Ugrás a tartalomhoz

Az Agrárminisztérium az állami természetvédelem csúcsszerve. A tárca a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló miniszteri utasítás szerinti feladatait a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár a környezetügyért felelős államtitkár irányításával látja el.  

A Természetvédelemért felelős Helyettes Államtitkárság (TVHÁT)  legfőbb feladatai a jogszabályalkotás, -véleményezés, stratégiák készítése, a természetvédelmi hatóságok és a nemzeti park igazgatóságok szakmai irányítása és felügyelete, természetvédelmi fejlesztéseket támogató pénzügyi programok koordinálása, nemzetközi természetvédelmi egyezmények végrehajtásának koordinációja, védett természeti területek és értékek nyilvántartása, törzskönyvének vezetése és azokból történő adatszolgáltatás, természetvédelmi szakmai anyagok és útmutatók kiadása, bizonyos kiemelt ügyek esetében pedig a hatósági feladatok ellátása (CITES eljárások, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői engedélyezési eljárások, barlangokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások, géntechnológiai hatósági jogkörök gyakorlása).

A TVHÁT számos állami feladatot lát el a tevékenységi körében. E feladatok alapját az Alaptörvény P cikkének (1) bekezdése adja meg, mely kimondja, hogy „a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége”. E célok kormányzati szintű megvalósítása érdekében a TVHÁT egész ország területére kiterjedő feladata az európai uniós tagságból, nemzetközi egyezményekből és a hazai jogszabályi előírásokból fakadó táj- és természetvédelmi feladatok végrehajtása és koordinálása, továbbá az Európai Unió Közös Agrárpolitikájához (KAP) fűződően a természetvédelmi érdekek és a felmerülő természetvédelmi szempontok kormányzati képviselete.

A felsorolt feladatok konkrét megvalósításához a TVHÁT három fő eszközzel rendelkezik. Egyrészt kidolgozza a természetvédelmi és tájvédelmi ágazat egységes jogalkalmazói gyakorlatát, másrészt összefogja és értékeli a felmerülő szabályozási igényeket, és előkészíti az ágazati jogalkotást. Harmadrészt mindezek megvalósítása érdekében az Agrárminisztériumon belül szakmai irányítást gyakorol az Agrárminisztérium szervezetén belül a Természetmegőrzési Főosztály, a Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály, valamint a Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztály fölött, továbbá az agrárminiszter által kiadmányozott feladatkörben az agrárminiszter irányítása alá tartozó nemzeti park igazgatóságok, Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft., illetve a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ fölött.
Az Agrárminisztérium feladatkörében gyakorolja az országos és a területi kormányhivatalok természetvédelmi hatóságai feletti felügyeleti jogkört. Fontos kiemelni, hogy a jegyzők felett a területi kormányhivatalok gyakorolnak felügyeleti jogkört. A felügyeleti jogkörrel kapcsolatos rendelkezéseket a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/C. §-a tartalmazza.

Szabályozási háttér:

  • a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
  • a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet
  • a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a géntechnológiai tevékenység tekintetében
  • a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről és hasznosításáról szóló 17/2021. (IV. 9.) AM rendelet
  • az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XII. 30.) AM utasítás

 A TVHÁT elérhetősége: tvhat@am.gov.hu

Természetvédelmi szakmai testületek

alpontok bezárása

Sáv bezárása