum) őszi csillagvirágok 5 000


Scilla drunensis nyugati csillagvirág 5 000


Scilla kladnii erdélyi csillagvirág 10 000


Scilla spetana Speta-csillagvirág 10 000


Scilla vindobonensis ligeti csillagvirág 5 000
Hypericaceae

orbáncfűfélék

Hypericum barbatum   szakállas orbáncfű 100 000


Hypericum elegans karcsú orbáncfű 10 000


Hypericum maculatum pettyes orbáncfű 5 000
Iridaceae

nősziromfélék


Crocus albiflorus fehér sáfrány 50 000


Crocus heuffelianus kárpáti sáfrány 10 000


Crocus reticulatus tarka sáfrány 10 000


Crocus tommasinianus illír sáfrány 50 000


Crocus vittatus halvány sáfrány 50 000


Gladiolus imbricatus réti kardvirág 50 000

Gladiolus palustris   mocsári kardvirág 250 000

Iris aphylla subsp. hungarica   magyar nőszirom 100 000


Iris arenaria (syn.: Iris humilis subsp. arenaria) homoki nőszirom 10 000


Iris graminea pázsitos nőszirom 10 000


Iris pumila apró nőszirom 5 000


Iris sibirica szibériai nőszirom 10 000


Iris spuria fátyolos nőszirom (korcs nőszirom) 10 000


Iris variegata tarka nőszirom 5 000
Juncaceae

szittyófélék


Juncus alpinoarticulatus havasi szittyó 10 000


Juncus maritimus tengeri szittyó 5 000
Juncaginaceae

kígyófűfélék


Triglochin palustre mocsári kígyófű 5 000
Lamiaceae (Labiatae)

ajakosok


Ajuga laxmannii szennyes ínfű 50 000

Dracocephalum austriacum   osztrák sárkányfű 250 000

Dracocephalum ruyschiana   északi sárkányfű 250 000


Lamium orvala pofók árvacsalán 50 000

Micromeria thymifolia (syn.: Calamintha thimifolia)
  illír szirtiperesztény 100 000

Nepeta parviflora   borzas macskamenta 250 000


Phlomis tuberosa macskahere (gumós macskahere) 5 000


Prunella grandiflora nagyvirágú gyíkfű 5 000

Salvia nutans   kónya zsálya 250 000


Scutellaria columnae bozontos csukóka 5 000


Stachys alpina havasi tisztesfű 10 000


Teucrium scorodonia fenyérgamandor 5 000
Lentibulariaceae

rencefélék

Pinguicula vulgaris   lápi hízóka 100 000

Utricularia bremii   lápi rence 100 000


Utricularia minor kis rence 50 000
Liliaceae

liliomfélék


Erythronium dens-canis kakasmandikó (európai kakasmandikó) 50 000


Fritillaria meleagris mocsári kockásliliom (kotuliliom) 50 000


Gagea bohemica cseh tyúktaréj 5 000


Gagea spathacea fiókás tyúktaréj 10 000


Gagea szovitsii pusztai tyúktaréj 10 000

Lilium bulbiferum subsp. bulbiferum   tüzes liliom 100 000


Lilium martagon turbánliliom 10 000
Linaceae

lenfélék

Linum dolomiticum   pilisi len (dolomitlen) 250 000


Linum flavum sárga len 5 000


Linum hirsutum borzas len 5 000


Linum tenuifolium árlevelű len 5 000


Linum trigynum francia len 5 000


Radiola linoides apró csepplen 5 000
Lythraceae

füzényfélék


Lythrum linifolium lenlevelű füzény 5 000


Lythrum tribracteatum apró füzény 10 000
Melanthiaceae

zászpafélék


Veratrum album fehér zászpa 5 000
Menyanthaceae

vidrafűfélék


Menyanthes trifoliata 1 hármaslevelű vidrafű 1 10 000


Nymphoides peltata tündérfátyol (vízi tündérfátyol) 5 000
Nymphaeaceae

tündérrózsafélék


Nymphaea alba fehér tündérrózsa 5 000
Onagraceae

ligetszépefélék


Chamaenerion dodonaei vízparti deréce 5 000


Circaea alpina havasi varázslófű 5 000


Epilobium palustre mocsári füzike 10 000


Ludwigia palustris tóalma (közönséges tóalma) 5 000
Orchidaceae

kosborfélék


Anacamptis coriophora (syn.: Orchis coriophora) poloskaszagú kosbor (poloskaszagú sisakoskosbor) 50 000


