Ugrás a tartalomhoz

Természetvédelmi fejlesztések megalapozása

A konkrét természetvédelmi fejlesztések (projektek) megvalósítását többéves szakpolitikai és fejlesztéspolitikai tervezési folyamat előzi meg, amelynek legfőbb célja a szakpolitikai célkitűzésekből levezethető fejlesztési szükségletek azonosítása és a fejlesztéspolitika eszközrendszerével – azaz a releváns fejlesztési programokkal – történő összekapcsolása, ahogy azt a 2021-2027 közötti pénzügyi időszak tervezési folyamatait leképező alábbi sematikus ábra szemlélteti.

A természetvédelmi fejlesztések megvalósításához biztosított források egyben a hazai Natura 2000 hálózat finanszírozásának pénzügyi eszközei. A vonatkozó operatív programok szakmai megalapozását 2014 óta az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv biztosítja, a fejlesztések döntő része egyben az intézkedési tervben előzetesen azonosított egy-egy intézkedés megvalósításához járul hozzá

Sáv bezárása