magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Tevékenységi körök » Madárgyűrűzési és solymászvizsgák
Madárgyűrűzési és solymászvizsgák
 

MADÁR-ÉS DENEVÉRGYŰRŰZÉSI, 

VALAMINT SOLYMÁSZ TERMÉSZETVÉDELMI VIZSGÁK

  Az Agrárminisztérium

    közleménye

a madár- és denevérgyűrűzési,

valamint a solymász természetvédelmi vizsgák lebonyolításáról


Az Agrárminisztérium

közleménye

     a 2019. október 3-i madár- és denevérgyűrűzési vizsga lebonyolításáról

 A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének harmadik mondatában foglalt felhatalmazás alapján a következőket közöljük:

1. A 2019. évi második madár- és denevérgyűrűzési vizsgát október 3-ra tűzzük ki.
 
2. A madár- és denevérgyűrűzési vizsga elméleti írásbeli tesztből, gyakorlati fajfelismerésből és szóbeli (elméleti) vizsgából áll. A gyakorlati, fajfelismerési vizsgán és a szóbeli (elméleti – jog és balesetvédelem) vizsgán azok vehetnek részt, akik sikeresen teljesítették az írásbeli vizsgát.
 
3. A madárgyűrűzési vizsgára három fajcsoportból lehet jelentkezni (énekes-, vízi- és ragadozómadár fajcsoport), de indokolt esetben, kutatási terv mellékelésével lehetőség van további szűkített vizsga letételére is. A számonkérendő fajok listája, illetve a szűkített vizsgával kapcsolatos ismeretek megtalálhatók honlapunkon (http://www.termeszetvedelem.hu/vizsgak). Felhívjuk a figyelmet, hogy a „vízimadár” fajcsoport a partimadarak mellett felöleli a lúdalakúak, vöcsökalakúak, gödényalakúak, gólyaalakúak, darualakúak és a lilealakúak rendjét.
 
4. Lehetőség van jeladózásból is vizsgázni, ehhez két ajánlólevélre van szükség. A vizsga írásbeli tesztből áll. Csak arra a fajcsoportra érvényes, amelyre a vizsgázónak gyűrűzővizsgája van illetve lesz.
 
5. A vizsgabizottság a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékleteiben foglalt követelményrendszer szerint kéri számon a madár- és denevérgyűrűzési vizsgák tananyagát.
 
6. A vizsgákra való felkészülést a Minisztérium által elektronikus úton közzétett tananyag segíti (http://www.termeszetvedelem.hu/vizsgak). A gyűrűzésre, illetve az ezen tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek beszerzésére vonatkozó jogszabályi változások miatt a fenti tananyagon túlmenően a természetvédelmi jogi vizsgához a szakterületi jogszabályok megfelelő részeinek ismerete is szükséges.
 
7. A vizsgákra az Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztályán postai úton (1055 Budapest, Kossuth tér 11.), vagy az alábbi e-mail címen lehet jelentkezni: gabor.gergo.nagy@am.gov.hu. Itt elvégzik a jelentkező vizsganapra sorolását és visszaigazolják az elfogadott jelentkezést. A jelentkezéshez az alábbi adatokat kell megadni: név, fajcsoport, postai cím, születési dátum, édesanyja leánykori neve, személyi igazolvány száma, e-mail cím és telefonszám. A jelentkezési határidő (egyúttal az adatok leadási határideje is): szeptember 26. csütörtök 17:00. Felhívjuk a figyelmet, hogy azon vizsgára jelentkezők, akik kutatási tervet adnak be, az ő jelentkezési határidejük kutatási tervük és adataik leadásával: szeptember 23. hétfő 17:00.
  
8. A vizsga díja 3 000 Ft, amelyet az Agrárminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01494549-00000000 számú számlájára kell befizetni. A vizsgadíj befizetése során minden esetben fel kell tüntetni: MÁK Központi Igazgatás előirányzat felhasználási keretszámla, továbbá: madárgyűrűzési vizsga díja. A vizsgadíj befizetésére a vizsga helyszínén nincs lehetőség!
 
