Ugrás a tartalomhoz

Baradla-barlang

Adatok

Kataszteri szám: 5430-1

Hossz: 15 701 méter

Vertikális kiterjedés: 139,15 méter

Mélység: 102,50 méter

Magasság: 36,65 méter

Település: Jósvafő

Hrsz: 262

Védettség: fokozottan védett

Látogathatóság: NPI hozzájárulásával látogatható (jogszabályban nevesített); lezárt

NP Igazgatóság: Aggteleki NP Igazgatóság

Hatóság: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal

Kutatási engedélyek száma: 5

Szinonímák: Aggteleki cseppköves barlang, Aggteleki-cseppkőbarlang, Baradla-cseppkőbarlang, Aggteleki-barlang, Kisbaradla-nyelő, Kis-Baradla-víznyelő

A barlang által érintett bibliográfiák

Terület elhelyezkedése

Látogathatóság

Denevér korlátozás
Maximális csoportlétszám 0
Napi maximális csoportszám 0
Csak elektromos lámpa használható +
Csak kutatócsoporttal látogatható -
Csak kutatási céllal látogatható -
Csak tiszta ruhában látogatható -

További információk

Baradla-barlang

Hazánk második leghosszabb, legrégebben kutatott, legismertebb, évszázadok óta látogatott, fokozottan védett barlangja. Az Aggteleki-karszton több bejárattal nyíló barlang valójában a Baradla-Domica-barlangrendszer magyarországi szakaszát jelöli. A rendszer 5,3 km-es szakasza a Domica-barlang Szlovákia területe alatt húzódik. A barlang legnagyobb része középső triász korú, wettersteini és steinalmi világosszürke mészkőben, a jósvafői szakasz pedig gutensteini mészkőben alakult ki a felszínről a mélybe jutó vizek oldó és koptató munkájának eredményeként. Az Aggtelek és Jósvafő községek között húzódó majd 7 km hosszú kanyargós főág egy felszín alatti folyó medre. A sziklaalagút átlagosan 10 m széles, 7-8 m magas, néhány helyen pedig hatalmas teremmé szélesedik. A főághoz több mellékág csatlakozik, jelentősebbek a Domica-barlang, a Csernai-tói oldalággal (7000 m); Retek-ág (2750 m); Törökmecset-ág (1130 m). A járatokat változatos színű és formájú, egyedülálló látványt nyújtó cseppkőoszlopok, függő és álló cseppkövek, lefolyások és zászlók díszítik. Legnagyobb állócseppkő a jósvafői szakaszban található 17 m Csillag-vizsgáló, legismertebb a Minerva sisakja, a Sárkányfej, a Szent László oszlopa. Az Aggtelek határában fekvő Acheron-víznyelőből eredő Acheron, valamint a Domica felől érkező Styx-patakok vize a Hangversenyteremben egyesül, s ma már csak árvizek idején folyik a főágban. A víz a barlangi víznyelőkőn át a 30-40 m-el mélyebben húzódó alsó-barlangokba jut. Víznyomjelzéses vizsgálat alapján ismert, hogy egymástól függetlenül, két alsó szint létezik a Baradla-barlang főága alatt. Bár a hidrogeológiai kapcsolat igazolt, a Baradla Hosszú-Alsó-barlang és a Baradla Rövid-Alsó-barlangok főágból történő átjárása még várat magára, így előbbiek egyelőre különálló barlangnak tekintendők.

