Ugrás a tartalomhoz

hosszúlevelű árvalányhaj

Adatok

Magyar név: hosszúlevelű árvalányhaj

Latin név: Stipa tirsa

Tágabb kategória, magyar: Zárvatermők (törzs)

Tágabb kategória, latin: Angiospermatophyta (phylum)

Szűkebb kategória, magyar: Pázsitfűfélék (család)

Szűkebb kategória, latin: Poaceae (familia)

Fokozottan védett: nem

Természetvédelmi érték: 5 000 Ft

Védetté nyilvánítás éve: 1982

Védelmet biztosító jogszabály melléklete: 1. melléklet

További információk

Szinoníma: Stipa steno-phylla (Czern. ex Lindem.) Trautv.
 
 
Termet: 25–65 cm Életforma: Hemikryptophyta
Leírása:
A levél csúcsa serteszerű hegyben végződik. A tőlevél a talajon hosszan elfekvő. A nyelvecske peremszerű, legfeljebb 1 mm hosszú. – A levél 0,5 mm . A külső toklász 15–18 mm, szálkája 30–40 cm hosszú. A külső toklász marginális szőrsorai a szálka eredése alatt 1–2 mm-re erednek. A dorzális és két laterális szőrsor közel egyforma hosszú, esetleg a két szubdorzális rövidebb jelentősen. Az áltermés 18–20 mm hosszú.
 
Virágzása:
VI–VII.
 
Élőhelye:
Sztyeprétek, felhagyott szőlők.
 
Előfordulása:
Dél-Dunántúl, Külső-Somogy, Nagyalföld, Mezőföld.
 
Megjegyzés:
 
Veszélyeztetettsége:
 
 
Forrás:
Lendvai Gábor, in Farkas Sándor (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Bp., Király Gergely-Penksza Károly in Király Gergely (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.
 

Fajok elterjedése

Sáv bezárása