Ugrás a tartalomhoz

A természetvédelem erdészeti szakmai koncepciója

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2003. évi kiemelt feladatai közé sorolta a “Természetvédelem erdészeti szakmai koncepciója és távlati fejlesztési elképzelései”  c. szakanyag elkészítését. A koncepció tartalmazza az erdőkkel, az erdők természetvédelmi szakkezelésével és az erdőgazdálkodással, valamint a nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében lévő állami erdőkben folytatható természetvédelmi vagyonkezeléssel kapcsolatos, a természetvédelmet érintő alapvető koncepcionális szakmai kérdéseket, a legfontosabb célkitűzéseket, és feladatokat. Kapcsolódik a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben megfogalmazott általános természetvédelmi célokhoz, valamint a természetvédelem egyéb szakterületein megfogalmazott koncepciókhoz. Mindemellett tükrözi az erdők speciális helyzetét, mind a természetvédelem, mind a gazdálkodás egyéb területeihez képest.

A koncepcióhoz szorosan kapcsolódik majd “A természetvédelem erdészeti stratégiája és hosszú távú programja” c. dokumentum, amely a természetvédelem erdészeti tevékenységét megalapozó konkrét programokat, feladatokat fogalmazza meg , kijelölve a végrehajtás kereteit és feltételeit. Kidolgozására a KvVM Természetvédelmi Hivatalának 2004-2006 évekre elkészített stratégiai terve szerint 2004. évben kerül sor.
Szintén a koncepcióhoz kapcsolhatók azok – a korábban elkészült – erdőgazdálkodással foglalkozó szakanyagok, amelyek a koncepció egyes stratégiai célkitűzéseinek gyakorlati végrehajtását szolgálják.

A természetvédelem erdészeti koncepciója 2004 (pdf)

Sáv bezárása