Ugrás a tartalomhoz

LIFE program

LIFE program – 2021-2027

A LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) az Európai Unió pénzügyi eszköze, amelyet 1992-ben hoztak létre. A LIFE az egyetlen uniós forrás, amely dedikáltan környezet- és természetvédelmi, valamint éghajlat-politikai célkitűzéseket támogat.

A 2021-2027 európai uniós pénzügyi időszakra vonatkozó, megújult LIFE programról szóló 2021/783/EU rendelet 2021. május 17-én lépett hatályba. A teljes LIFE program összköltségvetése a hét évre 5,43 Mrd euró. A rendelet több változást eredményez a korábbi LIFE programhoz képest.

Az egyik fő újdonság, hogy a program már négy, külön költségvetéssel rendelkező alprogramból áll, melyek a következők:

Természet és biológiai sokféleség

2,143 Mrd euró

Körforgásos gazdaság és életminőség

1,345 Mrd euróAz éghajlatváltozás mérséklése és alkalmazkodás

947 M euró


Tiszta energiára való átállás

997 M euró

 

A költségvetés jelentős hányada a Természet és biológiai sokféleség területre fordítódik, ez a korábbi természetvédelmi keretnek hozzávetőlegesen a duplája.

Az alprogram fő célja a korábbiakhoz hasonlóan a madárvédelmi irányelv (2009/147/EK) és az élőhelyvédelmi irányelv 92/43/EGK) végrehajtásának, különösen a Natura 2000 hálózat megvalósításának elősegítése, kiemelt tekintettel a tagállamok priorizált intézkedési terveire. Emellett kiemelt cél a biológiai sokféleség megőrzéséről szóló, európai uniós stratégia végrehajtásának támogatása.

A hagyományos projektek mellett továbbra is lehet pályázni ún. stratégiai integrált projektekre, amelyek terveket, stratégiákat, illetve programokat megvalósító, nagyléptékű pályázatok. Újdonság, hogy ezek a projektek már nemcsak a Natura 2000 Priorizált Intézkedési Tervre irányulhatnak, hanem az EU 2030-ig tartó időszakra szóló biodiverzitás stratégiájának megvalósítására is.

LIFE program a 2021-2027 időszakban a projektek költségvetésének maximum 60%-át biztosítja. A „LIFE Természet és biológiai sokféleség” pályázatok esetén az uniós támogatási arány a 67%-ot vagy a 75%-ot is elérheti.

Az új szabályok az alábbiak:

75% uniós támogatás kapható, amennyiben a pályázat kizárólag prioritás élőhelytípusok vagy fajok megőrzését célozza. Az új LIFE programban prioritásnak számítanak az alábbiak:

– az élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK) szerint kiemelt jelentőségű élőhelyek vagy fajok;

– a madárvédelmi irányelv (2009/147/EK) alapján létrejött Ornis Bizottság által prioritásnak tartott madárfajok (https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/life_priority/index_en.htm)

– az élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK) alapján készült legutóbbi jelentés alapján rossz természetvédelmi helyzetű, illetve romló tendenciát mutató élőhelytípusok és fajok („U2-„ kategória);

– azok az élőhelytípusok és fajok (kivéve madárfajok), amelyek uniós szintű veszélyeztetettségi helyzete a legfrissebb európai IUCN vörös listák alapján „veszélyeztetett” vagy annál rosszabb;

– minden egyéb, európai vörös listák által nem érintett területeken előforduló élőhelytípus és faj, melyek veszélyeztetettségi helyzete a legfrissebb globális IUCN vörös listák alapján „veszélyeztetett” vagy annál rosszabb.

67% uniós támogatás érhető el, amennyiben a pályázat prioritás és nem-prioritás élőhelytípusok vagy fajok megőrzését célozza, de egyértelműen a prioritás élőhelyekre vagy fajokra fókuszál, oly módon, hogy a legtöbb akció kifejezetten a prioritás élőhelyeket vagy fajokat célozza, a természetvédelmi helyzetük konkrét és közvetlen javítását idézve elő.

A LIFE rendelet alapján a Bizottság a tagállamok bevonásával többéves munkaprogramokat készít. A 2021–2024. évi többéves munkaprogram tartalmazza többek között a finanszírozási típusokat, az alprogramok és a projekttípusok közötti költségelosztást és az értékelési szempontokat.

A pályázati felhívás évente jelenik meg, és a pályázatokat a European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) bírálja el.

Háttérdokumentumok:

 

2023. évi LIFE pályázati felhívás

2023. április 18-án, illetve 2023. május 11-én jelent meg a 2023. évi LIFE pályázati felhívása, amely a hagyományos projekt esetén továbbra is egylépcsős. A pályázati felhívások, az április 25-26-i CINEA LIFE információs napok előadásai és egyéb kapcsolódó információk az alábbi honlapról érhetők el:
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_hu

Határidők:

2023
április 18. 2023. évi LIFE Természet és Biodiverzitás pályázati kiírás megjelenése
április 25-26.  CINEA LIFE Információs Napok
június 7.