A Baradla természetes, ősidők óta nyitott bejárata Aggtelek község határában, az 51 m magas sziklafal tövében található, ott az újkőkor embere is menedéket talált. Az ásatások során előkerült több ezer lelet legnagyobb része a csiszolt kőkorból való. A nagymennyiségű töredék mellett számos ép, a bükki kultúrához tartozó vonaldíszes cserépedény került a felszínre. A hat-hétezer évvel ezelőtt élt ember vékony falú formás edényeit kézzel, korong nélkül készítette, és párhuzamos vonalakkal díszítette. Számos lelet került elő a későbbi időkből is, így a korai vaskorból, valamint a tatárjárás idejéből.
A barlang első írásos említése 1549-ből származik, első felmérését 1794-ben Sartory József végezte el. 1825-ig csak 1,8 km hosszban volt ismert. Ezt ábrázolja Raisz Keresztély 1802-ben készített térképe, mely a barlang első nyomtatásban is megjelent rajza. 1825-ben Vass Imre hatolt át az addigi végpontot jelentő Vaskapu vizén, s feltárta a barlang főágának folytatását mintegy 5 km hosszban. A barlangról és a felszínről pontos térképet és leírást készített. Munkája nyomtatásban magyar és német nyelven 1831-ben jelent meg. A barlanglátogatás megkönnyítése érdekében az első kiépítést József Nádor látogatása alkalmával 1806-ban végezték el. 1890-ben a Vörös-tónál mesterséges kijáratot létesítettek. 1922-ben a közel 100 évig végpontot jelentő Színpad folytatásában Kaffka Péter 500 m új szakaszt tárt fel, melyre 1927-28-ban Jósvafő felől tárót hajtatott. A Baradla és a Domica kapcsolatát 1932-ben a Styx-patak szifonjain áthatolva Kessler Hubertnek sikerült bebizonyítania. A 2010-es évek második felében elkezdődött kutatások a barlang jósvafői szakaszában vezettek jelentős eredményre. A főág szintjéről a kutatók elérték a hosszú-alsó-barlangi szint vízvezető járatait, de az ember számára átjárható kapcsolat felfedezése még további erőfeszítéseket igényel.

A barlang látogatók számára megnyitott szakaszaiba a villanyvilágítást 1935-ben vezették be. E felszín alatti világ az Aggteleki Nemzeti Park egyik legvonzóbb látványossága.
A Baradlát az Aggteleki-karszt, valamint a Szlovák-karszt többi barlangjával együtt az UNESCO 1995-ben a Világörökség részévé nyilvánította. A Domica-barlanggal együtt a teljes barlangrendszert és vízgyűjtő területét 2001-ben pedig a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek védelmét rögzítő Ramsari Egyezmény hatálya alá helyezték.
Irod.: Dudich E. (1931): Az aggteleki cseppkőbarlang és környéke. Népszerű Természettudományi Könyvtár 12.; Hazslinszky T. (1995): Aggtelek, Baradla-barlang. TKM Kiskönyvtára, 76.; Jakucs L. (1975): Aggteleki-karsztvidék (útikalauz). Sport Kiadó; Jakucs L. (1993): Szerelmetes barlangjaim. Akadémiai Kiadó; Kessler H. (1939): Az aggteleki barlang leírása és feltárástörténete. Mérnökök Nyomdája, Budapest; Kessler H.–Mozsáry G. (1985): Barlangok útjain, vizein. Mezőgazdasági Kiadó; Kordos L. (1984): Magyarország barlangjai. Gondolat Kiadó; Nyáry J. (1881): Az aggteleki barlang mint őskori temető. Magyar Tudományos Akadémia; Siegmeth K. (1890): Az aggteleki cseppkőbarlang. Eperjes; Székely K. (1998): A Baradla hazánk természeti csodája. In. Baross G.: Aggteleki Nemzeti Park, Mezőgazda Kiadó; Gyuricza Gy.- Piros O.- Szilágyi F.- Salamon G.: Baradla-barlang. In.: Székely K. (2003): Magyarország fokozottan védett barlangjai. – Mezőgazda Kiadó; Vass I. (1831): Az agteleki barlang leírása, fekte területével, talprajzolatjával és hosszában való átvágásával. – Landerer

