Ugrás a tartalomhoz

Madár- és denevérgyűrűzési vizsgák

  AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM KÖZLEMÉNYE A MADÁR- ÉS DENEVÉRGYŰRŰZÉSI VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL


Az Agrárminisztérium közleménye a 2023. március 4-i jeladós képzési nappal kapcsolatban

A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének harmadik mondatában foglalt felhatalmazás alapján a következőket közöljük:

 1. A 2023. évi jeladós képzési napot március 4-ére tűzzük ki.
 2. A jeladós vizsgabizonyítvány egyik feltétele, hogy a vizsgázó részt vegyen az egynapos (nem kötelező ottalvási lehetőséggel, az előző nap jeladózott madarak visszaellenőrzésén történő részvétel esetén), ingyenes gyakorlati képzésen. Ezen a képzésen olyan témakörök kerülnek napirendre, mint a jeladózás gyakorlati eszközei, a különböző jeladó felhelyezési technikák, a különböző technikákhoz jeladók előkészítési gyakorlata, valamint a rontott jeladózás veszélyei. Gyakorlati lehetőséget biztosítunk a jeladózáshoz használt anyagokkal, jeladókkal, illetve lehetőség van ezeket fogságban tartott madarakra felhelyezni.
 3. A jeladós képzési napra azok jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek az adott madárcsoportra érvényes madárgyűrűzési bizonyítvánnyal és sikeresen teljesítették az elméleti jeladós vizsgarészt.
 4. A jeladós képzési napra az Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztályánál, Nagy Gergő kollégánál kell jelentkezni a következő e-mail címen: gabor.gergo.nagy@am.gov.hu. A jelentkezéshez az alábbi adatokat kell megadni: név, postai cím, születési dátum, édesanyja leánykori neve, személyi igazolvány száma, e-mail cím, telefonszám, gyűrűzővizsga bizonyítvány száma és típusa, sikeres jeladós írásbeli vizsgarész teljesítésének időpontja.
 5. jelentkezési határidő (egyúttal az adatok leadási határideje is): február 20. hétfő 17:00.
 6. A jeladós képzési napnak nincsen vizsgadíja!
 7. Jeladós képzési napra az a személy bocsátható, aki eleget tesz a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt feltételeknek.
 8. A jeladós képzési nap helyszíne: Sasközpont, 5100 Jászberény, Négyszállás tanya 116. Kezdési időpontja: 9:00.
 9. A Minisztérium fenntartja a helyszín- és kezdési időpont változtatásának jogát, ilyen esetben a vizsgázókat erről előzetesen értesíti.

Tudnivalók a madár- és denevérgyűrűzési vizsgával kapcsolatosan

A madár- és denevérgyűrűzési vizsga jogi feltételeinek kereteit a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete fekteti le (A madarak és denevérek természetvédelmi vagy tudományos célú gyűrűzésére jogosító vizsgáról).

Fülemüle (Luscinia megarhynchos)

1.     Jelentkezési feltételek

A vizsgán az vehet részt, aki a közleményben és a fenti linken keresztül előzetesen regisztrált a vizsgára és erről visszajelzést kapott. A jelentkezéshez az alábbi adatokat kell megadni: név, fajcsoport (kivéve denevéreknél), postai cím, születési dátum, édesanyja leánykori neve, személyi igazolvány száma, e-mail cím és telefonszám. A vizsgán való részvétel feltétele, hogy a jelentkező befizette a vizsgadíj összegét (3000,- HUF) a Agrárminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01494549-00000000 számú számlájára, és ezt a rózsaszín csekkszelvény vagy az átutalási bizonylat másolatával igazolni tudja (vagyis feltölti a linken keresztül). A vizsgadíj befizetése során minden esetben fel kell tüntetni: MÁK Központi Igazgatás előirányzat felhasználási keretszámla, madárgyűrűzési vizsga díja. Bizonyos esetekben szükség lehet a két ajánlólevél és a kutatási terv feltöltésére is.