9. Vizsgára az a személy bocsátható, aki eleget tesz a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt feltételeknek.
 
10. A madárgyűrűzési vizsga helyszíne: Magyar Természettudományi Múzeum, Madárgyűjtemény (1083 Budapest, Ludovika tér 2.). Kezdési időpontja: 9 óra.
 
11. A Minisztérium fenntartja a helyszín- és kezdési időpont változtatásának jogát, ilyen esetben a vizsgázókat erről előzetesen értesíti.
  

 Az Agrárminisztérium

közleménye
a 2019. október 31-i solymász természetvédelmi vizsga lebonyolításáról
 
 
A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt felhatalmazás alapján a következőket közöljük:
 
1. A 2019. évi solymászati tevékenységre jogosító természetvédelmi vizsgát október 31-ére tűzzük ki.
 
2. A solymászati tevékenységre jogosító természetvédelmi vizsga elméleti ragadozómadárfaj-ismeretből, természetvédelmi jogi ismeretből, valamint egészség- és balesetvédelemből áll.
 
3. A vizsgabizottság a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
3. számú mellékleteiben foglalt követelményrendszer szerint kéri számon a solymász természetvédelmi vizsga tananyagát.
 
4. A vizsgákra való felkészülést a Minisztérium által elektronikus úton közzétett tananyag segíti (http://www.termeszetvedelem.hu/vizsgak). A solymászatra, illetve az ezen tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek beszerzésére vonatkozó jogszabályi változások miatt a fenti tananyagon túlmenően a természetvédelmi jogi vizsgához a szakterületi jogszabályok megfelelő részeinek ismerete is szükséges.
 
5. A vizsgákra az Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztályán postai úton (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.), vagy az alábbi e-mail címen lehet jelentkezni: gabor.gergo.nagy@am.gov.hu. Itt elvégzik a jelentkező vizsganapra sorolását és visszaigazolják az elfogadott jelentkezést. A jelentkezéshez az alábbi adatokat kell megadni: név, postai cím, születési dátum, édesanyja leánykori neve, személyi igazolvány száma, e-mail cím és telefonszám, vadász- és solymász vizsga száma (ha van). Kérjük, hogy ez utóbbiak fénymásolatait a jelentkezéskor adják le. A jelentkezési határidő (egyúttal az adatok leadási határideje is): október 24. csütörtök 17:00.
 
6. A vizsga díja 3 000,- Ft, amelyet az Agrárminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01494549-00000000 számú számlájára kell befizetni. A vizsgadíj befizetése során minden esetben fel kell tüntetni: MÁK Központi Igazgatás előirányzat felhasználási keretszámla, továbbá: solymász természetvédelmi vizsga díja. A vizsgadíj befizetésére a vizsga helyszínén nincs lehetőség!
 
7. Vizsgára az a személy bocsátható, aki eleget tesz a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt feltételeknek.
 
8. A solymász természetvédelmi vizsga helyszíne: Agrárminisztérium (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 9.). Kezdési időpontja: 9 óra.
 
9. A Minisztérium fenntartja a helyszínváltoztatás jogát, ilyen esetben a vizsgázókat erről előzetesen értesíti.


Tudnivalók a madár- és denevérgyűrűzési vizsgával kapcsolatosan

 

A madár- és denevérgyűrűzési vizsga jogi feltételeinek kereteit a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete fekteti le (A madarak és denevérek természetvédelmi vagy tudományos célú gyűrűzésére jogosító vizsgáról). 