Anacamptis morio (syn.: Orchis morio) agár kosbor (agár sisakoskosbor) 10 000


Anacamptis palustris subsp. elegans pompás kosbor (pompás sisakoskosbor) 10 000


Anacamptis palustris subsp. palustris (syn.: Orchis laxiflora subsp. palustris, Orchis palustris) mocsári kosbor (mocsári sisakoskosbor) 10 000


Anacamptis pyramidalis vitézvirág (tornyos sisakoskosbor, tornyos vitézvirág) 10 000


Cephalanthera damasonium fehér madársisak 10 000


Cephalanthera longifolia kardos madársisak 10 000


Cephalanthera rubra piros madársisak 10 000


Corallorhiza trifida erdei korallgyökér 10 000

Cypripedium calceolus   rigópohár (erdei papucskosbor, Boldogasszony papucsa) 250 000


Dactylorhiza fuchsii erdei ujjaskosbor 10 000


Dactylorhiza incarnata (incl. Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata, Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes, Dactylorhiza incarnata subsp. serotina, excl. Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca) hússzínű ujjaskosbor (beleértve az "incarnata", "haematodes" és "serotina" alfajokat, valamint kivéve a halvány ujjaskosbort) 10 000


Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca
  halvány ujjaskosbor 100 000


Dactylorhiza lapponica  lappföldi ujjaskosbor 10 000


Dactylorhiza maculata (incl. Dactylorhiza maculata subsp. transylvanica) foltos ujjaskosbor 10 000


Dactylorhiza majalis széleslevelű ujjaskosbor 10 000


Dactylorhiza sambucina bodzaszagú ujjaskosbor 10 000


Dactylorhiza viridis (syn.: Coeloglossum viride) zöldike (zöldike ujjaskosbor) 10 000


Epipactis albensis elbai nőszőfű 50 000


Epipactis atrorubens (incl. Epipactis atrorubens subsp. borbasii) vörösbarna nőszőfű (beleértve a Borbás nőszőfüvet is) 10 000


Epipactis bugacensis
  bugaci nőszőfű 250 000

Epipactis exilis (syn.: Epipactis gracilis)   karcsú nőszőfű 100 000


Epipactis futakii Futák-nőszőfű 50 000


Epipactis helleborine széleslevelű nőszőfű 10 000


Epipactis latina lazioi nőszőfű 10 000


Epipactis leptochila csőrös nőszőfű 10 000


Epipactis mecsekensis mecseki nőszőfű 50 000


Epipactis microphylla kislevelű nőszőfű 10 000


Epipactis moravica morva nőszőfű 50 000


Epipactis muelleri Müller-nőszőfű 10 000


Epipactis neglecta keskenyajkú nőszőfű 10 000


Epipactis nordeniorum Norden-nőszőfű 50 000


Epipactis palustris mocsári nőszőfű 10 000

Epipactis placentina   ciklámenlila nőszőfű (piencenzai nőszőfű)
250 000


Epipactis pontica pontuszi nőszőfű 10 000


Epipactis purpurata ibolyás nőszőfű 10 000


Epipactis tallosii Tallós-nőszőfű 10 000


Epipactis voethii Vöth-nőszőfű 10 000

Epipogium aphyllum   levéltelen bajuszvirág 100 000


Goodyera repens avarvirág (kúszó avarvirág) 10 000


Gymnadenia conopsea szúnyoglábú bibircsvirág 10 000


Gymnadenia densiflora sűrűvirágú bibircsvirág 10 000


Gymnadenia odoratissima illatos bibircsvirág 50 000

Hammarbya paludosa   tőzegorchidea (fiókás tőzegorchidea) 100 000

Himantoglossum adriaticum   adriai sallangvirág 250 000

Himantoglossum caprinum   bíboros sallangvirág 250 000


Limodorum abortivum gérbics (ibolyás gérbics) 10 000

Liparis loeselii   hagymaburok (lápi hagymaburok) 250 000


Neotinea tridentata (syn.: Orchis tridentata) tarka kosbor (tarka pettyeskosbor) 10 000


Neotinea ustulata (syn.: Orchis ustulata) (incl. Neotinea ustulata subsp. ustulata, Neotinea ustulata subsp. aestivalis) sömörös kosbor (sömörös pettyeskosbor) (beleértve a tavaszi és nyári virágzású alfajait) 10 000