Hazai LIFE Információs Nap
Az előadások elérhetőek itt

augusztus 23. 24:00

Pályázat tervezetének benyújtása az Agrárminisztérium részére – amennyiben a pályázó az Agrárminisztériumtól szakmai támogatónyilatkozatot igényel. Ez esetben az alábbiakat kérjük a lifenature@am.gov.hu címre megküldeni:

  • az előzetes véleményezéshez megfelelő részletességgel kitöltött pályázati űrlap (ld. Funding&Tender opportunities portal), különös tekintettel az akciók teljes körű leírására 
  • egyoldalas összefoglaló magyar nyelven (célok, fő tevékenységek, koordinátor, partnerek, összköltség/igényelt uniós támogatási összeg (nagyságrendileg))
  • a pályázati anyagok láthatóvá tétele a „Funding & tender opportunities” pályázói rendszerben (a hozzáférést az eva.sashalmi@am.gov.hu e-mailcímhez kérjük megadni).
szeptember 6. 17:00 Pályázat benyújtása az EU „Funding & tender opportunities” honlapján
2024
március Pályázók értesítése a pályázatok elbírálásának eredményéről
június/július Támogatói szerződés megkötése

 

 

 


A LIFE programot bemutató, magyar nyelvű weboldal:
lifepalyazatok.eu


A LIFE nemzeti kapcsolattartók elérhetősége
:

LIFE Természet és biodiverzitás alprogram
Sashalmi Éva
Agrárminisztérium, Természetmegőrzési Főosztály
1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.
E-mail: lifenature@am.gov.hu; eva.sashalmi@am.gov.hu
Honlap: lifepalyazatok.eu , termeszetvedelem.hu/life-program/

LIFE Körforgásos gazdaság és életminőség alprogram:

Dr. Gazdagné Dr. Rózsa Enikő
Energiaügyi Minisztérium, Környezetfejlesztési és -stratégiai Főosztály
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
E-mail: lifeenvironment@em.gov.hu
Honlap: lifepalyazatok.eu

LIFE Éghajlatváltozás mérséklése és alkalmazkodás alprogram:
Kőbányai Dénes
Energiaügyi Minisztérium, Klímapolitikai Főosztály
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
E-mail: lifeclimate@em.gov.hu
Honlap: lifepalyazatok.eu, klima.kormany.hu
LIFE Tiszta energiára való átállás alprogram:
Horváth Zina
Energiaügyi Minisztérium, Villamosenergia Főosztály
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
E-mail: zina.horvath@em.gov.hu
Honlap: lifepalyazatok.eu

 

Magyarország részvétele a LIFE programban

Hazánk a LIFE programban 2001 óta vesz részt, azóta számos természetvédelmi és környezetvédelmi projektünket támogatja az Európai Unió. A LIFE természetvédelmi pályázatok keretében jelentős léptékű élőhely-rekonstrukciók és fajmegőrzési programok valósultak meg.

A 2000-2006 időszakban 16 Magyarország által benyújtott természetvédelmi pályázat összesen 12,8 millió euró támogatást kapott.

A 2007-2013 pénzügyi időszak során 18 magyar LIFE+ „Természet és biodiverzitás” pályázat volt sikeres összesen közel 39,2 millió euró támogatással. A 18 projekt egyike a LIFE+ „Biodiverzitás” komponensbe tartozott, amelyre kevés a példa európai uniós szinten, míg a többi a LIFE+ „Természet” elemben nyert el támogatást.

2014-ben hazai kommunikációs LIFE+ projektek is kaptak összesen több mint 1 millió euró támogatást, az erdők biodiverzitásának megőrzése és erdőtűz-megelőzés témában.

Az Európai Bizottság LIFE kapacitásépítési pályázati felhívásán hazánk projektje, a LIFE kapacitásépítés Magyarországon (LIFE14 CAP/HU/000010) 2015-ben sikeresen szerepelt. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Agrárminisztérium és a Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. 2016-2018 között valósította meg a projektet, amelynek fő célja volt, hogy Magyarország minél sikeresebben vegyen részt a LIFE program megvalósításában.

A 2014-2020 pénzügyi időszak során 5 hazai koordinálású hagyományos LIFE Természet és biodiverzitás pályázat kapott összesen 11,3 millió euró támogatást.

A hagyományos LIFE projektek mellett 2019 januárjában elindult  „A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával” (GRASSLAND-HU) című természetvédelmi LIFE integrált projekt. A közel 17,3 millió euró összköltségvetésű, 8 évig tartó integrált projekt széleskörű együttműködéssel, számos gazdálkodót és gazdálkodást célzó tevékenységet integrálva valósul meg.

A 2021-2027 pénzügyi időszak során ezidáig 2 hazai koordinálású hagyományos LIFE Természet és biodiverzitás pályázat kapott összesen közel 5 millió euró támogatást.

A magyarországi beadású pályázatok mellett számos külföldi koordinálású projektben vesznek részt hazai szervezetek.

A hazai koordinálású LIFE projektek főbb adatai megtalálhatóak a Magyar LIFE adatbázisban.

 

 

Sáv bezárása