Ugrás a tartalomhoz

Keve András Madártani és Természetvédelmi Szakkönyvtár

 
A könyvtár neve
Keve András Madártani és Természetvédelmi Szakkönyvtár

A könyvtár rövid neve
Keve András Könyvtár

A könyvtár régi nevei, névvariációi
KvVM Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság könyvtára
KvVM Természetvédelmi Hivatal könyvtára
Természetvédelmi Hivatal könyvtára
TvH Madártani Intézet könyvtára
Madártani Intézet könyvtára
KVM Természetvédelmi Hivatal könyvtára
KTM Természetvédelmi Hivatal könyvtára
OKTH könyvtára
Magyar Ornithológiai Központ könyvtára
 
A könyvtár fenntartója
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
1121 Budapest
Költő u. 21.
 
Cím
1121 Budapest, Költő u. 21.
e-mail: konyvtar@dinpi.hu
telefon: +36 1 391 4610

Nyitva
Hétköznap 9-16 óráig, időpont-egyeztetéssel

Gyűjtőkör
Fő gyűjtőkör: természetvédelem, ornitológia
Kiegészítő gyűjtőkör: minden zoológiai, botanikai, és földrajzi tárgyú kiadvány, amely a természetvédelmet érinti.

Állomány
könyv: 10000 kötet
külföldi folyóirat: 1050 (325 kurrens) cím (kb. 18.000 kötet)
hazai folyóirat: 120 (61 kurrens) cím (kb. 2.400 kötet)
kutatási jelentés: 1600 db

Katalógus

Egyéb katalógusok
A magyar folyóiratok cikk címei a MATARKA adatbázisban kereshetők.
A külföldi folyóiratok cikk címei a Web of Science, Zoological Records és a CAB Abstracts adatbázisokban ingyenesen kereshetők. Ezek az adatbázisok nagyobb szakkörnyvtárakban (pl. SzIE könyvtáraiban, a MTM, Debreceni Egyetem könyvtárában) érhetők el.
A külföldi folyóiratok lelőhelyei a Nemzeti Periodika Adatbázisban (NPA-ban) kereshetők

Kiadvány
AQUILA évkönyv

Kölcsönzés
Csak helyben olvasásra van lehetőség

Fénymásolás
Van rá lehetőség


A könyvtár használói

   A könyvtár intézményi könyvtár lévén alapvetően a minisztérium és a nemzeti park igazgatóságok munkatársainak munkáját hivatott segíteni.
  Tekintettel arra, hogy olyan speciális könyv- és folyóirat-állománnyal rendelkezik, amellyel Kelet-Közép-Európában nem sok könyvtár, a kialakult gyakorlat szerint nemcsak a természetvédelemben dolgozó köztisztviselők, hanem tudományos kutatók, intézmények, egyetemi hallgatók, természetvédelemmel és madártannal foglalkozó társadalmi szervezetek tagjai, kulturális területen dolgozó intézmények, természetvédelmi témakörben vállalkozó és más, érdeklődő magánszemélyek számára is nyitott. E nyitottsággal a hazai madártani és természetvédelmi kutatásokat és közművelődést valamint a gyakorlati természetvédelmi kezelési tevékenységet szolgálja.


A Keve András Madártani és Természetvédelmi Szakkönyvtár rövid története

  A könyvtár az 1893-ban Herman Ottó által megalapított Madártani Intézet kézikönyvtárának jogutódja. Története olyan neves ornitológusok személyéhez kapcsolódik, mint Csörgey Titusz, Vertse Albert, Schenk Jakab, Warga Kálmán és Keve András, akik az intézet igazgatóiként vagy tudományos munkatársaiként a könyvtár gyarapításában tevőleges részt vállaltak. A századfordulóban és a második világháború előtti időszakban világszerte számon tartott könyv- és folyóirat-gyűjteményének nagy része 1944-ben a bombázások alatt megsemmisült.

  Újrafejlesztése főként a hazai és külföldi kutatóintézetek, egyetemek, egyesületek, valamint magánszemélyek adományaiból történt, melyben Keve András, a hazai ornitológia utolsó nemzetközileg is elismert egyénisége nemzetközi kapcsolatai révén elévülhetetlen érdemeket szerzett. Az 1970-es évek elejéig sikerült újra létrehoznia egy olyan ornitológiai szakkönyvtárat, melynek anyaga a mai napig a könyvtár gerincét képezi. Emlékének tisztelettel adózva 2008-ban vette fel nevét a könyvtár.

  1997-ben a Magyar Madártani és Természetvédelemi Egyesület könyvállománya, valamint az ORNIS HUNGARICA és TÚZOK c. lapjának csereanyagként való használata is a könyvtárhoz került.
  A fejlesztésben és a könyvtár jelenlegi működésében meghatározó szerepet játszik a KvVM Természetvédelmi Hivatal Madártani Intézete (időközben Vidékfejlesztési Minisztérium) által kiadott AQUILA c. évkönyv, mely világszerte elfogadott csereanyagként a külföldi folyóiratok beszerzésében alapvető szerepet játszik. A mintegy 300, évi kb. 8-10 millió Ft értéket képviselő, folyamatosan beérkező szakfolyóirat túlnyomó többsége csereként érkezik.

  A könyvtár XIX. századi gyűjteménye és a hagyatékok (többek között Keve András, Schenk Jakab, Szlávy Kornél hagyatéka) jelentős tudománytörténeti értéket képvisenekl.


Hasznos linkek

Nemzeti Periodika Adatbázis (NPA): http://nektar1.oszk.hu/LVbin/LibriVision/
Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékének Kereshető Adatbázisa (MATARKA): http://www.matarka.hu/  
 

 

 

Sáv bezárása