Ugrás a tartalomhoz

Infromációk - egyedi cím adminon

Adatigénylés menete

Az alábbi űrlap lehetőséget biztosít a természetvédelmi vonatkozású adatkörök (térképi fedvények)
online igénylésére (a továbbiakban: ADATOK).

Az űrlap megfelelő kitöltését követően a megadott e-mail címre küldjük a tájékoztató levelet, amely
tartalmazza ez egyedi letöltési linket és az ADATOK részletes leírását, esetleg a felhasználásukra
vonatkozó további figyelmeztetéseket. Az ADATOK ingyenesen igénylehetők és felhasználhatók, az
átadás feltételeinek betartása mellet.

Jelentkezési űrlap cím - admin mezőben átírható

Természetvédelmi térinformatikai adatkörök igénylése
Név
<b>Név</b>
Vezetéknév
Keresztnév
Igényelt adatkör(ök)
Nyilatkozat

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

  • Az Adatok az átadástól számított egy éven belül használhatók fel. Amennyiben a felhasználásra továbbra is szükség van, akkor ennek leteltét követően azokat újra igényelni kell.
  • Adatigénylő az Adatokat kizárólag a megjelölt célra, és a fenti időtartam alatt jogosult felhasználni, és köteles az állomány(ok) forrásaként Átadót feltüntetni. Minden egyéb felhasználás esetén Adatigénylő köteles Átadó hozzájárulását kérni. 
  • Az Adatokat csak Adatigénylő használhatja fel, harmadik személynek át nem adhatja, engedélyt további felhasználására nem adhat, továbbá azt harmadik személynek nem továbbíthatja, ideértve az elektronikus úton való továbbítást is. Adatigénylő az Adatokat nem torzíthatja, és nem változtathatja meg.
  • Az Adatokkal kapcsolatos vagyoni jogok az Átadót illetik.
  • Átadó szavatosságot vállal az átadott Adatok jogtisztaságáért. Szavatolja, hogy az általa készített művön nem áll fenn harmadik személy(ek)nek olyan kizárólagos szerzői, vagyoni joga, amely Adatigénylő jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná. Amennyiben ennek ellenére harmadik személy ilyen jogcímen igényt támasztana, úgy ennek valamennyi következményét viseli.
  • Az adatszolgáltatás Adatigénylőnek nem ad kizárólagos felhasználási jogot.
  • Az Adatok - kiemelten a "munkaállomány" megjelölésűek - tájékoztató jellegűek, azokra jogot, kötelezettséget alapítani nem lehet.

Sáv bezárása