Ugrás a tartalomhoz

KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2021-00003

A hazai biológiai sokféleség állapotának korszerű módszerekkel történő nyomon követéséhez szükséges adatbázisok, módszertanok és információs rendszerek integrált fejlesztése


A projekt és az annak keretében előkészítendő fejlesztés átfogó célja a Magyarországon előforduló védett, védelemre érdemes és közösségi jelentőségű természeti értékek (fajok, élőhelyek) és területek természetvédelmi helyzetét leíró, a változások nyomon követését biztosító biotikai adatgyűjtés, tárolás és megosztás országosan egységes rendszerének kialakítása, gondoskodva arról, hogy az így megoszthatóvá váló hazai élővilággal kapcsolatos biotikai adatok, illetve eredmények a társadalom minél szélesebb rétegei számára elérhetők és felhasználhatók legyenek, az állami természetvédelem intézményrendszerén kívül és belül egyaránt.
További célként jelentkezik az országos és regionális léptékű természetvédelmi biodiverzitás-monitorozással összefüggő állami feladatellátás keretrendszerének korszerűsítése, új szakmai fejlesztésekre és informatikai alapokra helyezése, az aktuálisan jelentkező hazai és nemzetközi elvárásokból eredő feladatokra történő felkészítése. A fejlesztés eredményeképp a jövőben elkészülő biotikai adatgyűjtő és megosztó rendszer a „BÁRKA” fantázianevet viseli.

Projekt alapinformációk


Projektazonosító


 KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2021-00003

Projekt címe 

 
 A hazai biológiai sokféleség állapotának korszerű módszerekkel történő nyomon követéséhez szükséges adatbázisok, módszertanok és információs rendszerek integrált fejlesztése
(projekt előkészítés)

Projekt forráskerete

 34 145 000 Ft

 A forrás 85%-át az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 15%-át pedig a Magyar Állam biztosítja, 75%-ban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, 25%-ban pedig a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében


Támogatást igénylő neve


 Agrárminisztérium


A projekt időtávja

 
Projektelőkészítés: 2021. július 1. – 2023. június 30.

Általános célkitűzések

  • A Magyarországon jelenleg zajló állami és nem állami működtetésű biotikai adatgyűjtő és megosztó rendszerek/folyamatok feltérképezése, és részletes vizsgálata
  • Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer aktuális működési kereteinek részletes felmérése
  • A biotikai adatgyűjtés, feldolgozás, tárolás és megosztás, illetve a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó rendszer informatikai hátterének megalapozása
  • Az országos egységes biotikai adatgyűjtő és megosztó rendszer, valamint a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer hatékony és jogszerű működését és használatát biztosító jogi és eljárásrendi keretek meghatározása (adatbiztonság, adatvédelem, szerzői jogok, működési rend)
  • Az országos egységes biotikai adatgyűjtő és megosztó rendszer, valamint a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer adattároló, elemző és megosztó funkciói tesztelésének megalapozása
  • A taxonok, taxon-csoportok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének pontosítását akadályozó adathiányok elemzéséhez szükséges módszertan kialakítása és az eredmények megbízhatóságának ellenőrzéséhez elengedhetetlen terepi vizsgálatok megalapozása
  • A jövőbeli felhasználási területek feltérképezése, a természeti állapot ismétlődő jellemzését, leírását célzó egységes módszertan kereteinek megalapozása
  • Az európai uniós társfinanszírozású természetvédelmi fejlesztések eredményeinek, illetve a védett természeti területek és Natura 2000 területek egyéb adatainak térképi megjelenítését biztosító interaktív felület megalapozása


A előkészítő projekt 2023 júniusában zárul, a megvalósítás a 2021-2027 időszakra szóló KEHOP Plusz keretében tervezett, 2023. évi indulással.

Sáv bezárása