magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) » Előzmények
Előzmények
 

 vissza a TIR kezdőlapra

Bevezető

A XX. század vége a számítástechnikában és az információ technológiában (IT) robbanásszerű változásokat hozott. Ez a folyamat jelentősen befolyásolja az államigazgatás működését is, lehetőséget biztosítva az államigazgatási munka hatékonyságának növelésére. Az IT és az adatforrások koordinálatlan, tervszerűtlen használata az erőforrások szétaprózódásához, a hatékonyság csökkenéshez vezethetnek.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (ma Vidékfejlesztési Minisztérium) irányítása alatt álló természetvédelmi ágazatban az utóbbi években egyre erősebb igény mutatkozik egy átfogó, a szakmai feladatokat támogató információs rendszer kiépítésére. A folyamatosan növekvő mennyiségű kutatási eredmények áttekinthetősége, a saját kezelésű területek növekedésével egyre hangsúlyosabb szerepet kapó gazdálkodási, vagyongazdálkodási vonal szakmai feladatainak ellátása, a védett területek és értékek hiteles és pontos nyilvántartásának igénye mind-mind arrafelé mutat, hogy szükséges a napi munka számítógéppel, komplex adatbázisokkal és célszoftverekkel: információs rendszerrel történő támogatása.
Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR): az állami természetvédelem intézményeinek munkáját kiszolgáló, komplex térinformatikai támogatással megvalósuló szakmai információs rendszer, a központi és területi államigazgatási szervek természetvédelmi szakmai adatbázisainak (pl. természeti - földtani, víztani, növénytani, állattani, tájképi - és kultúrtörténeti értékek, ökoturisztikai objektumok - és területek) számítógépes nyilvántartása az Európai Uniós rendszerekkel is kompatíbilis (adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adattárolás) egységes térinformatikai rendszerben.
 

A természetvédelem intézményi háttere

A természetvédelmi tevékenység a Magyar Köztársaságban törvényi szinten szabályozott, és tervszerű. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény Európa egyik legkorszerűbb természetvédelmi jogszabályaként rendelkezik a hazai természeti értékek, a biológiai sokféleség megőrzéséről és védelméről. A törvény végrehajtásaként 10 kormányrendelet, 13 miniszteri rendelet, 55 védetté nyilvánító miniszteri rendelet, 13 kezelési tervet tartalmazó miniszteri rendelet, 11 erdőrezervátummá nyilvánító miniszteri rendelet, 2 közös miniszteri rendelet és 4 jelentős miniszteri tájékoztató készült el, és több jogszabály kihirdetés előtt áll. Tíz nemzetipark-igazgatóságból álló egységes szervezet biztosítja a hatékony és összehangolt természetvédelmi munkát. 2005. január 1-jétől létrejöttek az ún. „zöldhatóságok”, a Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek, amelyek az ország területén egységesen végzik a hatósági tevékenységet. Ugyanezen dátumtól a nemzetipark-igazgatóságok a világmodell szerinti intézményekké alakultak, feladatuk a természetvédelmi kezelés, monitorozás és bemutatás, valamint a Természetvédelmi Őrszolgálat működtetése.


Jogszabályi környezet

A Természetvédelmi Információs Rendszer kialakítása és működtetése törvényi kötelezettség. A természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. Törvény 67. § (1) bekezdése írja elő a természet védelmével kapcsolatos egységes, a nemzetközi követelményeknek is megfelelő információs rendszer működtetését. A jogforrás szerint a Természetvédelmi Információs Rendszert a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer önálló részeként működteti.
 

A jogszabály végrehajtására 2002. novemberében a nemzeti parkok szakembereiből és külső informatikusokból megalakult a természetvédelemért felelős államtitkár Informatikai Tanácsadó Testülete (a későbbiekben TITT), majd 2004-ben EU Átmeneti Támogatás (Transitional Facility, TF) program keretében megkezdődött a TIR kialakítása. A TIR Átmeneti Támogatásból megvalósuló fejlesztésének célja a különféle kutatások és felmérési programok során, valamint az intézmények napi működése folyamán keletkező adatok feldolgozásának egységesítése, országos integrálhatóságának biztosítása, a szükséges internet alapú felhasználói felületek elkészítése.
2004. márciustól az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóságon, majd 2006. januárjától a KvVM Fejlesztési Igazgatóság Ágazati Informatikai Főosztályán 5 fő végzi a természetvédelmi szakmai informatikai feladatok ellátását. 2009 július 1-től a Természetvédelmi Szakállamtitkárság, 2010 első negyedévétől a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet- és Természetvédelmi  Helyettes Államtitkárság biztosítja a koordináló szakemberek munkakörét.


 frissítve:2010. szeptember 29.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
2017. 07. 12. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design