 

 

 

 


Nagy fülemüle (Luscinia luscinia)   Rőt koraidenevér (Nyctalus noctula)   Fülemüle (Luscinia megarhynchos)

 

1.     Jelentkezési feltételek

A vizsgán az vehet részt, aki a közleményben megadott elérhetőségek egyikén előzetesen regisztrált a vizsgára és erről visszajelzést kapott. A jelentkezéshez az alábbi adatokat kell megadni: név, fajcsoport (kivéve denevéreknél), postai cím, születési dátum, édesanyja leánykori neve, személyi igazolvány száma, e-mail cím és telefonszám. A vizsgán való részvétel feltétele, hogy a jelentkező befizette a vizsgadíj összegét (3000,- HUF) a Agrárminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01494549-00000000 számú számlájára, és ezt a rózsaszín csekkszelvény vagy az átutalási bizonylat másolatával igazolni tudja (vagyis megküldi a közleményben megadott elérhetőségek egyikére). A vizsgadíj befizetése során minden esetben fel kell tüntetni: MÁK Központi Igazgatás előirányzat felhasználási keretszámla, madárgyűrűzési vizsga díja.

Felhívjuk a figyelmet a következőkre: 

 • A vizsgadíj befizetésére a vizsga helyszínén nincs lehetőség, ennek hiányában a vizsgán nem lehet részt venni!
 • Minden, madárgyűrűző bizonyítvánnyal még nem rendelkező jelentkezőnek két, legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező gyűrűzőtől ajánlással kell rendelkeznie arról, hogy kellő tapasztalattal rendelkezik a madarakkal való bánás (hálóból kiszedés, kézben tartás stb.) és egyéb gyakorlati tevékenységek (hálóállítás, varsarendszerek telepítése stb.) terén. Minta az alábbi linkre kattintva érhető el. Az ajánlásokat a vizsgát megelőzően el kell küldeni a megadott elérhetőségek egyikére. E nélkül a vizsgán nem lehet részt venni!
 • A vizsgára való jelentkezés törlését legkésőbb a vizsga előtti 5. munkanapig lehet kérni. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teszi meg, és a vizsgán nem jelenik meg, a következő vizsgán nem vehet részt!
 • A közeljövőben bevezetésre kerül, hogy jeladózásra csak olyan személy kaphat új engedélyt, akinek ilyen típusú vizsgája van. Ehhez az első lehetőséget már most tavasszal biztosítjuk. Aki ilyen típusú vizsgát szeretne tenni, attól kérjük jelezze azt a minisztérium felé. A jeladós rész írásbeli tesztből áll, valamint a vizsgához szükség van két ajánlásra is. Azoknak a gyűrűzőknek, akik már jeladóztak az eddigi gyűrűzőbizonyítványuk (és hatósági engedély) birtokában, külön vizsgaalkalmat fogunk szervezni, nekik nem szükséges a mostani vizsgára jelentkezni.

2.     Választható fajcsoportok

 • énekesmadár
 • ragadozómadár
 • vízimadár
 • egyéb (szűkebb) fajcsoport
 • denevérek

Az egyes csoportokon belül számon kérhető fajok listája egyrészt az alábbi linkre kattintva érhető el, másrészt a madárgyűrűzési ismeretekről szóló, a honlapon elérhető dokumentum tartalmazza. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vízimadár fajcsoportnak részét képezi a lúdalakúak (Anseriformes) teljes rendje, annak minden fajával. Az énekesmadárból vizsgázók esetében nem kérjük a csörgő-, a böjti- és a kanalas réce fajismeretét.

Egyéb (szűkebb) fajcsoportból akkor lehet vizsgázni, ha a jelentkező kutatási tervet ad be a honlapon szerepeltetett szempontok alapján, és a tervet elfogadta az Agrárminisztérium. Ilyen igény esetén kérjük a kutatási tervet a jelentkezéssel együtt, a közleményben meghatározott határidőig eljuttatni az elérhetőségek egyikére. Az FM dönt arról is, hogy az adott (szűkebb) fajcsoportból a sikeres vizsgához a fajismereten kívül milyen gyűrűzésetikai tananyagot kell elsajátítani.   

Kerti rozsdafarkú (Phoenicurus phoenicurus)

3.     Vizsga menete

A vizsga írásbeli teszttel kezdődik. A négy kérdéssort egyszerre kapja meg mindenki, kitöltésük sorrendje tetszőleges, időlimit nincsen. Minden esetben legalább 70%-ot kell elérni.

