Ugrás a tartalomhoz

Az Európai Táj Egyezmény és hazai megvalósítása

alpontok megnyitása

Nemzeti Tájstratégia

alpontok megnyitása

A tájkarakter védelme

alpontok megnyitása

Tájvédelem és zöldinfrastruktúra

A biológiai sokféleség csökkenésének megállítására akkor van esély, ha az emberiség elfogadja, hogy a természetes ökoszisztémák védelme, illetve szükség esetén tényleges helyreállítása elsődleges fontosságú. Ennek egyik új szemléletű, az Európai Unió által a közelmúltban előtérbe helyezett eszköze a zöldinfrastruktúra fejlesztés. Célja a természetes és félig természetes területek állapotának és összekapcsoltságának javítása, fokozva az ökoszisztéma-szolgáltatások szintjét és mennyiségét. Az Agrárminisztérium vezetésével megvalósított KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001 „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” projekt hazánkban úttörő kísérletet tett a zöldinfrastruktúra lehatárolására, állapotának értékelésére és restaurációs-fejlesztési lehetőségeinek meghatározására. Az elkészült országos fejlesztési javaslatok első változata az ökológiai állapot, az ökoszisztéma szolgáltatások komplexitása és a térbeli összekapcsoltság (konnektivitás) szempontjából értékeli a zöldinfrastruktúrát és határozza meg a potenciális restaurációs célokat és célterületeket. Az országos szint mellett, eltérő módszertannal térségi (több települést átfogó) és belterületi zöldinfrastruktúra értékelésre és fejlesztési javaslatok kidolgozására került sor, aminek eredményeit konkrét mintaterületi terepi vizsgálatokkal volt lehetőségünk kipróbálni. A kidolgozott módszertan és az elkészült indikatív térképek felhasználását elsősorban a természetvédelmi, illetve a terület- és településrendezési és fejlesztési szakterületen tartjuk lehetségesnek. A projekt eredményeiről a közeljövőben jelen oldalakon számolunk be, a projekttel kapcsolatos aktualitásokról a https://www.termeszetem.hu honlapon tájékozódhat…

alpontok megnyitása

Egyedi tájértékek védelme

alpontok megnyitása

Tájvédelmi szempontok érvényesítése a területi és települési tervezésben

alpontok megnyitása

A tájvédelmi tevékenység szakmai támogatása

alpontok megnyitása

Sáv bezárása