Ugrás a tartalomhoz

Növényi Génbank Tanács

A Növényi Génbank Tanács független szakmai javaslattevő testületként működik az agrárminiszter mellett, feladatai közé tartozik a hazai növényi génmegőrzés és a hozzá kapcsolódó kutatás-fejlesztés szakmai képviselete, a növényi génmegőrzéssel kapcsolatos jogszabályok, pályázatok, országos programok véleményezése. Amennyiben egy adott területen szükséges, a Tanács szakmai javaslatot vagy véleményt terjeszt az agrárminiszter elé.

A Növényi Génbank Tanács 2011 júniusában alakult, első ülésére 2011. június 17-én került sor. A Növényi Génbank Tanács titkársági feladatait az Agrárminisztérium Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztálya látja el.

A Tanács működésének jogi alapját a Növényi Génbank Tanácsról és szakági munkabizottságairól szóló 1376/2013. (VI. 27.) Kormány határozat tartalmazza.

Jogszabályi háttér és egyéb információk:

 • a Növényi Génbank Tanácsról és szakági munkabizottságairól szóló 1376/2013. (VI. 27.) Korm. határozat
 • a növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról szóló 95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet
 • a tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló 104/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet
 • az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet
 • a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet
 • a gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 27/2012. (III. 24.) VM rendelet
 • https://www.nodik.org/novenyi-genbank-tanacs/
 • http://www.biodiv.hu/hazai-genmegorzes/novenyi-genbank-tanacs


A Növényi Génbank Tanács tagjai:

NÉV

BEOSZTÁS

Baktay Borbála

elnök

Széplaky Eszter

titkár

Dr. Bernáth Jenő

tag

Fehér Judit

tag

Horváth Lajos

tag

Dr. Kozma Pál

tag

Kőrösi Levente

tag

Dr. Magyar István

tag

Dr. Milotay Péter

tag

Molnár György

tag

Dr. Orlóci László

tag

Dr. Péter Gábor

tag

Dr. Szabó Tibor

tag

Dr. Szani Zsolt

tag

 

A Növényi Génbank Tanács szakági munkabizottságai:

 • Dísznövény szakági munkabizottság (vezetője: Dr. Orlóci László)
 • Erdészeti szakági munkabizottság (vezetője: Molnár György)
 • Gyógy-, fűszer és illóolajos növények szakági munkabizottság (vezetője: Dr. Bernáth Jenő)
 • Gyümölcs szakági munkabizottság (vezetője: Dr. Szabó Tibor)
 • Mikroorganizmus szakági munkabizottság (vezetője: Dr. Péter Gábor)
 • Szántóföldi szakági munkabizottság (vezetője: Horváth Lajos)
 • Szőlő szakági munkabizottság (vezetője: Dr. Kozma Pál)
 • Zöldség szakági munkabizottság (vezetője: Dr. Milotay Péter)

 


 

 
 

Sáv bezárása