 • egészség- és balesetvédelem: egyszeres választás; 10 kérdés mindegyik esetében 3 válasz lehetőségével; 1 helyes válasz lehet; minimum követelmény: 10/7 pont
 • természetvédelmi jog: többszörös választás; 10 kérdés mindegyik esetében 4 válasz lehetőséggel; 0,1 vagy több helyes válasz lehet; minimum követelmény: 40/28 pont
 • választott fajcsoport gyűrűzésetika: többszörös választás; 10 kérdés mindegyik esetében 4 válasz lehetőséggel; 0,1 vagy több helyes válasz lehet; minimum követelmény: 40/28 pont
 • választott fajcsoport fajismeret: többszörös választás; 10 kérdés mindegyik esetében 4 válasz lehetőséggel; 0,1 vagy több helyes válasz lehet; minimum követelmény: 40/28 pont.

Szóbeli vizsgára az mehet, aki az adott vizsganapon, illetve az azt megelőző vizsgán sikeres írásbeli vizsgával rendelkezik egészség- és balesetvédelemből, természetvédelmi jogi ismeretekből, illetve a választott fajcsoport fajismereti és gyűrűzésetikai témaköréből. A szóbeli vizsga sorrendje kötött, aki sikeresen teljesíti a választott fajcsoport fajismereti részét, az mehet tovább egészség- és balesetvédelemből, illetve természetvédelmi jogból vizsgázni.

 • Választott fajcsoport fajismeret: választott fajcsoport bőrbe tömött példányainak határozási ismeretéből kell beszámolni. Faji szintű tévesztés nem megengedett, ilyen hiba automatikusan a vizsga sikertelenségét jelenti!
 • Egészség- és balesetvédelem: egy-egy tételt kell húzni a honlapon megtalálható tételsorból. Amennyiben szükséges, rövid felkészülés biztosított.
 • Természetvédelmi jog: egy-egy tételt kell húzni a honlapon megtalálható tételsorból. Amennyiben szükséges, rövid felkészülés biztosított.

Aki már gyűrűzővizsgával rendelkezik, annak egészség- és balesetvédelemből, illetve természetvédelem jogból sem írásban, sem szóban nem kell vizsgáznia. Aki letette a solymász természetvédelmi vizsgát, az mentesül az egészség- és balesetvédelem írásbeli és szóbeli része alól.  

 A FM a sikeres vizsgázók esetében a vizsga után kiállítja és iktatja, valamint hivatalos pecséttel látja el a dokumentumot, majd ezután postázza. A sikeres vizsgát követően körülbelül két hét, mire a bizonyítványt kézhez kapják a vizsgázók. 

4.     Vizsga helyszíne és kezdési időpontja

Magyar Természettudományi Múzeum Madár- és Emlősgyűjteménye (1083 Budapest, Ludovika tér 2.). Kezdési időpont: 9 óra. A helyszín megközelíthető a 24-es villamossal, valamint a 3-as metróval. 

 

5.     Fontos tudnivalók a sikeres vizsga és a bizonyítvány kézhezvétele után

A gyűrűzővizsgáról kiállított bizonyítvány nem természetvédelmi engedély, tehát nem jogosít fel gyűrűzői tevékenységre. Madárgyűrűzők esetén a sikeres vizsga után a Madárgyűrűzési Központ felveszi a kapcsolatot a gyűrűzővel, denevérgyűrűzők esetén a gyűrűzőnek kell felvennie a kapcsolatot a Magyar Természettudományi Múzeum Emlőstani Gyűjteményével (Magyar Denevérgyűrűzési Központ). E két intézmény végzi a hazai gyűrűzési tevékenység országos koordinálását.

