Ugrás a tartalomhoz

A védett természeti területek és értékek csoportosításaA természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint a védett természeti területeket és értékeket – a védelem kiterjedtségének, céljának, hazai és nemzetközi jelentőségének megfelelően – a következőképpen lehet csoportosítani:

 

A.) Országos jelentőségű védett természeti területek és értékek

 

1. Egyedi jogszabállyal védett természeti területek:

 

nemzeti park,

tájvédelmi körzet,

természetvédelmi terület,

természeti emlék.

 

 

2. Egyedi jogszabállyal védett természeti értékek:

 

élő szervezetek,

ásványok, ásványtársulások, ősmaradványok,

mesterséges üregek.

 

 

3. A törvény erejénél fogva (“ex lege”) védett természeti területek:

 

a.) természetvédelmi területnek minősül valamennyi

 

láp,

szikes tó;

 

b.) természeti emléknek minősül valamennyi

 

kunhalom,

földvár,

forrás,

víznyelő.

 

 

4. A törvény erejénél fogva (“ex lege”) védett természeti értékek:

 

barlangok.

 

 

B.) Helyi jelentőségű védett természeti területek

 

természetvédelmi terület

természeti emlék

 

Sáv bezárása