Ugrás a tartalomhoz

Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet szerint a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. (továbbiakban: Nonprofit Kft.) 100%-os részesedésben a Magyar Állam tulajdonában van, mely felett az agrárminiszter gyakorolja a tulajdonosi jogokat

A Nonprofit Kft. közhasznú feladatokat lát el a világörökség részét képező Hortobágyon, jelenleg közel 8000 hektár földterület természetvédelmi kezelésének felelőse. A Nonprofit Kft. őshonos háziállat fajok és fajták állományával látja el az általa hasznosított területek természetvédelmi célú kezelését. Jelentős egyedszámban magyar szürke szarvasmarhát, bivalyt és racka juhot tart, mellyel természetvédelmi kezelési feladatokat látnak el. Emellett más őshonos fajokat és fajtákat is bemutat a Pusztai Állatparkban. Hazánkban a Nonprofit Kft. az egyik legnagyobb ökológiai gazdálkodást folytató szervezet. Fenntartja továbbá az 1671 óta létező Mátai Ménest, a legnagyobb nóniusz ló törzsállománnyal. A négy tenyésztési vonalba sorolt fajta fenntartása során törekszenek arra, hogy mind a négy vonalba tartozó tenyészménekkel és emellett mind a négy vonalba tartozó és a még meglévő kancacsaládok tenyésztésével a nóniusz fajta genetikai változatosságát meg tudják őrizni.

A Nonprofit Kft. kiemelt feladatai:

  • a kincstári tulajdonú védett természeti értékek és műemlékek megőrzése, szükség szerint helyreállítása, fenntartása, fejlődésük biztosítása,
  • a tájra jellemző természeti rendszerek megóvása, a tájképi elemek fennmaradásának biztosítása,
  • kipusztulás által veszélyeztetett, védett őshonos háziállatok génbankjának in situ megőrzése,
  • a kulturális örökség, a pásztorhagyományok óvása, feltárása, megőrzése,
  • természetvédelemmel harmonizáló gazdálkodási módok kialakítása, népszerűsítése.

 

Információk:

www.hortobagy.eu/hu

Sáv bezárása