Ugrás a tartalomhoz

Élőhely-rekonstrukció, fajmegőrzés, a természetvédelmi kezelés, bemutatás, őrzés és monitorozás infrastrukturális hátterének fejlesztése

A jogszabályban meghatározott természetvédelmi kezelés „…a védett természeti érték, terület felmérése és nyilvántartása, megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása, valamint helyreállítását célzó valamennyi tevékenység…”. A rendszeres fenntartással és működtetéssel összefüggő tevékenységeken túl ezek megvalósítása olyan fejlesztési és beruházási igényeket támaszt, amelyek fejlesztési források bevonását teszik szükségessé.

Uniós csatlakozásunk óta az állami természetvédelem eszközrendszerének fontos és időközben állandósult elemei a természetvédelmi kezelési feladatok megvalósításához hozzájáruló, részben európai uniós forrásokból finanszírozott természetvédelmi fejlesztések. Ezek olyan egyszeri, nagyobb volumenű beavatkozások, amelyek célja a hazai természetes élővilág, a védett természeti területek és értékek, illetve a hazánkban előforduló közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek fennmaradásához, állapotuk javulásához szükséges feltételek megteremtése, legyen szó mindazon ökológiai feltételekről, amelyek emberi beavatkozással módosíthatók és a természetközeli állapot kialakulásához, vagy fennmaradásához szükségesek, vagy a megőrzést biztosító természetvédelmi kezelés műszaki feltételeiről.
A közvetlen területi beavatkozásokat tartalmazó fejlesztések célterületei elsősorban a védett természeti területek és Natura 2000 területek, de célterület lehet minden olyan természeti terület, amelynek közvetlen fejlesztése a természeti értékek megőrzése szempontjából szükséges és a megvalósító intézmények részére nem merül fel olyan tulajdonjogi akadály, amely e területek bevonását megakadályozná.

Agárminisztérium által koordinált projektek

alpontok bezárása

Sáv bezárása