magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Tevékenységi körök » Idegenhonos inváziós fajok » Természetes állat- és növényvilágra veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok hazai tudományos alapú jegyzékei
Természetes állat- és növényvilágra veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok hazai tudományos alapú jegyzékei
 
A jegyzékek kiindulási alapjául a növényi invázió témakörében még 1998-ban, Jósvafőn szervezett szakmai fórumon („Agresszív adventív növényfajok és a természetvédelem”) számos botanikus kutató és természetvédelmi szakember által összeállított, természetvédelmi szempontból a legveszélyesebbnek tartott növényfajok, valamint a Biológiai Inváziók Magyarországon, Özönnövények kötetek listái szolgáltak.
A természetvédelmi szempontból veszélyt jelentő szárazföldi és vízi özönnövények jegyzékén, amely 33 szárazföldi és vízi növényfajt tartalmaz, azok a növényfajok találhatók meg, melyek hazánkban nem őshonosak és jelenlétük a természetes, illetve természetközeli élőhelyeken az őshonos növény- és állatvilág számára veszélyt jelent.
 
A főként mezőgazdasági vagy települési környezethez kötődő, természetvédelmi szempontból kisebb veszélyt jelentő növényfajok, mint például a parlagfű, a parlagi rézgyom, a selyemmályva, valamint a terjedésükkel problémákat okozó, de hazánkban őshonos fajok pl. a nád, a siska nádtippan, a földi szeder fajcsoport nem szerepelnek a jegyzékekben.
 
A legveszélyesebb, különösen nagy természetvédelmi kárt okozó szárazföldi özönnövény fajok a listában vastagon szedettek.
 
Szárazföldi inváziós növények
 
Tudományos név Magyar név
Acer negundo 
zöld juhar
Ailanthus altissima bálványfa
Amorpha fruticosa gyalogakác
Asclepias syriaca közönséges selyemkóró
Aster lanceolatus (beleértve A. tradescantii), A. novi-belgii, A. × salignus észak-amerikai őszirózsák
Celtis occidentalis nyugati ostorfa
Cenchrus incertus átoktüske
Echinocystis lobata süntök
Elaeagnus angustifolia keskenylevelű ezüstfa
Fallopia japonica, F.×bohemica, F. sachalinensis japán, cseh és szahalini óriáskeserűfű
Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris
Helianthus tuberosus s. l. (H. decapetalus auct.)
vadcsicsóka
Heracleum mantegazzianum
kaukázusi medvetalp
Heracleum sosnowskyi
Sosnowsky-medvetalp
Hordeum jubatum díszárpa
Humulus scandens japán komló
Impatiens glandulifera bíbor nebáncsvirág
Impatiens parviflora kisvirágú nebáncsvirág
Juncus tenuis vékony szittyó
Padus serotina kései meggy
Parthenocissus inserta közönséges vadszőlő
Parthenocissus quinquefolia tapadó vadszőlő
Phytolacca americana amerikai alkörmös
Phytolacca esculenta kínai alkörmös
Robinia pseudoacacia fehér akác
Rudbeckia laciniata magas kúpvirág
Solidago gigantea magas aranyvessző
Solidago canadensis kanadai aranyvessző
Vitis vulpina parti szőlő
 
 
 
Inváziós vízinövények
 
Tudományos név Magyar név
Azolla caroliniana (A. filiculoides), A. mexicana moszatpáfrány-fajok
Cabomba caroliniana tündérhínár
Elodea canadensis
kanadai átokhínár
Elodea nuttallii aprólevelű átokhínár
Hydrocotyle ranunculoides nagy gázló
Lemna minuta törpe békalencse
Pistia stratiotes kagylótutaj
 


Inváziós állatfajok
 
Az inváziós állatfajok aktuális jegyzékét előzetes, hosszas adatgyűjtést követően, az Inváziós Szakértői Tanács és a Minisztérium munkatársai állították össze. A fajok hazai megjelenése és a jövőbeni lehetséges telepedése szempontjából inváziós állatfajnak kizárólag akkor tekintettünk egy fajt, ha találtunk arra nézve bizonyítékot, hogy a múltban a faj egy földrajzi akadályt szándékos (betelepítés) vagy véletlen (behurcolás) emberi segítséggel lépett át. Így a listáról lemaradtak mindazok a manapság terjeszkedő fajok, ahol nem volt eldönthető, hogy terjeszkedésük természetes vagy emberi hatásra történik. Ilyen fajok például az aranysakál vagy az ún. pontokaszpikus gébfajok. A vélhetően legalább részben emberi tevékenység okozta klímaváltozás is elterjedési területük megváltoztatására késztet(het) fajokat, az aktuális jegyzék azonban ezeket nem tartalmazza.
 
