Ugrás a tartalomhoz

Európai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs Munkacsoport

Az Európai Táj Egyezmény (2021-től: Európa Tanács Táj Egyezménye) kihirdetéséről szóló törvényben foglalt feladatok megvalósítása érdekében létrehozott, – a végrehajtásért felelős miniszterek véleményező és tanácsadó tárcaközi testülete. A 1189/2012. (VI. 11.) Korm. határozat és saját ügyrendje szerint működik.

A Munkacsoport összetétele

 • Elnöke a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár;
 • Titkárát a természetvédelemért felelős miniszter jelöli ki;
 • Tagjai: természetvédelemért felelős miniszter, valamint a végrehajtásban érintett minisztériumok által felelősségi körönként kijelölt egy-egy személy.

A Munkacsoport munkájában tanácskozási joggal részt vehetnek az elnök által meghívott, az adott témában érintett minisztériumok, illetve háttérintézmények képviselői is.

A Munkacsoport közreműködik a tájakra vonatkozó európai együttműködések hazai megvalósításában:

 • a tájak védelmével, kezelésével és tervezésével kapcsolatos jogszabály-előkészítésben, országos szintű koncepcionális és stratégiai tervezésben, programalkotásban;
 • az Európa Tanács Táj Egyezménye végrehajtásának feladatait rögzítő és ütemező munkaterv és intézkedési terv elkészítésében;
 • az Európa Tanács Táj Egyezménye végrehajtásával kapcsolatos döntés-előkészítő és egyéb szakmai dokumentumok előkészítésében;
 • a Magyar Tájdíj kapcsán beérkezett pályázatok megvizsgálásában, elbírálásában, és ennek során az Európa Tanács Táj Díjára benyújtandó magyar pályázat kiválasztásában;
 • az Európa Tanács Táj Díjára benyújtandó magyar pályázat felterjesztésével kapcsolatos feladatok elvégzésében.

A Munkacsoport elősegíti az Európa Tanács Táj Egyezménye

 • hazai végrehajtásához kapcsolódóan az egyes minisztériumok tájak védelmével, kezelésével és tervezésével kapcsolatos tevékenységének összehangolását;
 • végrehajtásához kapcsolódó képzési, oktatási és ismeretterjesztési programok koordinációját;
 • végrehajtásához kapcsolódó kutatási programok koordinációját.

 

Sáv bezárása