Ugrás a tartalomhoz

Nemzeti park igazgatóságok

A nemzeti park igazgatóságok a természetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szervek. A nemzeti park igazgatóságok (a továbbiakban: NPI) feladatait a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §-a, elnevezését, székhelyét és működési területét ugyanezen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Az NPI a természetvédelmi szabálysértések ellenőrzésére, továbbá a természetvédelmi őrszolgálat működtetésére közhatalmi jogkörrel rendelkezik.

A tíz NPI egymástól elkülönülő működési területe az egész ország területét lefedi. Az NPI-k működési területe nem azonos a nemzeti park (mint védett természeti terület kategória) törzsterületével.

Térkép

 

Az NPI állami alaptevékenysége körében ellátja:

 • a természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos feladatokat;
 • a vagyonkezelői feladatokat;
 • a természetvédelmi kutatással kapcsolatos feladatokat;
 • az élőhelyek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat;
 • a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, rehabilitációjával, kármentesítéssel kapcsolatos feladatokat;
 • az idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos feladatokat;
 • a településrendezési, településfejlesztési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat;
 • a vízügyi eljárásokkal kapcsolatos feladatokat;
 • a védett természeti területek és természeti értékek, valamint az egyedi tájértékek nyilvántartásának vezetését.

Alapvető feladatokat tartalmazó jogszabályok és egyéb információk:

 • a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
 • a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet
 • az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény
 • a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény


Elérhetőségek:

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Telefon: +36-48/506-000
E-mail: anpi@anpi.hu 
Honlap: www.anp.hu
                anp.nemzetipark.gov.hu

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

Cím: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Telefon: +36-87/555-291
E-mail: bfnp@bfnp.hu
Honlap: www.bfnp.hu

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
Telefon: +36-36/411-581
E-mail: titkarsag@bnpi.hu
Honlap: www.bnpi.hu

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 7625 Pécs, Tettye tér 9.
Telefon: +36-72/517-200
E-amil: dunadrava@ddnp.hu
Honlap: www.ddnp.hu

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

Cím: 1121 Budapest, Költő u. 21.
Telefon: +36-1/391-4610
E-mail: dinpi@dinpi.hu
Honlap: www.dunaipoly.hu

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár, Pf. 4
Telefon: +36-30/166-0950
E-mail: fhnp@fhnp.hu
Honlap: www.ferto-hansag.hu

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 4024 Debrecen, Sumen u. 2.
Telefon: +36-52/529-920
E-mail: hnp@hnp.hu
Honlap: www.hnp.hu

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.
Telefon: +36-76/482-611
E-mail: titkarsag@knp.hu
Honlap: www.knp.hu

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 5540 Szarvas, Anna-liget 1.
Telefon: +36-66/313-855
E-mail: kmnp@kmnp.hu
Honlap: www.kmnp.hu

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 9941 Őriszentpéter, Városszer 57.
Telefon: +36-94/548-036
E-mail: onpi@onpi.hu
Honlap: www.orseginemzetipark.hu

Sáv bezárása