Ugrás a tartalomhoz

Natura 2000 területek keresőfelülete

Ablak bezárása

A kereső az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékleteiben szereplő, és így Natura 2000 területnek minősülő földrészletek listáját tartalmazza. Ez alapján a „jogszabályi” időállapotú ingatlanok vonatkozásában a találati lista a hatályos és kihirdetett állapottal egyezik. Ezen túl kereshetők a – szintén fenti rendeletben kihirdetett és hatályos – térképi mellékletek alapján készült, 2021. januári ingatlan-nyilvántartási állapotnak megfelelő kataszteri térkép felhasználásával leválogatott, érintett helyrajzi számok is („aktuális” időállapot). A Típus oszlopban az „SPA” a különleges madárvédelmi területeket, míg az „SCI” illetve „SAC” a különleges természetmegőrzési területeket jelöli.

Fontos tudni, hogy a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 2023. július 1-jétől hatályos módosítása alapján egy adott földrészletnek a Natura 2000 területbe tartozását az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló jogszabály által meghatározott területek térképszelvényei – és szükség szerint a  térképszelvényeknek a  kormányzati honlap elektronikus tájékoztatásra szolgáló oldalán közzétett digitális térinformatikai határvonala (ld. lejjebb) – alapján kell megállapítani. Tehát az itt szereplő – mind a „jogszabályi” mind pedig az „aktuális” időállapotú – helyrajzi számok tájékoztató jellegűek, tekintettel arra is, hogy a jogszabályi állapothoz képest, az azóta a közhiteles ingatlan-nyilvántartásban bekövetkező változások (pl. egy ingatlanmegosztás) átvezetése nem jelenik meg, továbbá ez okból az „aktuális” időállapotnál sem teljesen naprakészek az információk, és azok automatikus leválogatással készültek, így az ingatlan-nyilvántartás hiányosságai vagy pontatlanságai, illetve a fedvények pontatlan illeszkedése hibát okozhat.

Natura 2000 területek digitális térinformatikai határvonala (ESRI shape) 

A Natura 2000 területek térképi megjelenítése a Natura 2000 területek határvonalaival, továbbá a nem hiteles földrészlet határokkal és helyrajzi számokkal megtekinthető a Természetvédelmi Információs Rendszer közönségszolgálati oldalán.

Sáv bezárása