Ugrás a tartalomhoz

Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés e) pontja szerint a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az Agrárminisztérium környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási szerve, amely a minisztérium száz százalékos tulajdonában áll, és amely a környezetügyért felelős miniszter irányítása alatt működik. Munkájának fókuszában a környezetvédelem, a természetmegőrzés, az agrárszakképzés, az ökocímke tanúsítás és a vidékfejlesztés területén a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat állandó titkársági feladatai állnak. A szervezet részt vesz jogszabályok kidolgozásában, valamint természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos tudományos szakmai tevékenységet végez, aktív szerepet vállal a társadalom szemléletformálásában. A szervezeten belül a természetvédelmi területtel elsősorban a Természetmegőrzési és Ökológiai Osztály foglalkozik.

 A Természetmegőrzési és Ökológiai Osztály többek között részt vesz a hazánk természeti állapotának nyomon követésére szolgáló Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) szakmai feladatainak ellátásában, amely alapvető adatokat szolgáltat a terület kezelési, hatósági, tervezési munkáihoz és az európai uniós szinten kötelező országjelentésekhez. Aktívan közreműködik az NBmR erősítésére létrejött Vadonleső Programban, amely Európa egyik legnagyobb önkéntes alapú társadalmi természetfigyelő, adatgyűjtő programja. Célja a társadalom minél szélesebb rétegeinek a gyakorlati természetvédelmi munkába való bevonása.

Emellett segíti az Agrárminisztérium munkáját különösen a veszélyeztetett növény- és állatfajokra vonatkozó fajmegőrzési tervek készítésében, véleményezésében. Részt vesz hazai szakértői csoportok feladatainak ellátásában, így a Földikutya- és Ürgevédelmi Szakértői Csoportban, amelynek célja ezen fajok védelmének országos koordinációja, valamint nemzetközi munkacsoportokban – mint az EU DG ENV MAES és az EU EEA EIONET – ahol szintén szakértői feladatokat lát el.

Az osztály közreműködik a természetvédelmi tevékenység során keletkező adatokat magába foglaló Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

Az idegenhonos inváziós fajok elleni küzdelemben is egyre intenzívebb szerepet vállal az osztály.

A natúrparki szakmai koordinációs hálózat együttműködési keretén belül támogatja a natúrparkok megalakulását, működését és tevékenységük népszerűsítését.

Az osztály részt vesz a BISEL – Gumicsizmás természetvédelem programban, illetve a program keretében évente meghirdetett, iskolásoknak szóló országos verseny lebonyolításában. Mindemellett a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számos társadalmi eseményen jelenik meg, saját rendezvényeket szervez, természetvédelmi témájú kiadványokat készít és terjeszt, a társadalom természeti tudatosságának növekedését célozva.

Információk:

Sáv bezárása