Felhívjuk a figyelmet a következőkre:

 • A vizsgadíj befizetésére a vizsga helyszínén nincs lehetőség, ennek hiányában a vizsgán nem lehet részt venni!
 • Minden, madárgyűrűző bizonyítvánnyal még nem rendelkező jelentkezőnek két, legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező gyűrűzőtől ajánlással kell rendelkeznie arról, hogy kellő tapasztalattal rendelkezik a madarakkal való bánás (hálóból kiszedés, kézben tartás stb.) és egyéb gyakorlati tevékenységek (hálóállítás, varsarendszerek telepítése stb.) terén. Minta az alábbi linkre kattintva érhető el. Az ajánlások nélkül a vizsgán nem lehet részt venni!
 • A vizsgára való jelentkezés törlését legkésőbb a vizsga előtti 3. munkanapig lehet kérni. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teszi meg, és a vizsgán nem jelenik meg, a következő vizsgán nem vehet részt!
 • Lehetőség van jeladózásból is vizsgázni. A vizsga írásbeli tesztből áll. Csak arra a fajcsoportra érvényes, amelyre a vizsgázónak gyűrűzővizsgája van, illetve lesz. A jeladós vizsga egyik feltétele a két ajánlólevél, amit akár a vizsga letétele után is be lehet nyújtani. Másik feltétele, hogy a vizsgázó részt vegyen azon az egynapos, ingyenes gyakorlati képzésen, melyet a jászberényi Sasközpontban tartunk minden évben minimum egy alkalommal. Ezen a képzésen olyan témakörök kerülnek napirendre, mint a jeladózás gyakorlati eszközei, a különböző jeladó felhelyezési technikák, a különböző technikákhoz jeladók előkészítési gyakorlata, valamint a rontott jeladózás veszélyei. Gyakorlati lehetőséget biztosítunk a jeladózáshoz használt anyagokkal, jeladókkal, illetve lehetőség van ezeket fogságban tartott madarakra felhelyezni. A bizonyítványt a sikeres írásbeli teszt megírása, a két ajánlólevél beérkezése és a gyakorlati képzésen való részvétel után küldjük ki).

2.     Választható fajcsoportok

 • énekesmadár
 • ragadozómadár
 • vízimadár
 • egyéb (szűkebb) fajcsoport
 • denevérek

Az egyes csoportokon belül számon kérhető fajok listája egyrészt az alábbi linkre kattintva érhető el, másrészt a madárgyűrűzési ismeretekről szóló, a honlapon elérhető dokumentum tartalmazza. 

Egyéb (szűkebb) fajcsoportból akkor lehet vizsgázni, ha a jelentkező kutatási tervet ad be a honlapon szerepeltetett szempontok alapján, és a tervet elfogadta az Agrárminisztérium. Ilyen igény esetén kérjük a kutatási tervet a jelentkezéssel együtt feltölteni. Az AM dönt arról is, hogy az adott (szűkebb) fajcsoportból a sikeres vizsgához a fajismereten kívül milyen gyűrűzésetikai tananyagot kell elsajátítani.

Kerti rozsdafarkú (Phoenicurus phoenicurus)

3.     Vizsga menete

A vizsga írásbeli teszttel kezdődik. A négy kérdéssort egyszerre kapja meg mindenki, kitöltésük sorrendje tetszőleges, időlimit nincsen. Minden esetben legalább 70%-ot kell elérni.

