Ugrás a tartalomhoz

Természetvédelmi beruházásokat támogató fejlesztési programok

A közvetlen természetvédelmi beruházások forrásainak döntő részét az Európai Regionális Fejlesztési Alap adja – a 2004-2006 időszakban a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP), a 2007-2013 időszakban a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP), illetve a Közép-Magyarország Operatív Program (KMOP), míg a pénzügyileg 2023-ban záruló 2014-2020 időszak során a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP). E programok keretében összesen 333 egyedi beruházás (projekt) valósult meg, összesen mintegy 89 milliárd forint fejlesztési forrás felhasználásával, az alábbi táblázatban látható megoszlás szerint.

  Projektek
db
Indikatív keretösszeg
milliárd forint
KIOP 2004-2006 10 3,24
KEOP 2007-2013 184 38,91
KMOP 2007-2013 29 6,08
KEHOP 2014-2020 102 37,90
VEKOP 2014-2020 8 3,05
ÖSSZESEN 333 89,18


Az Európai Unió kohéziós forrásai és a hozzájuk rendelt nemzeti társfinanszírozás felhasználásával a 2007-2013, illetve a 2014-2020 időszakban megvalósuló természetvédelmi fejlesztések révén összességében mintegy 300 000
hektárnyi területen javítottuk, illetve javítjuk a veszélyeztetett élőhelyek állapotát, és biztosítjuk a természeti értékek hosszú távú fennmaradásához szükséges ökológiai és műszaki feltételeket.

A természetvédelmi kezelés fontos eleme a természeti értékek bemutatása, a természeti értékek lakossággal történő megismertetése és minél mélyebb, élményszerű megismerés feltételeinek megteremtése. E célt szolgálják a 2014-2020 időszakra szóló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében biztosított mintegy 4 milliárd forint keretösszegből megvalósuló nemzeti parki ökoturisztikai beruházások, amelyek eredményeként család- és környezetbarát látogatóközpontok épülnek, illetve bővülnek a nemzeti park igazgatóságok kiemelt helyszínein, a természeti értékek bemutatása mellett hozzájárulva a helyi szolgáltatások jobb kihasználásához és a vendégéjszakák számának további növeléséhez.

Az operatív programokról, felhívásokról és nyertes projektekről bővebb információ a https://www.palyazat.gov.hu/ oldalon található.

A fentieken túl a természetvédelmi kezelést és a természeti értékek megőrzését támogató fejlesztések megvalósításában fontos szerep jut a LIFE program természetvédelmi alprogramja keretében finanszírozott fejlesztéseknek valamint a határon átnyúló INTERREG programok egyes fejlesztéseinek. Ezek további közel 20 milliárd forint természetvédelmi célokra történő felhasználását tették lehetővé a 2014-2020 időszakban.

Sáv bezárása