A Madárgyűrűzési Központ megállapodást köt a gyűrűzővel, amelynek értelmében a gyűrűző elfogadja a Madárgyűrűzési Központ szabályzatait (tananyag!), illetve a megállapodásban előírt egyéb feltételeket (például az aktív státuszú gyűrűző befizeti az éves regisztrációs díjat). A Madárgyűrűzési Központ gondoskodik a gyűrűző részére a madárgyűrűk és a gyűrűzéshez szükséges eszközök beszerzéséről, feldolgozza a jelentéseket stb. Ezen felül engedélykérelmet nyújt be az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi  Főfelügyelőség felé a gyűrűzési tevékenység természetvédelmi engedélyezése végett. A természetvédelmi engedélyt önállóan is megkérheti a gyűrűző az illetékes természetvédelmi hatóságtól, ami elsősorban speciális projektek (például fokozottan védett madárfaj fészken történő gyűrűzése) esetén indokolt. Ez esetben a gyűrűzőt terhelik az adminisztrációs költségek.
 

6.     Tananyagok és segédanyagok

Az ebben a pontban feltüntetett tananyagok ismeretanyagának elsajátítása kötelező!

Tananyagok:

Egészség- és balesetvédelem

Természetvédelmi jog

Madárgyűrűzési Központ szabályzatai

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület országos gyűrűzési engedélye

Tringa felhasználási útmutató

Jeladózási útmutató

Segédlet ragadozókhoz (rétihéják szárnyformulái)

Segédlet vízimadarakhoz (partimadarak biometriai mérése, erdei szalonka, havasi partfutó, kis lile, parti lile, sárszalonka, szürke cankó)

 

Segédanyagok:

Ajánlólevél minta

Szóbeli tételek egészség- és balesetvédelemből, illetve természetvédelmi jogból

Kutatási terv vázlat

Tesztminta 

 

7.     Irodalom a madárgyűrűzési vizsgához

Az ajánlott könyvek mindegyike megtalálható Sipos-Bartl Boglárkánál a Keve András Madártani és Természetvédelmi Szakkönyvtárban, ahol időpont-egyeztetéssel meg lehet őket tekinteni. Kölcsönzésükre nincs lehetőség, de a szükséges oldalak kifénymásolhatók. Pirossal láthatók a különösen ajánlott irodalmak.

Baker K.: Identification Guide to European Non-Passerines. British Trust for Ornithology, 2016.

 

Demongin L., Leliévre H., Candelin G.: Identification Guide to Birds in the Hand. 2016.

 

Forsman D.: The Raptors of Europe and The Middle East. A Handbook of Field Identification. Bloomsbury Publishing, 2007.

 

Hadarics T., Zalai T. (szerk.): Magyarország madarainak névjegyzéke: Nomenclator avium Hungariae. An annotated list of the birds of the birds of Hungary. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, 2008.

 

Haraszthy L., Schmidt E., Bagyura J.: Sólyom-alkatúak. Falconiformes. Határozó terepen és kézben. Magyar Madártani Egyesület.

 

Harrison C.: A Field Guide to the Nests, Eggs and Nestlings of European Birds. Collins, 2002.

 

Jenni L., Winkler R.: Moult and Ageing of European Passerines. Bloomsbury Publishing, 2011.

 

Mullarney K., Svensson L., Zetterström D., Grant P. J.: Madárhatározó. Európa és Magyarország legátfogóbb terepi határozója. Park Könyvkiadó, 2015.

 

Prater A. J., Marchant J. H., Vuorinen J.: Guide to the identification and ageing of Holarctic Waders. British Trust for Ornithology, 1977.

 

  

Svensson L.: Útmutató az európai énekesmadarak határozásához. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, 1995.

 

 

Vas Z., Fuisz T., Privigyei Cs., Tóth L.: Hazai ragadozó madaraink felismerése, vedlése, kor-és ivarhatározása. Magyar Természettudományi Múzeum, 2011.

 

 

Dietz C., Kiefer A.: Bats of Britain and Europe. Bloomsbury Natural History, 2016.

 

8.     Linkajánló

Madárgyűrűzési Központ honlapja

EURING (The European Union for Bird Ringing - Európai Madárgyűrűzési Szövetség) honlapja

Keve András Madártani és Természetvédelmi Szakkönyvtár honlapja

birding.hu (magyar terepmadarász oldal, a Magyarországon megfigyelt és a Nomenclator Bizottság által jóváhagyott, így a vizsgán számon kérendő madárfajok listájával, továbbá madárgyűrűzéssel is kapcsolatos fórummal)

Magyar nyelvű honlap denevérekről

Idegen nyelvű honlap denevérekről

 
 
Kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros)
 
 

 Tudnivalók a solymász természetvédelmi vizsgával kapcsolatosan

 

A solymász természetvédelmi vizsga jogi feltételeinek kereteit a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete fekteti le (A solymászati tevékenységre jogosító természetvédelmi vizsgáról).
 