 • egészség- és balesetvédelem: egyszeres választás; 10 kérdés mindegyik esetében 3 válasz lehetőségével; 1 helyes válasz lehet; minimum követelmény: 10/7 pont
 • természetvédelmi jog: többszörös választás; 10 kérdés mindegyik esetében 4 válasz lehetőséggel; 0, 1 vagy több helyes válasz lehet; minimum követelmény: 40/28 pont
 • választott fajcsoport gyűrűzésetika: többszörös választás; 10 kérdés mindegyik esetében 4 válasz lehetőséggel; 0, 1 vagy több helyes válasz lehet; minimum követelmény: 40/28 pont
 • választott fajcsoport fajismeret: többszörös választás; 10 kérdés mindegyik esetében 4 válasz lehetőséggel; 0,1 vagy több helyes válasz lehet; minimum követelmény: 40/28 pont
 • jeladózás: többszörös választás; 10 kérdés mindegyik esetében 4 válasz lehetőséggel; 0,1 vagy több helyes válasz lehet; minimum követelmény: 40/28 pont

Szóbeli vizsgára az mehet, aki az adott vizsganapon, illetve az azt megelőző vizsgán sikeres írásbeli vizsgával rendelkezik egészség- és balesetvédelemből, természetvédelmi jogi ismeretekből, illetve a választott fajcsoport fajismereti és gyűrűzésetikai témaköréből. A szóbeli vizsga sorrendje kötött, aki sikeresen teljesíti a választott fajcsoport fajismereti részét, az mehet tovább egészség- és balesetvédelemből, illetve természetvédelmi jogból vizsgázni.

 • Választott fajcsoport fajismeret: választott fajcsoport bőrbe tömött példányainak határozási ismeretéből kell beszámolni. Faji szintű tévesztés nem megengedett, ilyen hiba automatikusan a vizsga sikertelenségét jelenti!
 • Egészség- és balesetvédelem: egy-egy tételt kell húzni a honlapon megtalálható tételsorból. Amennyiben szükséges, rövid felkészülés biztosított.
 • Természetvédelmi jog: egy-egy tételt kell húzni a honlapon megtalálható tételsorból. Amennyiben szükséges, rövid felkészülés biztosított.

Aki már gyűrűzővizsgával rendelkezik, annak egészség- és balesetvédelemből, illetve természetvédelem jogból sem írásban, sem szóban nem kell vizsgáznia. Aki letette a solymász természetvédelmi vizsgát, az mentesül az egészség- és balesetvédelem írásbeli és szóbeli része alól.

Az AM a sikeres vizsgázók esetében a vizsga után kiállítja és iktatja, valamint hivatalos pecséttel látja el a dokumentumot, majd ezután postázza. A sikeres vizsgát követően körülbelül két hét, mire a bizonyítványt kézhez kapják a vizsgázók.

Rőt koraidenevér (Nyctalus noctula)

4.     Vizsga helyszíne és kezdési időpontja

Magyar Természettudományi Múzeum Madár- és Emlősgyűjteménye (1083 Budapest, Ludovika tér 2.). Kezdési időpont: 10 óra. A helyszín megközelíthető a 24-es villamossal, valamint a 3-as metróval.

 5.     Fontos tudnivalók a sikeres vizsga és a bizonyítvány kézhezvétele után

A gyűrűzővizsgáról kiállított bizonyítvány nem természetvédelmi engedély, tehát nem jogosít fel gyűrűzői tevékenységre. Madárgyűrűzők esetén a sikeres vizsga után a Madárgyűrűzési Központ felveszi a kapcsolatot a gyűrűzővel, denevérgyűrűzők esetén a gyűrűzőnek kell felvennie a kapcsolatot a Magyar Természettudományi Múzeum Emlőstani Gyűjteményével (Magyar Denevérgyűrűzési Központ). E két intézmény végzi a hazai gyűrűzési tevékenység országos koordinálását.

A Madárgyűrűzési Központ megállapodást köt a gyűrűzővel, amelynek értelmében a gyűrűző elfogadja a Madárgyűrűzési Központ szabályzatait (tananyag!), illetve a megállapodásban előírt egyéb feltételeket (például az aktív státuszú gyűrűző befizeti az éves regisztrációs díjat). A Madárgyűrűzési Központ gondoskodik a gyűrűző részére a madárgyűrűk és a gyűrűzéshez szükséges eszközök beszerzéséről, feldolgozza a jelentéseket stb. Ezen felül engedélykérelmet nyújt be a Pest Megyei Kormányhivatal felé a gyűrűzési tevékenység természetvédelmi engedélyezése végett. A természetvédelmi engedélyt önállóan is megkérheti a gyűrűző az illetékes természetvédelmi hatóságtól, ami elsősorban speciális projektek (például fokozottan védett madárfaj fészken történő gyűrűzése) esetén indokolt. Ez esetben a gyűrűzőt terhelik az adminisztrációs költségek.