Kutatási törzslap

csoport év ft ge mo hi kl Rn gf ős rg bi de tk fo bl egyéb
Balázs Gergely 2022 +
Szabó Zoltán 2022 + + +
MKBT TÖRÉSZ 2022 + + +
Polacsek Zsolt 2022 + +
Szeredi Anna 2021 + + + Cholnoky pályázat 2018
Polacsek Zsolt 2021 + +
Szabó Zoltán 2021 + + + +
MKBT TÖRÉSZ 2021 +
ELTE TTK 2021 + + + +
ANPI 2020 + + + + + Interreg projekt eredményei.
ELTE TTK 2020 + + +
Nyírő Ádám Artúr 2019 + diplomamunka (Cholnoky Jenő pályázatra benyújtva)
Nyírő Ádám 2019 + + + + Diplomamunka
Polacsek Zsolt 2019 + + +
ELTE TTK 2019 +
MKBT TÖRÉSZ 2019 +
Sásdi László 2018 + + Cholnoky pályázat
Polacsek Zsolt 2018 + + + + + + + +
MKBT TÖRÉSZ 2018 +
ELTE TTK 2018 + + +
Polacsek Zsolt 2017 + + + + + + Feltárás bejelentés
Polacsek Zsolt 2017 + + + + + + + + + + +
Polacsek Zsolt 2016 + + + + + +
PLÓZER ISTVÁN 2015 + + +
ELTE TTK 2015
Nyírő Ádám Artúr 2015 +
MTTE BARADLA 2014 + + +
PAGONY 2014 + + + + +
MTTE BARADLA 2013 + + + + +
PLÓZER ISTVÁN VBSZ 2013 +
ELTE TTK 2013 + +
PAGONY 2013 + +
MTTE BARADLA 2012 +
MTTE BARADLA 2011 +
Vid Gábor 2011 + + +
PLÓZER ISTVÁN VBCS 2010 +
Szabó Zoltán 2009 + +
Hertelendy Zoltán 2008 + + + Kutatásvezetői feladat
Vid Gábor 2008 + + + +
Borzsák Sarolta - Egri Csaba 2007 + +
Domina Eszter 2007 + + +
Vid Gábor 2006 + + + Cholnoky
Vid Gábor 2006 + + + +
Gruber Péter 2006 +
Kraus Sándor 2006 +
ARIADNE KBE 2005 + + Cholnoky pályázat
HERMAN OTTÓ 2005 + + +
Vid Gábor 2005 + + +
Vid Gábor 2004 + + +
Kraus Sándor 2004 + + +
Gruber Péter 2004 +
ANTEUS 2004 + + +
Vid Gábor 2003 + +
LABIRINT 2003 +
Kraus Sándor 2003 +
Burján Zsuzsanna - Vid Gábor 2003 + + +
Vid Gábor 2002 + + +
Szőke Emília 2002 +
SZEGEDI KBE 2002 +
Hazslinszky Tamás 2001 képzőművészet - irodalom
Nemes Dóra 2001 + + + + + cseppkő degradáció
Kollár K. Attila 2001 +
Molnár Lajos 2001 + + +
MTTE BARADLA 2001 + + + +
Hazslinszky Tamás 1999 Múlt századi nevezetes látogatói
ARIADNE KBE 1998 + + +
Balázs és társai 1997 névanyag
ANTEUS 1997 +
Hakl József 1997 +
ANTEUS 1996 +
Horváth Zsuzsanna 1992 + idegenforgalmi elemzés
?BARADLA 1990 + +
MARCEL LOUBENS 1989 + + + állagmegóvás
Somogyi Gy. et. al. 1989 +
BEKEY IMRE GÁBOR 1988 + feliratok vizsgálata
MARCEL LOUBENS 1988 + +
BEAC 1987 +
VMTE BARADLA 1986 + + + + +
MARCEL LOUBENS 1985 +
VMTE BARADLA 1985 + + + + +
VMTE BARADLA 1984 + + + + MKBT Beszámoló 1984. 137-138. old.
VMTE BARADLA 1984 + + + + + + +
VMTE BARADLA 1983 + + + + MKBT Beszámoló 1983. 153-154. old.
VMTE BARADLA 1983 + + + + + + élettani vizsgálatok
JATE SZEGED 1983 + + +
Kordos László 1982 MKBT Beszámoló 1982. 6. old.
VMTE BARADLA 1982 + + MKBT Beszámoló 1982. 202-203. old.
PAPP FERENC Bkcs 1982 + MKBT Beszámoló 1982. 156. old.
VMTE BARADLA 1982 +
