Ugrás a tartalomhoz

A zöldinfrastruktúra megőrzése és fejlesztése

Napjainkban azt tapasztalhatjuk, hogy a természetes ökoszisztémák egyre kisebb foltokra szorulnak vissza és folyamatosan csökken a földi élet változatossága, a fajok és élőhelyeik sokfélesége, vagyis a biodiverzitás. Ennek egyik oka, hogy a természet által nyújtott javakat úgy használjuk, mintha azok kimeríthetetlenek lennének. Mindez azonban saját létfeltételeinket is rontja, hiszen az ökoszisztémák működésével számos, a jó minőségű élethez elengedhetetlen, a természetből származó haszonhoz – ún. ökoszisztéma-szolgáltatáshoz – jut az emberiség. Ide tartozik például a tiszta levegő és víz biztosítása, a beporzás, a városi klíma szabályozása, az erózió és a belvíz elleni védelem is.

A negatív folyamatok visszafordítása érdekében nem elegendő a már meglévő védett területek megőrzése, hanem általánosságban a természeti tőke megőrzésére és növelésére van szükség. Ennek egyik lehetséges eszköze a zöldinfrastruktúra-fejlesztés, amely megalapozhatja az élőhelyek állapotjavítását és kiterjedésének növelését, továbbá jelentősen hozzájárulhat a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodáshoz is.

Éppen ezért a zöldinfrastruktúra-fejlesztést az EU Biodiverzitás Stratégiája is kiemelten támogatja annak érdekében, hogy az ökoszisztémák állapota és az általuk nyújtott szolgáltatások alapján természeti és környezeti szempontból fenntartható társadalmi-gazdasági döntések megalapozását segítő javaslatok szülessenek a tervezők, beruházók, önkormányzati és állami szervek számára.

A biológiai sokféleség megőrzése a természet- és tájvédelem kiemelt célja, a zöldinfrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtása nem csupán az Agrárminisztérium felelősségi körébe tartozik, a természetvédelmen túl számtalan más szakterülethez, államigazgatási és településügyi feladathoz is kapcsolódik. Közös céljainkat úgy tudjuk elérni, ha a többi szakterülettel együttműködve dolgozzuk ki és fejlesztjük a koncepció érvényesítésének módszertani alapjait. E közös munka megalapozása érdekében valósította meg szakmai partnereivel (elsősorban a Lechner Tudásközponttal és az Ökológiai Kutatóközponttal) együttműködésben az Agrárminisztérium a KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt Zöldinfrastruktúra fejlesztési elemét.

Ezen az oldalon mutatjuk be a témával kapcsolatban elkészült áttekintő kiadványainkat, amelyek publikálásával kettős célt kívánunk elérni. Egyrészt általános tájékoztatást kívánunk adni a zöldinfrastruktúra fogalom jelentéséről, a zöldinfrastruktúra szerepéről, jelentőségéről, kapcsolatáról a természet által az emberiség számára biztosított ún. ökoszisztéma-szolgáltatásokkal. Erről Hálózatban a természettel – Zöldinfrastruktúra Magyarországon című szemléletformáló kiadványunkban szólunk bővebben.

Másik fő célunk, hogy bemutassuk a projektben megvalósult kutatások hátterét, folyamatát, az alkalmazott módszereket és legfőbb eredményeinket. A témát a kutatás során alkalmazott elemzési léptékeknek megfelelően bontottuk két kötetre. Zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztése Magyarországon – Szakmai összefoglaló és módszertani útmutató című kiadványunkban az országos szintű elemzési folyamattal és annak eredményeivel foglalkozunk, míg Zöldinfrastruktúra városi és térségi léptékben – Módszertani útmutató mintaterületi elemzések alapján című kötetünk a részletesebb vizsgálatokat igénylő térségi és települési elemzéseket mutatja be.

Sáv bezárása