Ugrás a tartalomhoz

Információk

Esemény leírása:

Az Agrárminisztérium közleménye a 2024. május 27-i madár- és denevérgyűrűzési vizsga lebonyolításáról

A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének harmadik mondatában foglalt felhatalmazás alapján a következőket közöljük:

 1. A 2024. évi első madár- és denevérgyűrűzési vizsgát május 27-ére tűzzük ki.
 2. A madár- és denevérgyűrűzési vizsga elméleti írásbeli tesztből, gyakorlati fajfelismerésből és szóbeli (elméleti) vizsgából áll. A gyakorlati, fajfelismerési vizsgán és a szóbeli (elméleti jog és balesetvédelem) vizsgán azok vehetnek részt, akik sikeresen teljesítették az írásbeli vizsgát.
 3. A madárgyűrűzési vizsgára három fajcsoportból lehet jelentkezni (énekes-, vízi- és ragadozómadár fajcsoport), de indokolt esetben, kutatási terv mellékelésével lehetőség van további szűkített vizsga letételére is. A számonkérendő fajok listája, illetve a szűkített vizsgával kapcsolatos ismeretek megtalálhatók honlapunkon. Felhívjuk a figyelmet, hogy a „vízimadár” fajcsoport a partimadarak mellett felöleli a lúdalakúak, vöcsökalakúak, gödényalakúak, gólyaalakúak, darualakúak és a lilealakúak rendjét.
 4. Lehetőség van jeladózásból is vizsgázni. A vizsga írásbeli tesztből áll. Csak arra a fajcsoportra érvényes, amelyre a vizsgázónak gyűrűzővizsgája van, illetve lesz. A jeladós vizsga egyik feltétele a két ajánlólevél, amit akár a vizsga letétele után is be lehet nyújtani. Másik feltétele, hogy a vizsgázó részt vegyen azon az egynapos, ingyenes gyakorlati képzésen, melyet a jászberényi Sasközpontban tartunk minden évben minimum egy alkalommal. Ezen a képzésen olyan témakörök kerülnek napirendre, mint a jeladózás gyakorlati eszközei, a különböző jeladó felhelyezési technikák, a különböző technikákhoz jeladók előkészítési gyakorlata, valamint a rontott jeladózás veszélyei. Gyakorlati lehetőséget biztosítunk a jeladózáshoz használt anyagokkal, jeladókkal, illetve lehetőség van ezeket fogságban tartott madarakra felhelyezni. A bizonyítványt a sikeres írásbeli teszt megírása, a két ajánlólevél beérkezése és a gyakorlati képzésen való részvétel után küldjük ki.
 5. A vizsgabizottság a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékleteiben foglalt követelményrendszer szerint kéri számon a madár- és denevérgyűrűzési vizsgák tananyagát.
 6. A vizsgákra való felkészülést a Minisztérium által elektronikus úton közzétett tananyag segíti. A gyűrűzésre, illetve az ezen tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek beszerzésére vonatkozó jogszabályi változások miatt a fenti tananyagon túlmenően a természetvédelmi jogi vizsgához a szakterületi jogszabályok megfelelő részeinek ismerete is szükséges.
 7. A vizsgákra az Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztályánál az alábbi űrlap kitöltésével lehet jelentkezni. Bármilyen probléma, kérdés, kérés esetén kérjük forduljanak Nagy Gergő kollégához a következő e-mail címen: gabor.gergo.nagy@am.gov.hu.
 8. A jelentkezési határidő (egyúttal az adatok leadási határideje is): május 20. hétfő 17:00. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kutatási tervet beadó vizsgára jelentkezők jelentkezési határideje (kutatási tervük és adataik leadásával): május 15. szerda 17:00.
 9. A vizsga díja 6 000 Ft, amelyet az Agrárminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01494549-00000000 számú számlájára kell befizetni. A vizsgadíj befizetése során minden esetben fel kell tüntetni: MÁK Központi Igazgatás előirányzat felhasználási keretszámla, továbbá: madárgyűrűzési vizsga díja. A vizsgadíj befizetésére a vizsga helyszínén nincs lehetőség!
 10. Vizsgára az a személy bocsátható, aki eleget tesz a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt feltételeknek.
 11. A madárgyűrűzési vizsga helyszíne: Magyar Természettudományi Múzeum, Madárgyűjtemény (1083 Budapest VIII., Ludovika tér 2.). Kezdési időpontja: 9 óra.
 12. A Minisztérium fenntartja a helyszín- és kezdési időpont változtatásának jogát, ilyen esetben a vizsgázókat erről előzetesen értesíti.

Dátum:

2024.05.27. 09:00

Helyszín:

Magyar Természettudományi Múzeum (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Jelentkezési űrlap

Madár- és denevérgyűrűző vizsga jelentkezés
Név
Név
Vezetéknév
Keresztnév
Fajcsoport
Maximum upload size: 31.46MB
Maximum upload size: 31.46MB
Maximum upload size: 31.46MB
Nyilatkozat

Sáv bezárása