Neottia nidus-avis madárfészek (madárfészek-békakonty) 5 000


Neottia ovata (syn.: Listera ovata) békakonty (tojásdad békakonty) 10 000

Ophrys apifera   méhbangó 250 000

Ophrys bertolonii   Bertoloni-bangó 250 000

Ophrys fuciflora subsp. fuciflora (syn.: Ophrys holoserica)   poszméhbangó 250 000

Ophrys fuciflora subsp. holubyana   Holuby-bangó 250 000

Ophrys insectifera   légybangó 250 000

Ophrys oestrifera (syn.: Ophrys scolopax)   szarvas bangó 250 000

Ophrys sphegodes   pókbangó 100 000


Orchis mascula (incl. Orchis mascula subsp. signifera) füles kosbor 10 000


Orchis militaris vitézkosbor 10 000


Orchis pallens sápadt kosbor 50 000


Orchis purpurea bíboros kosbor 10 000


Orchis simia majomkosbor 50 000


Platanthera bifolia kétlevelű sarkvirág 5 000


Platanthera chlorantha zöldes sarkvirág 10 000


Spiranthes aestivalis nyári füzértekercs 10 000


Spiranthes spiralis őszi füzértekercs 10 000

Traunsteinera globosa   gömböskosbor (karcsú gömböskosbor) 100 000
Orobanchaceae

vajvirágfélék


Orobanche artemisiae-campestris üröm-vajvirág (ürömszádor) 10 000


Orobanche bartlingii Bartling-vajvirág (Bartling-szádor) 10 000


Orobanche caesia deres vajvirág (deres szádor) 10 000


Orobanche coerulescens kékes vajvirág (kékes szádor) 5 000


Orobanche flava martilapu-vajvirág (martilapu-szádor) 10 000


Orobanche hederae borostyán-vajvirág (borostyán-szádor) 5 000


Orobanche nana apró vajvirág (apró szádor) 10 000


Orobanche pancicii varfű-vajvirág (vajfűszádor) 10 000
Paeoniaceae

bazsarózsafélék

Paeonia officinalis subsp. banatica   bánáti bazsarózsa 250 000

Paeonia tenuifolia   keleti bazsarózsa 250 000
Parnassiaceae

tőzegboglárfélék


Parnassia palustris fehérmájvirág (mocsári tőzegboglár) 10 000
Plantaginaceae

útifűfélék


Plantago argentea ezüstös útifű 5 000

Plantago maxima   óriás útifű 250 000


Plantago schwarzenbergiana erdélyi útifű 10 000
Plumbaginaceae

kékgyökérfélék


Armeria elongata magas istác 10 000
Poaceae (Gramineae)

pázsitfűfélék


Calamagrostis phragmitoides (syn.: Calamagrostis purpurea) pirosló nádtippan 10 000


Calamagrostis pseudophragmites parti nádtippan 10 000


Calamagrostis stricta lápi nádtippan 10 000


Calamagrostis varia tarka nádtippan 5 000


Elymus elongatus 4 magas tarackbúza 4 5 000


Festuca amethystina lila csenkesz 10 000


Festuca dalmatica dalmát csenkesz 5 000


Festuca pallens (incl. Festuca pallens subsp. pannonica)
deres csenkesz 10 000


Festuca wagneri rákosi csenkesz 10 000


Helictotrichon compressum (syn.: Avenula compressa) tömött zabfű 5 000


Koeleria javorkae Jávorka-fényperje 10 000


Koeleria majoriflora nagyvirágú fényperje 5 000


Koeleria pyramidata nyugati fényperje (magas fényperje) 10 000


Poa remota hegyi perje 10 000


Poa scabra  (syn.: Poa pannonica subsp. glabra)
magyar perje 5 000


Puccinellia peisonis (syn.: Puccinellia festuciformis subsp. intermedia) fertőtavi mézpázsit 5 000


Scolochloa festucacea északi mocsáricsenkesz 50 000


Sesleria albicans tarka nyúlfarkfű 5 000


Sesleria heufleriana erdélyi nyúlfarkfű 5 000


Sesleria hungarica (syn.: Sesleria heufleriana subsp. hungarica) magyar nyúlfarkfű 5 000