Nagy fülemüle (Luscinia luscinia)

6.     Tananyagok és segédanyagok

Az ebben a pontban feltüntetett tananyagok ismeretanyagának elsajátítása kötelező!

Tananyagok:

Egészség- és balesetvédelem

Természetvédelmi jog

Madárgyűrűzési Központ szabályzatai

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület országos gyűrűzési engedélye

Tringa felhasználási útmutató

Jeladózási útmutató

Segédlet ragadozókhoz (rétihéják szárnyformulái)

Segédlet vízimadarakhoz (partimadarak biometriai mérése, erdei szalonka, havasi partfutó, kis lile, parti lile, sárszalonka, szürke cankó)

 

Segédanyagok:

Ajánlólevél minta

Szóbeli tételek egészség- és balesetvédelemből, illetve természetvédelmi jogból

Kutatási terv vázlat

Tesztminta

7.     Irodalom a madárgyűrűzési vizsgához

Az ajánlott könyvek mindegyike megtalálható Sipos-Bartl Boglárkánál a Keve András Madártani és Természetvédelmi Szakkönyvtárban, ahol időpont-egyeztetéssel meg lehet őket tekinteni. Kölcsönzésükre nincs lehetőség, de a szükséges oldalak kifénymásolhatók.

Baker K.: Identification Guide to European Non-Passerines. British Trust for Ornithology, 2016.

Demongin L., Leliévre H., Candelin G.: Identification Guide to Birds in the Hand. 2016.

Forsman D.: The Raptors of Europe and The Middle East. A Handbook of Field Identification. Bloomsbury Publishing, 2007.

Hadarics T., Zalai T. (szerk.): Magyarország madarainak névjegyzéke: Nomenclator avium Hungariae. An annotated list of the birds of the birds of Hungary. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, 2008.

Haraszthy L., Schmidt E., Bagyura J.: Sólyom-alkatúak. Falconiformes. Határozó terepen és kézben. Magyar Madártani Egyesület.

Harrison C.: A Field Guide to the Nests, Eggs and Nestlings of European Birds. Collins, 2002.

Jenni L., Winkler R.: Moult and Ageing of European Passerines. Bloomsbury Publishing, 2011.

Mullarney K., Svensson L., Zetterström D., Grant P. J.: Madárhatározó. Európa és Magyarország legátfogóbb terepi határozója. Park Könyvkiadó, 2015.

Prater A. J., Marchant J. H., Vuorinen J.: Guide to the identification and ageing of Holarctic Waders. British Trust for Ornithology, 1977.

Svensson L.: Útmutató az európai énekesmadarak határozásához. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, 1995.

Vas Z., Fuisz T., Privigyei Cs., Tóth L.: Hazai ragadozó madaraink felismerése, vedlése, kor-és ivarhatározása. Magyar Természettudományi Múzeum, 2011.

Dietz C., Kiefer A.: Bats of Britain and Europe. Bloomsbury Natural History, 2016.

8.     Linkajánló

Madárgyűrűzési Központ honlapja

EURING (The European Union for Bird Ringing – Európai Madárgyűrűzési Szövetség) honlapja

Keve András Madártani és Természetvédelmi Szakkönyvtár honlapja

birding.hu (magyar terepmadarász oldal, a Magyarországon megfigyelt és a Nomenclator Bizottság által jóváhagyott, így a vizsgán számon kérendő madárfajok listájával, továbbá madárgyűrűzéssel is kapcsolatos fórummal)

Magyar nyelvű honlap denevérekről

Idegen nyelvű honlap denevérekről

Kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros)

Sáv bezárása