Kordos László 1981 + MKBT Beszámoló 1981. 9. old.
VMTE BARADLA 1981 + + + MKBT Beszámoló 1981. 213-214. old.
VMTE BARADLA 1981 + + + + + + élettani vizsgálatok
VMTE VASS IMRE 1980 MKBT Beszámoló 1980. 163. old.
VMTE BARADLA 1980 MKBT Beszámoló 1980. 148. old.
AGRÁRTUDOMÁNYI Bkcs 1980 MKBT Beszámoló 1980. 13. old.
VMTE BARADLA 1980 + + + + + + +
VMTE BARADLA 1979 + + + + + MKBT Beszámoló 1979. 230-233. old.
VMTE BARADLA 1979 + + + + + + +
VMTE BARADLA 1978 + + + + + + MKBT Beszámoló 1978. 215-217. old.
MARCEL LOUBENS 1978 MKBT Beszámoló 1978. 167. old.
Kordos László 1978 + MKBT Beszámoló 1978. 10. old.
ALBA REGIA 1978 +
HAJNÓCZY JÓZSEF 1978 +
VMTE BARADLA 1978 + + + + + + + +
VMTE BARADLA 1977 + + + + + + MKBT Beszámoló 1977. 269-270, 271. old.
Kordos László 1977 + MKBT Beszámoló 1977. 15. old.
Jánossy Dénes 1977 + MKBT Beszámoló 1977. 13. old.
VMTE BARADLA 1977 + + + + + +
VM VASS IMRE 1977 +
ALBA REGIA 1977 +
Kordos László 1976 + MKBT Beszámoló 1976. 36, 36-38. old.
Jánossy Dénes 1976 + MKBT Beszámoló 1976. 34. old.
VMTE BARADLA 1976 + + + + + MKBT Beszámoló 1976. 223-230. old.
BARADLA 1976 + + + + + +
VM VASS IMRE 1976 + +
VMTE VASS IMRE 1975 + + MKBT Beszámoló 1975. második félév 147-148, 149-152. old.
VM VASS IMRE 1975 + + +
Gödöllői Agrártudományi Bkcs 1974 MKBT Tájékoztató, 1974. 5-6. füz. 19. old.
Házi Zoltán 1974 + + + MKBT Tájékoztató, 1974. 3-4. füz. 44-46. old.
Házi Zoltán 1974 MKBT Tájékoztató, 1974. 3-4. füz. 32. old.
Kordos László 1974 + MKBT Tájékoztató, 1974. 1. füz. 18. old.
FOTON 1974 +
Dénes György 1973 + MKBT Tájékoztató, 1973. 4. füz. 7. old.
ifj. Urbán János 1973 MKBT Tájékoztató, 1973. 1. füz. 18. old.
VM VASS IMRE 1973 + +
Fodor István 1972 + MKBT Tájékoztató, 1972. 7. füz. 7. old.
Házi Zoltán 1972 MKBT Tájékoztató, 1972. 7. füz. 44. old.
Kordos László 1972 + MKBT Tájékoztató, 1972. 7. füz. 33. old.
Kovács Györgyné 1972 + + MKBT Tájékoztató, 1972. 7. füz. 20-25. old.
Plihál Katalin 1972 + MKBT Tájékoztató, 1972. 3. füz. 32-33. old.
Dénes György 1972 + MKBT Tájékoztató, 1972. 1. füz. 3-4. old.
ÉPFU 1972 + + +
VM VASS IMRE 1972 +
Vid Ödön 1971 MKBT Tájékoztató, 1971. 5. füz. 22. old.
1971 MKBT Tájékoztató, 1971. 2. füz. 8. old.
Schőnviszky László 1971 + MKBT Tájékoztató, 1971. 2. füz. 2. old.
Dénes György 1971 MKBT Tájékoztató, 1971. 2. füz. 11. old.
1971 MKBT Tájékoztató, 1971. 1. füz. 9. old.
VM VASS IMRE 1971 + +
Kovács Györgyné 1970 + + MKBT Tájékoztató, 1970. 6. füz. 8. old.
Bartha Zsuzsanna 1970 + MKBT Tájékoztató, 1970. 2. füz. 3. old.
Dénes György 1969 + MKBT Tájékoztató, 1969. 6. füz. 3. old.
Korek József 1969 + MKBT Tájékoztató, 1969. 5. füz. 1-2. old.
Dénes György 1969 + MKBT Tájékoztató, 1969. 4. füz. 4. old.
