Ugrás a tartalomhoz

A természetvédelemért felelős minisztérium feladatkörébe tartozik a természetvédelmi oltalomban részesülő területek és értékek, EU-s, illetve nemzetközi jelentőségű területek országos nyilvántartásának vezetése.
A természetvédelmi szempontból jelentős, nyilvántartott területek és értékek köréről a „Táji és természeti örökségünk” menüpontban találhat részletes információkat az alábbi csoportosításban:

A területek leíró adatain túl a nyilvántartások szerves részét képezik a kapcsolódó téradatok (térképi állományok) is.

A területek és értékek nyilvántartásán túl még egyéb hatósági nyilvántartások (pl. természetvédelmi és tájvédelmi szakértői névjegyzék, CITES) vezetése is a minisztérium feladatai közé tartozik.

A nyilvántartott területekről és értékekről hazai, eu-s és nemzetközi  adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése rendszeresen – általában évente – történik.
Az érdeklődők számára a természetvédelem legfontosabb adatainak gyűjteményét évente közzétesszük az állami természetvédelem honlapján. Az egyes természetvédelmi szempontból jelentős területek térbeli elhelyezkedéséről a Természetvédelmi Információs Rendszer Közönségszolgálati modulja nyújt tájékoztatást interaktív térkép formájában. 

Egyéni adatszolgáltatási kéréssel bárki fordulhat a Természetvédelemért felelős Helyettes Államtitkársághoz, az igényüket kérjük a tvhat@am.gov.hu címre szíveskedjenek elküldeni.

Természetvédelmi szempontból jelentős területek térinformatikai adatainak igénylését online űrlap kitöltésével is kezdeményezhetik.

Sáv bezárása