Ugrás a tartalomhoz

Aquila: II. évfolyam 3-4. szám/1895

 

 

Szerző/Cím

Oldal    

Herman Ottó: Svaerholt madárhegye. Norvég utam naplójából

97-110  

Hegyfoky Kabos: A füsti fecske vonulásának és a levegő egyidejű hőfokának elméleti megállapítása

111-151  

Gaal Gaston: A füsti fecske tavaszi vonulásának helyi alakulása a Szász királyságban

152-163  

Chernel István: Chernel Kálmán madárköltözési adatsorozatai és adatai

163-166  

Herman Ottó: A gólya vonulása általános szempontból

167-171  

Rzehak, Emil: A füsti fecske tavaszi vonulásáról. Adalék az Aquila 1894. évi folyamának hasonló czímű czikkéhez

172-174  

Hammonville, Baron d’: A madarak vonulása Manonvilleban

175-178  

Bikkessy Guidó: Ornithologiai jegyzetek Magyar-Óvárról és vidékéről

178-181  

KISEBB KÖZLÉSEK
A madárvonulás ügyében

182-183  

Csató János: A Casarca rutila Pall. előjöveteléről Magyarországon

183-185  

A gólya (Ciconia alba L.) biologiájához

185  

Hirundo rustica L.

185  

Wachenhusen Antal: Pastor roseus L. – A sáskamadár

185-187  

Ornitho-faunisztikai adatok

187-188  

Szikla Gábor: Igen kedves történet. Bizalmas czinke

189  

INTÉZETI ÜGYEK

189-193  

PERSONALIA

193-195  

A Magyar Ornithologiai Központhoz érkezett nyomtatványok jegyzéke

195-196  

Sáv bezárása