Ugrás a tartalomhoz

MAB Nemzeti Bizottság

Az UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezete, 1971-ben „Man and the Biosphere” (MAB), azaz „Ember és bioszféra” címmel egy nemzetközi programot indított a természeti környezet megóvásáért.
Magyarország, mint UNESCO-tagország az elsők között csatlakozott az induló programhoz. A hazai feladatok meghatározására és irányítására megalakult az UNESCO MAB Magyar Nemzeti Bizottsága a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt. Az UNESCO MNB és az Agrárminisztérium 2020-ban újjáalakította az UNESCO MAB Magyar Nemzeti Bizottságot.

A MAB Bizottság az UNESCO MNB védnöksége alatt működő, alapvetően véleményező, javaslattevő, döntéshozó jogkörrel rendelkező testület. Feladatai többek között a magyarországi bioszféra-rezervátumok kialakításában és fenntartásában való szakmai közreműködés, új rezervátumok létesítésének megvitatása, egyeztetése, a MAB Program ismertetése a nagyközönség körében, továbbá az UNESCO felé továbbítandó pályázati anyagok bírálata, jóváhagyása, a MAB Program aktuális híreinek terjesztése, feladatainak végrehajtatása.

E szakmai testület tagjai között szerepelnek az UNESCO MNB hazai vezetői, a MAB program koordinálásáért felelős minisztériumi képviselők, a hazai bioszféra-rezervátumok kezelését végző nemzeti park igazgatóságok igazgatói, egyetemi professzorok, kutatók, de éppúgy teljes jogú tagja a bizottságnak ökológiai gazdálkodó, turisztikai és ökoturisztikai szakember, természetvédelmi civil szervezet (WWF), valamint erdészeti magáncég vezetője is. A Bizottság titkársági feladatait az Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztály látja el.

Jogszabályi háttér, egyéb információk:

 

A MAB Nemzeti Bizottság tagjai:

Név Szervezet Beosztás/munkakör

ELNÖK

Érdiné Dr. Szekeres Rozália UNESCO MAB Magyar Nemzeti Bizottság elnök

TITKÁR

dr. Láng Péter Agrárminisztérium, Természetmegőrzési Főosztály természetvédelmi jogász

ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK

Dr. Réthelyi Miklós UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnök
Dr. Soós Gábor UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság főtitkár
Dr. Balázs Ervin UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának Természettudományi Szakbizottsága elnök
Hajdu-Kriston Krisztina UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság nemzetközi referens

TAGOK

Balczó Bertalan UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának Magyar Geopark Bizottsága elnök, helyettes államtitkár
Bartha Dénes, Dr. Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Növénytani és Természetvédelmi Intézet intézetigazgató, egyetemi tanár
Báldi András, Dr. MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet kutatási csoportvezető, tudományos tanácsadó
Bende Zsolt Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgató
Csépányi Péter, Dr. Pilisi Parkerdő Zrt. erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató-helyettes
Füri András Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság igazgató
Koczka Krisztina Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület MME képviselője, MAB szakértő
Kopek Annamária Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezető, ökoturisztikai szakértő
Kovács Károly Zala Megyei Közgyűlés területszervezési szakértő
Kulcsárné Roth Matthaea Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság igazgató
Lingauer János volt Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság természetvédelmi igazgató, ökoturisztikai szakértő
Medgyesi Gergely Árpád
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság igazgató
Pál Attila, Dr. Zala Megyei Közgyűlés elnök
Sipos Katalin WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány igazgató
Szanyi Szabolcs, Dr. Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar egyetemi tanársegéd
Szomor Dezső Szomor Ökofarm ökogazdálkodó
Tardy János, Dr. Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar c. egyetemi tanár
Török Katalin, Dr. MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet kutatási csoportvezető, tudományos főmunkatárs
Ugró Sándor Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság igazgató
Veress Balázs Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság igazgató
Závoczky Szabolcs Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság igazgató
 

 

 
 

Sáv bezárása