Ugrás a tartalomhoz

Védett természeti területek helyrajzi szám keresője

Ablak bezárása

A kereső a Védett Természeti Területek Törzskönyvében nyilvántartott országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területek, valamint a helyi jelentőségű védett természeti területek törzskönyvi adataihoz kapcsolódó, azok mellékleteként nyilvántartott  földrészletek listáját tartalmazza.

A Területek Törzskönyvét a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt) felhatalmazása alapján, és a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet szerint vezeti az Agrárminisztérium Természetvédelemért felelős Helyettes Államtitkársága.

Tájékoztatjuk, hogy a honlapon szereplő helyrajzi számok tájékoztató jellegűek, tekintettel arra, hogy a közhiteles ingatlan-nyilvántartásban bekövetkező változások (pl. egy ingatlan megosztása) átvezetése nem jelenik meg azonnal és minden esetben nyilvántartási rendszerünkben. A honlapon szereplő ingatlan-adatokra ezért jogot vagy kötelezettséget alapítani nem lehet. Az egyedi jogszabállyal védetté nyilvánított országos és helyi jelentőségű védett természeti területek által érintett ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számokat a védetté nyilvánító jogszabályok tartalmazzák. A törvény erejénél fogva fennálló (ún. „ex lege”) országos jelentőségű védettséget élvező természeti területeknek – lápoknak és szikes tavaknak – minősülő ingatlanokról az érintett földrészletek tulajdoni lapjaira a közhiteles ingatlan-nyilvántartásban feljegyzett tények (jogi jellegek) nyújtanak hiteles információkat.

Sáv bezárása