Ugrás a tartalomhoz

Tájvédelmi szabványok

A természetvédelmi szakterület irányításáért felelős minisztériumok az 1990-es évek elejétől fogva kezdeményezően léptek fel mind az intézményes természetvédelem, mind a civil szféra táj- és természetvédelmi tevékenységeinek szakmai támogatása terén. Hasonlóan fontos a gazdaság állami és üzleti szereplőinek segítése annak érdekében, hogy tevékenységeiket jogszerűen, a táj- és természetvédelmi szakmai szempontokra tekintettel végezzék.
A táj védelmét elősegítő, kifejezetten arra irányuló, vagy az azt érintő tevékenységek szakszerű és egységes gyakorlat szerinti ellátását elősegítő szabványosítás (és természetesen a tájvédelmi szabványok alkalmazása) e cél megvalósításának egyik eszköze.

A szabványok általános és ismételten alkalmazható eljárásokat és műszaki megoldásokat határoznak meg, amelyeket közmegegyezéssel fogadtak el, és optimális megoldást kínálnak a különböző érdekelt felek számára.
Az érvényes szabvány szerint végzett tevékenység esetén feltételezhető, hogy a műszaki fejlődés elfogadott színvonalának megfelelően, kellő gondossággal jártak el.
A szabványok a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény előírása alapján önkéntesen alkalmazandók. Előfordulhat azonban, hogy egy szabvány alkalmazását jogszabály írja elő. A tájvédelmi szabványok körében is van erre példa: a Hortobágyi Nemzeti Park védőövezetében bizonyos műszaki paraméterekkel rendelkező épületek, építmények létesítése, felújítása során a tájba illesztést igazoló dokumentáció tartalmi követelményeiről szóló szabvány szerint elkészített dokumentációt kell benyújtani a hatóságnak.
További általános elv, hogy a szabványok a jogszabályokban előírt általános követelmények teljesítésére adnak egy lehetséges megoldást.
A szabványokban foglaltaktól el lehet térni, ha legalább azzal egyenértékű más megoldást alkalmazunk és az egyenértékűséget bizonyítani tudjuk. Ebből következik, hogy a vonatkozó szabványokat akkor is ismerni kell, ha nem azokat alkalmazzuk, hiszen csak annak ismeretében tudunk egyenértékű, vagy jobb más megoldást alkalmazni.

A táj- és természetvédelmi szakterület oktatási intézményekkel, kutatóműhelyekkel, a természet- és tájvédelmi szervezetrendszer tapasztalt munkatársaival és természetesen a Magyar Szabványügyi Testülettel együttműködve készítette elő a tájvédelmi témájú, célú szabványok megalapozó szakmai anyagait. A szabványkidolgozás megkezdésének egyik fontos feltétele, hogy a folyamat költségeinek fedezete rendelkezésre álljon. Ennek biztosításában is fontos szerepet vállalt az állami természetvédelem intézményrendszere.

A Magyar Szabványügyi Testület koordinálásával működő MSZT/MCS 726 Természet- és Tájvédelem Műszaki Bizottság foglalkozik a szakterületi szabványok előkészítésével, szükség szerinti módosításával. A műszaki bizottság előkészítésével került sor többek között az
Általános tájvédelem,
Tájak esztétikai minősítése,
Épületek, építmények tájba illesztése védett természeti területeken,
Nyomvonalas létesítmények és műtárgyaik tájba illesztése védett természeti területeken,
Utak, vasúti pályák és műtárgyaik tájba illesztése védett természeti területeken
témájú szabványok és szabvány-sorozatok kiadására.

A Természet- és Tájvédelem Műszaki Bizottság által előkészített, gondozott szabványok listája – köztük a tájvédelmi témájú szabványok felsorolása itt érhető el.

A szabványokat a Magyar Szabványügyi Testülettől térítés ellenében lehet beszerezni.


Felhasznált forrás: https://prod.mszt.hu/hu-hu/

Sáv bezárása