Ugrás a tartalomhoz

Az Európa Tanács Táj Díja

Az Európa Tanács Táj Egyezménye 11. cikke az Európa Tanács Táj Díja adományozásáról rendelkezik, a következőképpen: ”Az Európa Tanács Táj Díja helyi vagy regionális önkormányzatoknak és azok társulásainak adományozható, amelyek jelen Egyezmény valamelyik aláírója táj-politikája részeként olyan politikát vagy intézkedéseket valósított meg az adott táj védelmére, kezelésére és/vagy tervezésére, amely tartósan hatékonynak bizonyult, és így példaként szolgálhat Európa önkormányzatai számára. A kitüntetés olyan nem kormányzati szerv számára is adományozható, amely különösen sokat tett egy adott táj védelméért, kezeléséért vagy tervezéséért.”

A díj adományozásának célja

Az Európa Tanács Táj Díja olyan európai szintű megtisztelő kitüntetés, amely elismeri a helyi vagy regionális önkormányzatok, illetve társulásaik által megvalósított intézkedéseket, politikákat, továbbá a nem kormányzati szervezetek kiemelkedő hozzájárulásait a táj fenntartható védelme, kezelése és/vagy tervezése területén.

Létrehozásának célja a kitüntetettek ösztönzése arra, hogy biztosítsák az érintett tájak területének fenntartható védelmét, kezelését és/vagy tervezését. Hozzájárul ahhoz, hogy az emberek felismerjék a táj minősége felismerésének, megőrzésének, javításának a szükségességét, és a tájra ható, embereken is múló különböző fenyegető veszélyeket. Mindez elsősorban a táji értékek bemutatásán, a tájak szerepének megértetésén, vagyis a társadalom tájjal kapcsolatos felelősségének növelésén keresztül érhető el. A tájdíj adományozása támogatja a közösségi részvételt a tájpolitikát érintő döntéshozó folyamatokban is.

Az Európa Tanács Táj Díja adományozásának szabályait az Európa Tanács által felkért tagokból álló szakértői bizottság dolgozta ki. A szabályokról szóló határozatot (Resolution CM/Res(2008)3 on the Rules governing the Landscape Award of the Council of Europe) 2008. február 20-án fogadta el a Miniszteri Bizottság. A határozat magyar nyelvű fordítása itt tölthető le.

Ki pályázhat?

Az Európa Tanács Táj Díjára a következő szervezetek pályázhatnak:
– helyi vagy regionális önkormányzatok vagy ezek társulásai, melyek az Egyezmény valamely aláírója táj-politikája részeként olyan politikát vagy intézkedéseket valósítottak meg az adott táj védelmére, kezelésére és/vagy tervezésére, amely tartósan hatékonynak bizonyult és így példaként szolgálhat az ország vagy Európa egyéb területi önkormányzatai számára;
– olyan nem kormányzati szervezetek, melyek különösen sokat tettek egy adott táj védelméért, kezeléséért vagy tervezéséért;
– határ menti helyi és regionális önkormányzatok és társulásaik akkor pályázhatnak, ha a tárgyban szereplő tájat közösen kezelik.

Melyek az adományozás szakmai feltételei?

A pályázónak a következő feltételeknek kell megfelelnie:

1. feltétel – Fenntartható területi fejlődés

A benyújtott, megvalósított program megfogható, dokumentálható módon járuljon hozzá a táj védelméhez, kezeléséhez és/vagy tervezéséhez. A programnak a benyújtás időpontjában már legalább három éve befejezettnek, ugyanakkor a nyilvánosság számára elérhetőnek kell lennie.

A program továbbá:
– legyen része a fenntartható fejlődés politikának és legyen összhangban az érintett terület természeti, táji adottságaival;
– mutassa be a környezeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és esztétikai fenntarthatóságot;
– tartalmazzon elismerésre érdemes megoldást a tájat károsan befolyásoló bármely folyamatra;
– segítse a táj értékeinek megőrzését, a táj fejlődését és gazdagítását;
– biztosítsa a leromlott tájak esetében minőségében új tájak kialakítását, fejlesztését.

2. feltétel – Példamutatás

Az érintett tájak védelmét, kezelését és/vagy tervezését segítő politika vagy intézkedések megvalósítása példaértékű legyen mások számára is.

3. feltétel – Közösségi részvétel

Az érintett tájak védelmét, kezelését és/vagy tervezését szem előtt tartó politika vagy intézkedések megvalósítása során be kell vonni a közösségi szereplőket, helyi és regionális hatóságokat és egyéb érintett feleket, valamint a megvalósításnak tükröznie kell a táj minőségét megőrző, fejlesztő célokat is.

A közösségi részvétel párhuzamosan két módon is történhet:
– a társadalom tagjai közötti párbeszéddel és eszmecserével (például közönségtalálkozók, viták, terepi egyeztetések);
– a nemzeti, regionális és helyi hatóságok által kialakított eljárások a közösség részvételére és bevonására a tájjal kapcsolatos kérdésekbe.

4. feltétel – A téma iránti fogékonyság növelése

A programnak növeli kell a civil társadalom, az egyéb nem állami szervezetek és az állami hatóságok fogékonyságát a tájak értéke és szerepe iránt.

Hogyan és mikor pályázhatok?

Az Európa Tanács Táj Díja adományozására kétévente kerül sor.

A pályázatokat a tájegyezmény végrehajtásáért első helyen felelős minisztériumnak kell felterjesztenie, az angol vagy francia nyelvű pályázati anyag Európa Tanács titkárságához történő eljuttatásával. Nemzetközi zsűri javaslata alapján a Miniszteri Bizottság adományozza a tájdíjat.

A felterjesztett nemzetközi pályázatok itt tekinthetőek meg.

A példaértékű munkák népszerűsítéséről a Miniszteri Bizottság CM/Res(2017)18. számú határozata rendelkezik.

Sáv bezárása