Ugrás a tartalomhoz

Az Alaptörvényben az alapvetések között szerepel, hogy – „a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok” … „a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége”. 
Ennek az alapvetésnek a gyakorlati érvényesítéséhez biztosít további jogi hátteret és eszközöket a védetté nyilvánítás és különböző státuszú, rendeltetésű természetvédelmi területi kategóriák kijelölése. E területi kategóriákhoz törvényi felhatalmazás alapján lehet a védelem érvényesítését elősegítő szabályokat rendelni.
A szakmai előkészítés az állami természetvédelem szervezetrendszerének, a jogalkotás pedig ezen belül a természet védelméért felelős minisztérium feladata.
A menüpont a természetvédelmi célú jogi védettség biztosításának főbb módjairól, érvényesítésének lehetőségeiről ad áttekintést.

Védetté nyilvánítás

Természeti értékek védetté nyilvánításának célja és menete. Védett természeti terület létesítésének módjai, a védetté nyilvánítási eljárás lépései és résztvevői.

alpontok bezárása

Természetvédelmi kezelési tervek

A védett természeti területek természetvédelmi kezelési terveinek célja, rendeltetése. Előkészítésük menete, a kezelési terv dokumentáció tartalmi követelményei. A jogszabályi kihirdetés folyamata és résztvevői. A jogszabályban kihirdetett természetvédelmi kezelési tervek listája nemzeti park igazgatóságonként.

alpontok bezárása

Nemzeti parkok övezeti besorolása

A nemzeti parkok övezeti besorolásának célja és rendeltetése. Az egyes övezetek kijelölésének, lehatárolásának szakmai szempontjai. Az övezeti besorolás előkészítésének menete, a jogszabályi kihirdetés folyamata. Jogszabályban kihirdetett nemzeti parki övezeti besorolás(ok).

alpontok bezárása

Védett természeti terület védőövezetének kijelölése

Védett természeti terület védőövezetének rendeltetése és kijelölése. A védőövezethez rendelhető szabályok. A jogszabályban kihirdetett védőövezettel rendelkező országos jelentőségű védett természeti területek.

alpontok bezárása

Sáv bezárása