Sesleria sadleriana budai nyúlfarkfű 5 000


Sesleria uliginosa (syn.: Sesleria caerulea) lápi nyúlfarkfű 5 000


Stipa borysthenica homoki árvalányhaj 5 000


Stipa bromoides szálkás árvalányhaj 5 000


Stipa dasyphylla bozontos árvalányhaj 10 000


Stipa eriocaulis délvidéki árvalányhaj 5 000


Stipa pennata pusztai árvalányhaj 5 000


Stipa pulcherrima csinos árvalányhaj 5 000


Stipa tirsa hosszúlevelű árvalányhaj 5 000
Polygalaceae

pacsirtafűfélék


Polygala amarella kisvirágú pacsirtafű 10 000


Polygala major nagy pacsirtafű 5 000
Polygonaceae

keserűfűfélék


Persicaria bistorta (syn.: Polygonum bistorta)
kígyógyökerű keserűfű 5 000


Rumex pseudonatronatus sziki lórom 10 000
Portulacaceae

porcsinfélék


Montia fontana subsp. Chondrosperma kis forrásfű 5 000
Potamogetonaceae

békaszőlőfélék


Groenlandia densa sűrűlevelű-békaszőlő 5 000


Potamogeton coloratus színes békaszőlő 50 000


Potamogeton obtusifolius tompalevelű békaszőlő 10 000
Primulaceae

kankalinfélék


Androsace maxima nagy gombafű 10 000


Cyclamen purpurascens erdei ciklámen 10 000


Glaux maritima tengerparti bagolyfű 5 000


Hottonia palustris mocsári békaliliom 5 000


Lysimachia nemorum berki lizinka 10 000

Primula auricula   cifra kankalin (medvefül kankalin) 250 000


Primula elatior sudár kankalin (sugárkankalin) 10 000

Primula farinosa   lisztes kankalin 250 000


Primula vulgaris szártalan kankalin 5 000


Samolus valerandi sziki árokvirág 5 000
Pyrolaceae

körtikefélék


Chimaphila umbellata csinos ernyőskörtike 5 000


Moneses uniflora egyvirágú kiskörtike 5 000


Orthilia secunda bókoló gyöngyvirágoskörtike 5 000


Pyrola chlorantha zöldes körtike 50 000


Pyrola media közepes körtike 50 000


Pyrola minor kis körtike 5 000


Pyrola rotundifolia kereklevelű körtike 5 000
Ranunculaceae

boglárkafélék


Adonis vernalis tavaszi hérics 5 000

Adonis volgensis   volgamenti hérics 250 000


Anemone sylvestris erdei szellőrózsa 5 000


Anemone trifolia hármaslevelű szellőrózsa 50 000


Clematis alpina havasi iszalag 10 000


Clematis integrifolia réti iszalag 5 000


Hepatica nobilis nemes májvirág 5 000

Pulsatilla flavescens (syn.: Pulsatilla pratensis subsp. hungarica)   magyar kökörcsin 100 000


Pulsatilla grandis leánykökörcsin 10 000


Pulsatilla nigricans (syn.: Pulsatilla pratensis subsp. nigricans) fekete kökörcsin 10 000

Pulsatilla patens   tátogó kökörcsin 250 000


Pulsatilla zimmermannii hegyi kökörcsin 50 000


Ranunculus fluitans úszó víziboglárka 5 000


Ranunculus illyricus selymes boglárka  5 000


Ranunculus lateriflorus sziki boglárka  5 000


Ranunculus lingua nádi boglárka  10 000


Ranunculus nemorosus berki boglárka  10 000


Ranunculus polyphyllus buglyos boglárka  5 000


Ranunculus psilostachys csőrös boglárka  5 000


Ranunculus strigulosus merevszőrű boglárka (Steven-boglárka) 10 000


Thalictrum aquilegiifolium erdei borkóró 5 000


Thalictrum foetidum sziklai borkóró 10 000


Thalictrum pseudominus (syn.: Thalictrum minus subsp. pseudominus) kékes borkóró 5 000
Resedaceae

rezedafélék


Reseda inodora  szagtalan rezeda 5 000
Rhamnaceae   Rhamnus saxatilis sziklai benge
10 000
Rosaceae

rózsafélék


Alchemilla acutiloba hegyeskaréjú palástfű 5 000


Alchemilla crinita csipkéslevelű palástfű 5 000


Alchemilla filicaulis vékonyszárú palástfű 5 000


Alchemilla glabra havasi palástfű 5 000


Alchemilla glaucescens hegyi palástfű 10 000


Alchemilla hungarica magyar palástfű 5 000


Alchemilla micans kecses palástfű 5 000


Alchemilla monticola 1 közönséges palástfű 1 5 000


Alchemilla subcrenata hullámoslevelű palástfű 5 000


Alchemilla xanthochlora 1 réti palástfű 1 10 000


Amelanchier ovalis közönséges fanyarka 10 000


Amygdalus nana (syn.: Prunus tenella) törpe mandula 10 000


Aremonia agrimonioides bükkös kispárlófű 5 000


Aruncus dioicus erdei tündérfürt 5 000


Cotoneaster integerrimus szirti madárbirs (piros madárbirs) 10 000


Cotoneaster niger (incl. Cotoneaster matrensis) fekete madárbirs (beleértve a pannon madárbirset) 10 000


