Ugrás a tartalomhoz

Tájkarakter Határozó

Annak érdekében, hogy a tájak változatosságát, egyedi értékeit megőrizhessük, vagy leromlását helyreállíthassuk, meg kell ismernünk és tudatosítanunk kell annak jellemzőit.

A tájkarakter a természeti és antropogén tájformáló tényezők együtthatásából kialakuló, az adott tájrészletre jellemző tulajdonságok és tájalkotó elemek együttese, amely az adott tájat a szomszédságától megkülönböztethetővé teszi.

A táj karakterét, azaz jellegét, részeinek sajátos kompozíciója, egyedi mintázata alakítja. A tájalkotó elemek és azok sajátos kombinációi egyedi karakter kialakulásához vezetnek. A táj jellegzetességei között vannak hangsúlyosabbak, olyan kulcsjellemzők, amelyeknek alapvető, meghatározó szerepük van a karakter formálásában. Bár a tájak arculata egyedi, mégis vannak egymásra jobban hasonlító, egy adott típusba sorolható tájak.

Az Agrárminisztérium egy átfogó országos kutatási program részeként indította el a hazai tájak karakter alapú számbavételét és értékelését. A kutatási program egyik eredménye az az összefoglaló tanulmány, amely az országos és helyi léptékű tájkarakter-elemzés módszertanáról, továbbá a tájkarakter-értékelés mintaterületi gyakorlatban kipróbált lehetőségeiről szól. A tájkarakter-kutatás országos eredményei részleteiben is megismerhetők.

Sáv bezárása