1.     Jelentkezési feltételek

A vizsgán az vehet részt, aki a közleményben megadott elérhetőségek egyikén előzetesen regisztrált a vizsgára és erről visszajelzést kapott. A jelentkezéshez az alábbi adatokat kell megadni: név, postai cím, születési dátum, édesanyja leánykori neve, személyi igazolvány száma, e-mail cím és telefonszám. A vizsgán való részvétel feltétele, hogy a jelentkező befizette a vizsgadíj összegét (3000,- HUF) az Agrárminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01494549-00000000 számú számlájára, és ezt a rózsaszín csekkszelvény vagy az átutalási bizonylat másolatával igazolni tudja (vagyis megküldi a közleményben megadott elérhetőségek egyikére). A vizsgadíj befizetése során minden esetben fel kell tüntetni: MÁK Központi Igazgatás előirányzat felhasználási keretszámla, solymász természetvédelmi vizsga díja. 

 Felhívjuk a figyelmet a következőkre:

 • A vizsgadíj befizetésére a vizsga helyszínén nincs lehetőség, ennek hiányában a vizsgán nem lehet részt venni!
 •  A vizsgán való részvételnek nem feltétele a vadász- és solymász vadászvizsga megléte, a sikeres vizsgázók számára azonban csak ezek letétele, és az ezt igazoló másolat megküldése után postázzuk a bizonyítványt.  

2.     Vizsga menete

A vizsga kizárólag szóbeli részből áll, a honlapon megtalálható tételsorból kell húzni mindhárom témakörből: egészség- és balesetvédelem, természetvédelmi jog, ragadozómadár-fajismeret. Egészség- és balesetvédelemből nem kell a vizsgát teljesítenie annak, aki bármilyen típusú gyűrűzővizsgával rendelkezik. Ragadozómadár-fajismeret alól mentesül az, aki ragadozó gyűrűzővizsgával rendelkezik. A vizsgabizottság rövid (akár írásbeli) felkészülést biztosít, majd szóban kell beszámolni a kihúzott tétel ismeretanyagából. Mindhárom témakörből megfelelő szinten kell teljesíteni ahhoz, hogy a vizsgabizottság kiállítsa a bizonyítványt. Felhívnánk a figyelmet, hogy a honlapon is megtalálható „Rövid segédlet hatósági ügyintézéshez solymászok részére”, illetve a „Rövid, vázlatos útmutató a természetvédelmi engedélyezési ügyek intézéséhez” dokumentumok kiemelt fontossággal bírnak. A FM a sikeres vizsgázók esetében a vizsga után kiállítja és iktatja, valamint hivatalos pecséttel látja el a dokumentumot, majd ezután postázza, a vadász, illetve solymász vadászvizsgáról szóló bizonyítványok bemutatását követően.

3.     Vizsga helyszíne és kezdési időpontja

Agrárminisztérium (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.). Kezdési időpont: 9 óra. A helyszín megközelíthető a 2-es metróval.

  

4.     Tananyagok és segédanyagok

Az ebben a pontban feltüntetett tananyagok ismeretanyagának elsajátítása kötelező!

Tananyagok:

Egészség- és balesetvédelem

Természetvédelmi jog

Rövid segédlet hatósági ügyintézéshez solymászok részére

Rövid, vázlatos útmutató a természetvédelmi engedélyezési ügyek intézéséhez

Állatfajok tartási kérelme

Ragadozómadár-fajismeret

Segédanyagok:

Szóbeli tételek egészség- és balesetvédelemből, természetvédelmi jogból és ragadozómadár-fajismeretből Haris (Crex crex)
 
   
 
2019. 09. 30. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design