Ugrás a tartalomhoz

Jogszabályban kihirdetett nemzeti parki övezeti besorolások

Magyarországon a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) kötelezettségként állapítja meg valamennyi nemzeti park területének övezetekbe sorolását.

A nemzeti parkok területének övezetekbe való besorolásáról és az egyes övezetekre vonatkozó általános természetvédelmi előírásokról szóló 134/2013. (XII. 29.) VM rendelet szerint a természeti övezetbe tartoznak a nemzeti parkok azon területei, amelyek kizárólagos rendeltetése a táj és az ökoszisztéma természetes folyamatainak és szerkezetének helyreállítása, fenntartása, az ehhez szükséges feltételek biztosítása. A természetvédelmi kezelés célja a természeti folyamatok működésének biztosítása, elősegítése, valamint helyreállítása a minimálisan szükséges beavatkozás elvének érvényesítésével. Az előbb említett rendelet tételesen meghatározza azokat a tevékenységeket, amelyek – kizárólag természetvédelmi kezelés keretében − megvalósíthatók a természeti övezetben.

A természetkímélő hasznosítás övezetében a természetvédelmi kezelés és a természetkímélő hasznosítás térben és időben együtt, vagy egymás mellett van jelen; az elsődleges cél ezek összhangjának biztosítása. A természetvédelmi kezelés mellett a táji és a természeti értékeket nem károsító, a védelem céljainak eléréséhez nem feltétlenül szükséges, vagy elsősorban nem a védelem céljainak megvalósítására irányuló gazdálkodás, területhasználat is folytatható.

A szolgáltató övezetbe a települések beépített területei, továbbá azok a helyszínek tartoznak, amelyeknek a rendeltetése intenzív, rendszeres emberi jelenléttel jár. A természetvédelmi kezeléshez szükséges, azt elősegítő, továbbá a természetkímélő hasznosításhoz kötődő infrastruktúrát elsősorban a szolgáltató övezetben kell elhelyezni.

A nemzeti parki övezetek területi kiterjedésének meghatározását a nemzeti park létesítéséről (védetté nyilvánításáról) vagy a nemzeti park védettségének fenntartásáról szóló miniszteri rendeletben kell szerepeltetni. Az egyes nemzeti parki övezetek területi kiterjedését (lehatárolását) földrészletenként az ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok feltüntetésével, vagy EOV koordinátákkal meghatározott részterületeiként kell meghatározni.

A nemzeti parkok övezeti besorolásáról, az övezeti besorolás céljáról és rendeltetéséről itt találhatók általános információk.

***

Magyarországon jelenleg a Hortobágyi Nemzeti Park rendelkezik jogszabályban kihirdetett, lehatárolt övezeti besorolással.

Az övezeti besorolás kihirdetésének éve: 2020.

Kihirdető jogszabály: a Hortobágyi Nemzeti Park védettségének fenntartásáról szóló 131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról szóló 17/2020. (VI. 2.) AM rendelet.

Az övezeti besorolást tartalmazó jogszabály: a Hortobágyi Nemzeti Park védettségének fenntartásáról szóló 131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet.

 

Sáv bezárása