Ugrás a tartalomhoz

A Természetvédelmi Őrszolgálat bemutatása és feladatai

Ma a Földön több mint 100.000 olyan terület található, amely valamilyen formában természetvédelmi oltalom alatt áll. A Föld felszínének 10 %-át magába foglaló területeken, az adott ország természeti és kulturális értékeit mentik át a jövő számára. A világon mindenhol ennek a tevékenységnek a frontvonalában dolgoznak a természetvédelmi őrök, vagy ahogy világszerte legjobban ismerik a rangerek.

Magyarországon a Kis-Balatonon alkalmazták hazánk első fizetett, függetlenített természetvédelmi őrét, id. Gulyás József „kócsagőrt”. Az ő tevékenységének köszönhetjük, hogy nem pusztult ki a magyar természetvédelem címermadara a nagy kócsag. Munkájának megkezdésétől, azaz 1922-től számítjuk a hazai gyakorlati természetvédelem kezdetét. A második természetvédelmi célból államilag őrzött terület a pest megyei Ürbő puszta volt, ahonnan minden tavasszal tízezres nagyságrendben gyűjtötték a vízimadarak tojásait. Ennek megszüntetése a „madárőr” feladata volt. A Bátorligeti nyírláp őrzése 1941-től egy „nyírlápőr” feladata volt, akit hazánk harmadik természetvédelmi őrének tekinthetünk.

Az 1945 után létrehozott vadrezervátumok kezelői, a területileg illetékes erdőgazdaságok a vad védelme érdekében vadőröket alkalmaztak. Viszont a védett természeti értékek védelme érdekében szintén alkalmaztak vadőröket, akiknek a fizetését az Országos Természetvédelmi Tanács biztosította.

Természetvédelmi őrök alkalmazását hazai jogszabály először 1962-ben tette lehetővé, majd 1972-ben a Hortobágyi Nemzeti Park alapításával jött létre öt fővel az első Természetvédelmi Őrszolgálat.

A jelenleg 250 fős Természetvédelmi Őrszolgálat kiemelt feladata 849 000 hektár védett természeti terület, 2 millió hektár Natura 2000 terület, a védett növény, állat- és gombafajok, 65 000 nyilvántartott régészeti lelőhely megóvása, károsításának megelőzése, valamint mindezek folyamatos felmérése, nyilvántartása, bemutatása és helyreállítása. Egy fő természetvédelmi őrre így átlagosan 37.000 ha működési terület, azon belül pedig 3400 hektár országos jelentőségű védett természeti terület és 4600 hektár országos jelentőségű védett természeti területen kívüli Natura 2000 terület, továbbá 150 régészeti lelőhely jut. Egy fő természetvédelmi őr tehát 8000 hektáron lát el konkrét szakmai feladatokat.

A természetvédelmi őr 1993 óta köztisztviselő. Komoly előrelépést jelentett a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, amely kimondja, hogy a védett természeti értékek és területek őrzése, megóvása, károsításának megelőzése érdekében – egyenruhával és szolgálati lőfegyverrel ellátott tagokból álló – Természetvédelmi Őrszolgálat működik valamennyi nemzeti park igazgatóság szervezetében. A természetvédelmi őrök napjainkban rendészeti feladatot ellátó személyek széleskörű intézkedési jogosultságokkal.

Munkájuk rendkívül sokrétű. A rendészeti feladatok ellátása mellett, végzik a zoológiai és botanikai adatgyűjtést, a védett területek állapotváltozásának felmérését, nyomon követését (monitoring). Segítik az igazgatóságok területkezelési, vagyonkezelési tevékenységét, projektek, beruházások megvalósításában működnek közre. Részt vesznek az igazgatóságok környezeti nevelési, bemutatása tevékenységében. Fontos feladatuk a helyi lakossággal, gazdálkodókkal való kapcsolattartás, a tanácsadói, szolgáltatói feladatok ellátása, hiszen a tájékoztatási tevékenységnek köszönhetően a konfliktusok megelőzhetőek, elkerülhető a szankcionálás.

Éves szinten több ezerre tehető a lakossági bejelentések alapján végzett állatmentések száma. A sérült védett állatok, elsősorban madarak mentése és a nagyragadozók egyre gyakoribb megfigyelése, az így kialakult konfliktus helyzetek kezelése és a folyamatos tájékoztatás komoly társadalmi elvárás, amely gyakorlatilag a hét minden napján 24 órás készenlétet követel meg az őrszolgálat tagjaitól.

A Természetvédelmi Őrszolgálatra háruló feladatok folyamatosan növekednek. Szembe kell nézni a természetvédelmi őrzés új kihívásaival is, ilyen például a védett természeti területeket érintő illegális hulladéklerakás, a gyújtogatás, a védett állatok pusztítása mérgezéssel, a védett növények engedély nélküli gyűjtése és kereskedelme, az illegális terepmotorozás és quadozás, az engedély nélküli fakitermelések, illetve az erdei falopások. Rendkívüli kötelezettséget jelent a majdnem 2 millió hektár Natura 2000 terület megóvása is, amit az Európai Unió is számon kér hazánkon.

A természetvédelmi őrzés önkéntes segítői a polgári természetőrök, akik a nemzeti park igazgatósággal kötött írásos megállapodás alapján, természetvédelmi őri irányítás és felügyelet mellett díjazás nélküli segítik az állami természetvédelmi őrzést.

A Természetvédelmi Őrszolgálat országos szakmai irányítását és felügyeletét a Agrárminisztérium Természetvédelemért felelős Helyettes Államtitkársága látja el.

 
 

Sáv bezárása