Ugrás a tartalomhoz

Hazai génmegőrzés

A Kárpát-medence Európa egyik legrégebbi mezőgazdasági kultúráját őrzi. Nyolcezer évre tekint vissza a növénytermesztés, ötezer évre a zöldségtermesztés, kétezer évre a gyümölcstermesztés. Az állattartás a mezőgazdaság kezdeti lépéseinek kialakulása óta jelen van. Magyarország sajátos klimatikus és ökológiai viszonyai, a mezőgazdaságban eltöltött hosszú idő és az ezzel együtt járó szelekció következtében elsősorban kultúrnövényeinknek, de gazdasági haszonállatainknak is hihetetlen értéket jelentő formagazdagsága alakult ki.

Az agrárbiológiai sokféleség (agrobiodiverzitás) és a biológiai alapok megőrzése, aktív fenntartása, a hazai természetföldrajzi körülmények között kialakult növény- és állatfajaink, -fajtáink jó tulajdonságainak, környezeti változásokhoz való alkalmazkodóképességének hosszú távú átörökítése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a jövő társadalma megfelelő válaszokat tudjon adni a természeti és gazdasági kihívásokra (pl. klímaváltozás, gazdasági, illetve élelmiszerválságok). Régi magyar növényfajtáink és őshonos haszonállataink kiemelt fontosságú nemzeti örökségeink, közkincseink, nemzeti identitásunk részei és Magyarország szimbólumai is. Genetikai erőforrásaink felkutatása, begyűjtése, megőrzése és fenntartható használata fontos élelmezés- és élelmiszerbiztonsági stratégiai kérdés, hiszen ezáltal tudjuk csökkenteni a külföldi szaporítóanyagok iránti kiszolgáltatottságunkat és megteremteni a magyar mezőgazdaság függetlenségét.

Magyarország a világon elsők között ismerte fel a génmegőrzés fontosságát, ezáltal a kormányprogramban a genetikai erőforrások megőrzése mind a vadonélő, mind a mezőgazdasági haszonállataink és növényeink területén kiemelt szerepet kapott. A génmegőrzési tevékenységben, illetve a génmegőrzési feladatokban való állami szerepvállalás növelésére irányuló kormányzati szándék megvalósítása érdekében 2017-ben a tárca génmegőrzési stratégiát készített, amelyet a Kormány az egyes génmegőrző intézmények fejlesztésének és kiemelt programjainak támogatásáról szóló 1049/2018. (II. 20.) Korm. határozattal fogadott el.  2019-ben indult el a génmegőrzési stratégia megvalósítása, amely a génmegőrző intézmények fejlesztésének és kiemelt programjainak négy éven át tartó támogatását jelenti összesen mintegy 12,3 milliárd forint állami támogatással. A stratégia elsődleges célja az egyes génmegőrző intézmények fejlesztése, valamint az intézményekben és a nemzeti park igazgatóságoknál meglévő fajok és fajták állományai fenntartásának fejlesztése és bővítése, valamint egy olyan állami génbanki hálózat kialakítása, amely az értékek leltáraként, elkülönített állami duplikátumként, a fajtát érő bármilyen betegség, természeti katasztrófa esetére, vagy egyszerűen a fajta feljavítására szolgáló génállomány őrzőjeként mindig rendelkezésre áll. A program keretében kiemelt mintaprogramok megvalósítására is sor kerül.

Az agrártárca minden évben támogatja az állami génmegőrzési feladatokat ellátó intézményeket, szervezeteket. A támogatott partnerek között génmegőrző intézmények, kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények, valamint nonprofit szervezetek, vállalkozások, magánszemélyek szerepelnek.

A hazai génmegőrzési feladatok központi koordinációját a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ látja el.

A hazai génmegőrzéssel kapcsolatban további információk a Biológiai Sokféleség Egyezmény magyarországi honlapján érhetők el.

Sáv bezárása