Ugrás a tartalomhoz

Natura 2000 területek keresőfelülete

Ablak bezárása

A kereső az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékleteiben szereplő, és így Natura 2000 területnek minősülő földrészletek listáját tartalmazza. Ez alapján a „jogszabályi” időállapotú ingatlanok vonatkozásában a találati lista a hatályos és kihirdetett állapottal egyezik.

Ezen túl kereshetők a – szintén fenti rendeletben kihirdetett és hatályos – térképi mellékletek alapján készült, 2021. januári ingatlan-nyilvántartási állapotnak megfelelő kataszteri térkép felhasználásával leválogatott, érintett helyrajzi számok is („aktuális” időállapot). 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a honlapon szereplő – mind a „jogszabályi” mind pedig az „aktuális” időállapotú – helyrajzi számok tájékoztató jellegűek, tekintettel arra, hogy a jogszabályi állapothoz képest, az azóta a közhiteles ingatlan-nyilvántartásban bekövetkező változások (pl. egy ingatlanmegosztás) átvezetése nem jelenik meg, továbbá ez okból az „aktuális” időállapotnál sem teljesen naprakészek az információk, és azok automatikus leválogatással készültek, így az ingatlan-nyilvántartási hiányosságai vagy pontatlanságai, illetve a fedvények pontatlan illeszkedése hibát okozhat.

A Típus oszlopban az „SPA” a különleges madárvédelmi területeket, míg az „SCI” illetve „SAC” a különleges természetmegőrzési területeket jelöli.

A honlapon szereplő ingatlan-adatokra ezért jogot vagy kötelezettséget alapítani nem lehet. Amennyiben bármilyen kétség merül fel az adatok helytállósága tekintetében,  vagy részletes adatszolgáltatásra van szüksége, kérem, forduljon a működési terület szerint érintett nemzeti park igazgatósághoz, vagy a természetvédelemért felelős minisztériumhoz.

Sáv bezárása