Ugrás a tartalomhoz

KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2021-00002

Megújuló adatokra támaszkodó, ökoszisztéma-szolgáltatás alapú zöldinfrastruktúra fejlesztések stratégiai tervezésének megalapozása

 A projekt KEHOP 4.3.0-VEKOP-15- 2016-00001 országos hatású kiemelt projekt (honlap: termeszetem.hu) eredményeire épül, az annak részét képező ÖKOSZISZTÉMA-SZOLGÁLTATÁSOK (NÖSZTÉP), illetve ZÖLDINFRASTRUKTÚRA fejlesztési elemek második ütemeként értelmezhető kiemelt fejlesztést alapozza meg.

A KEHOP 4.3.0-VEKOP-15-2016-00001 projekt keretében elvégzett munka megteremtette a hazai ökoszisztémák térképezéséhez, állapotának értékeléséhez, illetve a kulcsfontosságú ökoszisztéma szolgáltatások értékeléséhez és térképezéséhez, továbbá a zöldinfrastruktúra állapotértékeléséhez és fejlesztési lehetőségeinek meghatározásához szükséges módszertani alapokat. Fő kimeneteiként lehetőséget biztosított az országos ökoszisztéma-, ökoszisztéma állapot- és ökoszisztéma-szolgáltatás, valamint országos zöldinfrastruktúra térképek első generációjának megalkotásához. Ugyanakkor az ökoszisztémák előfordulásában, állapotában, az ökoszisztéma-szolgáltatások állapotában és értékelésében, továbbá a zöldinfrastruktúra hálózat állapotában bekövetkezett változások értékeléséhez és nyomon követéséhez szükséges módszertani feltételek, valamint a zöldinfrastruktúra és az ökoszisztéma-szolgáltatások megőrzésében érintett ágazatok tervezésében és döntéshozatali folyamataiban történő közvetlen felhasználás gyakorlati eszközeinek a megteremtése szükséges még.

A fentiekkel összhangban a fejlesztés átfogó célja a természetközeli ökoszisztémák és a zöldinfrastruktúra megőrzése szempontjainak és eredményeinek szakágazati, területfejlesztési és területhasználati döntéshozatali integrációját biztosító korszerű, a mindennapi gyakorlatban közvetlenül használható eszközrendszer kialakítása.

Projekt alapinformációk


Projektazonosító


  KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2021-00002


Projekt címe 


 Megújuló adatokra támaszkodó, ökoszisztéma-szolgáltatás alapú zöldinfrastruktúra   fejlesztések stratégiai tervezésének megalapozása (projekt-előkészítés)


Projekt forráskerete


  80 448 000 Ft

  A forrás 85%-át az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 15%-át pedig a Magyar Állam biztosítja, 75%-    ban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, 25%-ban pedig a Versenyképes Közép-       Magyarország Operatív Program keretében


Kedvezményezett konzorciumvezető


  Agrárminisztérium


Konzorciumi partnerek


  ELKH Ökológiai Kutatóközpont

  Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft


A projekt időtávja


  2021. július 1. – 2023. január 31.

Általános célkitűzések

  •  A természetközeli ökoszisztémák és a zöldinfrastruktúra megőrzésének integrációja szempontjából kiemelt jelentőségű ágazatok tervezési és döntéshozatali folyamataiban jelentkező integrációs lehetőségekhez és szükségletekhez igazodó ágazat-specifikus folyamatok és eszközök kidolgozása, és ezek alkalmazásának modellezése;
  • Az integrációt segítő, jelenleg rendelkezésre álló döntéstámogató tervezési eszközök továbbfejlesztése, aktualizálása, és a rövid távú változások (2015-2021/2022) elemzése, a változáselemzés és nyomon követés módszertani alapjainak lefektetése;
  • A zöldinfrastruktúra állapota és az ökoszisztéma-szolgáltatások minőségi és mennyiségi viszonyainak várható alakulása, illetve a különböző területhasználati forgatókönyvek összefüggéseinek feltárására vonatkozó országos és regionális jövőképelemzés.
  • A természetközeli ökoszisztémák és a zöldinfrastruktúra megőrzésével összefüggő célkitűzések és szempontok integrációját szolgáló gazdasági szabályozók és ösztönzők azonosítása, az alkalmazásukat segítő forgatókönyvek és javaslatok összeállítása.
  • Az országos és urbánus zöldinfrastruktúra tervezési eszközrendszerek összehangolt alkalmazása területi mintaprojektek keretében, a tervezési eszközrendszer fejlesztése a városi zöldinfrastruktúra elemzését megalapozó specifikus ökoszisztéma-szolgáltatások alkalmazásával. 


A projekt előkészítő szakasza 2023 januárjában zárul, a megvalósítás a tervek szerint a KEHOP+ pályázati forrás keretében 2023 év folyamán fog megkezdődni.

Sáv bezárása