Ugrás a tartalomhoz

Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ (NBGK) két pillére a tápiószelei Növények Génmegőrző Intézete (NGI) és a gödöllői Haszonállat-génmegőrzési Intézet (HGI). Ezzel egy olyan központi intézmény jött létre, amely mind a növényi, mind a haszonállat-génmegőrzés terén meghatározó, és amelynek kiemelt feladata egyrészt a génmegőrzési program végrehajtása, s ezáltal az állami szerepvállalás jelentős megerősítése a genetikai erőforrások megőrzésében, másrészt a hazai génmegőrzési feladatok országos szintű szakmai koordinációja, és mindezekkel párhuzamosan az állami génbanki hálózat kialakítása.

Az NBGK az agrárpolitikáért felelős miniszter által irányított központi költségvetési szerv. A miniszter általános szervezetirányítási jogait az Agrárminisztériumon belül a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár gyakorolja a Biodiverzitás- ésGénmegőrzési Főosztályon keresztül.

Az NBGK teljes körű növényi génmegőrzési tevékenységet végez. Ennek keretében ellátja a hazai kultúrnövény génforrás-megőrzés bázisintézményi feladatait, a haszonnövények génforrásainak genetikai tartalékként történő megőrzését, végzi a hazai kultúr- és természetes flóra genetikai erőforrásainak felkutatását, felmérését, gyűjtését, leírását, szaporítását és közreadását, különös tekintettel a magyar tájfajtákra és a hazai flóra mezőgazdasági és élelmezési szempontból fontos elemeire. Gondoskodik a ritka és kipusztulással fenyegetett hagyományőrző növényfajták és tájfajták fenntartásáról és szaporítóanyaguk előállításáról. Koordinálja a hazai génmegőrzési tevékenységet, együttműködik valamennyi génmegőrző gyűjtemény fenntartójával, segíti a Növényi Génbank Tanács munkáját, valamint működteti és fenntartja az Országos Bázistárolót és az Országos Biztonsági Duplikátumtárolót.

A tápiószelei intézet Magyarország legnagyobb és legfontosabb növényi génbankja, felbecsülhetetlen értékű, nemzetstratégiai szempontból is kiemelkedő jelentőségű gyűjteményét a világ tizenhetedik, Európa nyolcadik legnagyobb génbankjaként tartják számon. Az összes hazai növényi genetikai erőforrás 50 %-a itt található.

A gödöllői intézet az állati génmegőrzés meghatározó intézménye. Az intézet a jelenleg őshonosként védett 35 magyar haszonállatfajtából 14 baromfifajtát állami génbankként tart fent. Az in vivo baromfi-génbanki állományára alapozva fajtavédelmi, génbanki-kutatási és a fajták hasznosítását célzó oktatási tevékenységét kiterjesztette valamennyi haszonállatfajra, a mézelő méhtől a szarvasmarháig.

Információk:

 

 

Sáv bezárása