Cotoneaster tomentosus molyhos madárbirs (nagylevelű madárbirs) 10 000

Crataegus nigra   fekete galagonya 100 000


Geum aleppicum hegyi gyömbérgyökér 10 000


Geum rivale patakparti gyömbérgyökér (bókoló gyömbérgyökér) 10 000

Potentilla palustris (syn.: Comarum palustre)   tőzegeper (tőzegpimpó) 100 000


Potentilla patula kiterült pimpó 10 000


Potentilla rupestris kövi pimpó 5 000

Pyrus magyarica   magyar vadkörte 250 000


Pyrus nivalis vastaggallyú körte 10 000


Rosa pendulina havasalji rózsa 10 000


Rosa villosa (incl.: Rosa sancti-andreae) gyapjas rózsa (beleértve a szentendrei rózsát) 10 000


Rubus saxatilis kövi szeder 10 000


Sorbus aria lisztes berkenye 10 000


Sorbus danubialis dunai berkenye 10 000


Sorbus domestica házi berkenye (kerti berkenye) 10 000


Sorbus graeca déli berkenye 10 000


Sorbus hazslinszkyana (Sorbus austriaca sensu lato) Hazslinszky-berkenye (osztrák berkenye alakkörébe tartozó taxon) 10 000
    a lisztes berkenye (Sorbus aria) közelrokon és átmeneti hibridogén eredetű állandósult kisfajai (beleértve az alábbi taxonokat) a lisztes berkenye (Sorbus aria) közelrokon és átmeneti hibridogén eredetű állandósult kisfajai (beleértve az alábbi taxonokat)  


 Sorbus acutiserratus kőhányási berkenye 10 000


 Sorbus adami Ádám-berkenye 10 000


 Sorbus andreanszkyana Andreánszky-berkenye 10 000


 Sorbus bakonyensis bakonyi berkenye 10 000


 Sorbus balatonica balatoni berkenye 10 000


 Sorbus barabitsii Barabits-berkenye 10 000


 Sorbus barthae Bartha-berkenye 10 000


 Sorbus bodajkensis bodajki berkenye 10 000


 Sorbus borosiana Boros-berkenye 10 000


 Sorbus budaiana Budai-berkenye 10 000


 Sorbus buekkensis bükki berkenye 10 000


 Sorbus decipientiformis keszthelyi berkenye 10 000


 Sorbus degenii Degen-berkenye 10 000


 Sorbus dracofolius gánti berkenye 10 000


 Sorbus eugenii-kelleri Keller-berkenye 10 000


 Sorbus gayerana Gáyer-berkenye 10 000


 Sorbus gerecseensis gerecsei berkenye 10 000


 Sorbus huljakii Hulják-berkenye 10 000


 Sorbus javorkae Jávorka-berkenye 10 000


 Sorbus karpatii kárpáti-berkenye 10 000


 Sorbus latissima nagylevelű berkenye 10 000


 Sorbus majeri Májer-berkenye 10 000


 Sorbus pannonica dunántúli berkenye 10 000
 
 Sorbus polgariana Polgár-berkenye 10 000


 Sorbus pseudobakonyensis rövidkaréjú berkenye 10 000


 Sorbus pseudodanubialis dunamenti berkenye 10 000


 Sorbus pseudolatifolia széleslevelű berkenye 10 000


 Sorbus pseudosemiincisa kevéserű berkenye 10 000


 Sorbus pseudovertesensis csákberényi berkenye 10 000


 Sorbus redliana Rédl-berkenye 10 000


 Sorbus semiincisa budai berkenye 10 000


 Sorbus simonkaiana Simonkai-berkenye 10 000


 Sorbus sooi Soó-berkenye 10 000


 Sorbus subdanubialis közép-dunai berkenye (Duna-vidéki berkenye) 10 000


 Sorbus thaiszii Thaisz-berkenye 10 000


 Sorbus tobani Tobán-berkenye 10 000


 Sorbus ulmifolia szillevelű berkenye 10 000


 Sorbus vajdae Vajda-berkenye 10 000


 Sorbus vallerubusensis szedresvölgyi berkenye 10 000


 Sorbus vertesensis vértesi berkenye 10 000


 Sorbus veszpremensis veszprémi berkenye 10 000


 Sorbus zolyomii Zólyomi-berkenye 10 000


Spiraea crenata csipkés gyöngyvessző  50 000


Spiraea media szirti gyöngyvessző  10 000


Spiraea salicifolia fűzlevelű gyöngyvessző  10 000
Rubiaceae

galajfélék (buzérfélék)