A jegyzék fő célja az, hogy meghatározza azokat a fajokat, melyek kapcsán a természetes állat- és növényvilág védelme érdekében aktív beavatkozás szükséges. Így fontos volt értékelnünk azt, hogy a betelepített, behurcolt fajok közül melyek azok, melyek veszélyt jelentenek a Kárpát-medence eredeti élővilágára. Ennek eldöntése a bekerülés körülményeinek feltérképezésénél is problémásabb volt, hiszen a növényekkel ellentétben a betelepített vagy behurcolt állatfajok által a természetes állat- és növényvilágban okozott károk, változások sokkal nehezebben érhetőek tetten. Sok faj hatásáról még nincsenek hazai kutatási eredmények, ezért főleg külföldi szakirodalom elemzésével értékeltük a helyzetet. Mivel a jegyzék elsősorban a természetes élővilágban károkat okozó fajokra koncentrál, nem kerültek fel a listára olyan gazdasági és humán-egészségügyi gondot jelentő fajok, mint a házi egér, a vándorpatkány vagy számos behurcolt hangyafaj. E fajok ugyan alkalmilag a természetes élővilágban is kárt tesznek, ennek mértéke azonban eltörpül egyéb kártevéseik mellett.
 
 
Tudományos név Magyar név
GERINCESEK
Emlősök
Ondatra zibethicus
pézsmapocok
Nyctereutes procyonoides
nyestkutya
Dama dama
dámszarvas
Ovis musimon
muflon
Halak
Acipenser baeri lénai tok
Clarias gareipinus afrikai harcsa
Ctenopharyngodon idella amur
Perccottus glehni amurgéb
Carassius auratus ezüstkárász
Hypophthalmichtys molitrix × H. nobilis busa
Ameiurus melas fekete törpeharcsa
Pseudorasbora parva kínai razbóra
Lepomis gibbosus naphal
Micropterus salmoides pisztrángsügér
Oncorhynchus mykiss szivárványos pisztráng
Ameiurus nebulosus törpeharcsa
Gasterosteus aculeatus tüskés pikó
GERINCTELENEK
Bogarak
Harmonia axyridis harlekinkatica
Rákok
Orconectes limosus cifrarák
Pacifastacus leniusculus jelzőrák
Eriocheir sinensis  kínai gyapjasollós rák
Puhatestűek
Arion ater fekete csupaszcsiga
Helix lucorum  
Helix aspersa mediterrán csiga
Potamopyrgus antipodarum  
Arion lusitanicus spanyol csupaszcsiga
Gyraulus parvus  
Physella acuta  
Synanodonta woodiana amuri kagyló
Corbicula fluminea  
Corbicula fluminalis  
Dreissena polymorpha vándorkagyló
Dresseina bugensis kvagga-kagyló
piros színnel jelzett gerinces fajok különösen veszélyes inváziós fajok.
 
 
HAZÁNKBAN MÉG NEM MEGTELEPEDETT, A TERMÉSZETES ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYVILÁGRA POTENCIÁLISAN VESZÉLYT JELENTŐ FAJOK
 
 
Inváziós gerincesek
 
Tudományos név Magyar név
Emlősök
Sciurus carolinensis szürke mókus
Tamisciurus hudsonicus kanadai vörösmókus
Castor canadensis kanadai hód
Myocastor coypus nutria
Procyon lotor mosómedve
Mephitis mephitis szkunk
Mustela vison amerikai nyérc
Cervus nippon szikaszarvas
Madarak
Cygnus atratus fekete hattyú
Branta canadensis kanadai lúd
Alopochen aegyptiacus nílusi lúd
Oxyura jamaicensis halcsontfarkú réce
Hüllők
Chrysemys picta díszes ékszerteknős
Trachemys scripta elegans vörösfülű ékszerteknős
Kétéltűek
Bombina orientalis keleti unka
Rana catesbeiana amerikai ökörbéka
Halak
Mylopharyngodon piceus fekete amur
Salvelinus fontinalis pataki szajbling
Channa spp., Parachanna spp. kígyófejű halak
piros színnel jelzett fajok különösen veszélyes inváziós fajok.
 
   
 
2017. 07. 18. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design