Asperula taurina olasz müge 5 000


Galium austriacum osztrák galaj 5 000


Galium tenuissimum vékony galaj 10 000
Ruscaceae

csodabogyófélék


Ruscus aculeatus szúrós csodabogyó 10 000


Ruscus hypoglossum lónyelvű csodabogyó 50 000
Rutaceae

rutafélék


Dictamnus albus kőrislevelű nagyezerjófű 5 000
Salicaceae

fűzfafélék


Salix aurita füles fűz 50 000


Salix elaeagnos parti fűz 10 000


Salix myrsinifolia feketéllő fűz 10 000


Salix pentandra babérfűz 10 000
Saxifragaceae

kőtörőfűfélék


Saxifraga adscendens hegyi kőtörőfű 50 000


Saxifraga paniculata fürtös kőtörőfű 10 000
Scrophulariaceae

tátogatófélék

Digitalis ferruginea   rozsdás gyűszűvirág 100 000

Digitalis lanata   gyapjas gyűszűvirág 100 000


Linaria biebersteinii Bieberstein-gyújtoványfű 10 000


Lindernia procumbens heverő iszapfű 5 000


Melampyrum bihariense erdélyi csormolya 5 000


Pedicularis palustris posvány kakastaréj 50 000


Pseudolysimachion incanum szürke fürtösveronika 50 000


Pseudolysimachion longifolium hosszúlevelű fürtösveronika 5 000

Pseudolysimachion spurium (syn.: Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum)
  bugás fürtösveronika (bugás veronika)
100 000


Scrophularia scopolii bársonyos görvélyfű 5 000


Scrophularia vernalis tavaszi görvélyfű 5 000
Solanaceae

csucsorfélék


Scopolia carniolica krajnai farkasbogyó 5 000
Sparganiaceae

békabuzogányfélék

Sparganium natans   lápi békabuzogány 100 000
Tamaricaceae

tamariskafélék


Myricaria germanica német csermelyciprus 10 000
Thymelaeaceae

boroszlánfélék


Daphne cneorum henye boroszlán 50 000


Daphne laureola babérboroszlán 50 000


Daphne mezereum farkasboroszlán 10 000
Trapaceae

sulyomfélék


Trapa natans sulyom (csemegesulyom) 5 000
Urticaceae

csalánfélék


Urtica kioviensis kúszó csalán (lápi csalán) 5 000
Valerianaceae

macskagyökérfélék


Valeriana officinalis subsp. sambucifolia bodzalevelű macskagyökér 10 000


Valeriana simplicifolia éplevelű macskagyökér 10 000


Valeriana tripteris hármaslevelű macskagyökér 5 000
Verbenaceae

vasfűfélék


Verbena supina henye vasfű 10 000
Violaceae

ibolyafélék


Viola biflora sárga ibolya  50 000


Viola collina dombi ibolya  5 000


Viola stagnina lápi ibolya  10 000
Vitaceae

szőlőfélék


Vitis sylvestris ligeti szőlő 50 000
 
 
 
1 Kivéve gyógyászati célra feldolgozott származéka.
2 Kivéve sterilis, termőképtelen alak.
3 Kivéve gyümölcse, gyógyászati és élelmezési célra feldolgozott származéka.
4 Kivéve energetikai célra termesztett és feldolgozott származéka.

Tudományos és magyar elnevezásek, taxonómiai állásfoglalás nélkül, a hajtásos növények tekintetében többnyire a Király G. (szerk., 2009.): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei (Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő) című művet követik, míg a hajtásos növényeken belül, az orchideák (Anacamptis, Cephalanthera, Corallorhiza, Cypripedium, Dactylorchiza, Epipactis, Epipogium, Goodyera, Gymnadenia, Hammarbya, Himantoglossum, Limodorum, Liparis, Neotinea, Neottia, Ophrys, Orchis, Platanthera, Traunsteinera) esetében a Molnár V. A. (szerk. 2011.): Magyarország orchideáinak atlasza (Kossuth Kiadó, Budapest) című mű szolgált alapul.

 
   
 
2007. 09. 12. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design