K. Á. 1969 + MKBT Tájékoztató, 1969. 3. füz. 4. old.
Dénes György 1969 MKBT Tájékoztató, 1969. 3. füz. 3. old.
Dénes György 1969 + MKBT Tájékoztató, 1969. 2. füz. 3. old.
ÉPFU 1969 + +
ÉPFU 1968 + + +
VÖRÖS METEOR 1968 + + +
Schőnviszky László 1967 + MKBT Tájékoztató, 1967. 43. old.
Szentes György 1967 + MKBT Tájékoztató, 1967. 39. old.
Dénes György 1967 MKBT Tájékoztató, 1967. 2. old.
Kovács Györgyné, Könnyű Árpád 1967 MKBT Tájékoztató, 1967. 12. old.
Dénes György 1967 MKBT Tájékoztató, 1967. 10. old.
ÉPFU 1967 + +
Dénes György 1966 + + MKBT Tájékoztató, 1966. 14. old.
ÉPFU 1966 +
ÓBUDAI KINIZSI 1966 +
VÖRÖS METEOR 1966 +
Pályi Gyula 1965 MKBT Tájékoztató, 1965. 5-6. füz. 95. old.
Kessler Hubert 1965 MKBT Tájékoztató, 1965. 5-6. füz. 109. old.
Cser Ferenc 1965 MKBT Tájékoztató, 1965. 3-4. füz. 67. old.
Könnyű Árpád, Kovács Györgyné 1965 MKBT Tájékoztató, 1965. 3-4. füz. 66. old.
Sárváry István 1964 MKBT Tájékoztató, 1964. 9-10. füz. 177. old.
Papp Ferenc 1964 MKBT Tájékoztató, 1964. 5-6. füz. 82. old.
Schőnviszky László 1964 MKBT Tájékoztató, 1964. 5-6. füz. 116. old.
Balázs Dénes 1964 + MKBT Tájékoztató, 1964. 2-3. füz. 56. old.
Bogsch László 1964 MKBT Tájékoztató, 1964. 2-3. füz. 23. old.
Wagner Mária 1964 + + MKBT Tájékoztató, 1964. 1. füz. 4-7. old.
Jakucs László 1963 + + MKBT Tájékoztató, 1963. 7-8. füz. 123-135. old.
Schőnviszky László 1963 MKBT Tájékoztató, 1963. 6. füz. 119. old.
Láng Sándor 1963 MKBT Tájékoztató, 1963. 6. füz. 104. old.
Dénes György 1963 MKBT Tájékoztató, 1963. 3. füz. 58. old.
Schőnviszky László 1963 MKBT Tájékoztató, 1963. 1-2. füz. 4. old.
Schőnviszky László 1963 MKBT Tájékoztató, 1963. 1-2. füz. 3. old.
Dénes György 1963 MKBT Tájékoztató, 1963. 1-2. füz. 10. old.
Schőnviszky László 1962 MKBT Tájékoztató, 1962. 8-10. füz. 177. old.
Schőnviszky László 1962 MKBT Tájékoztató, 1962. 6-7. füz. 111-112. old.
Putz Gizella 1962 + MKBT Tájékoztató, 1962. 6-7. füz. 107. old.
Bendeffy László 1962 MKBT Tájékoztató, 1962. 4. füz. 59. old.
Dudich Endre 1962 + MKBT Tájékoztató, 1962. 03. 21. old.
Révész Lajos 1962 MKBT Tájékoztató, 1962. 03. 19. old.
Jakucs László 1962 MKBT Tájékoztató, 1962. 01-02. 10. old.
V. L. 1961 + MKBT Tájékoztató, 1961. 07-08. 3. old.
Dénes György 1961 MKBT Tájékoztató, 1961. 05. 14. old.
Jakucs László 1961 MKBT Tájékoztató, 1961. 05. 12. old.
B.N. 1961 + MKBT Tájékoztató, 1961. 04. 4. old.
Barátosi József 1961 MKBT Tájékoztató, 1961. 04. 13, 14, 15. old.
Bányai János 1960 + MKBT Tájékoztató, 1960. 12. 576. old.
Kessler Hubert 1960 MKBT Tájékoztató, 1960. 12. 538-539. old.
Józsa László 1960 MKBT Tájékoztató, 1960. 11. 517. old.
A-né Putz Gizella 1960 MKBT Tájékoztató, 1960. 11. 509-510. old.
Barátosi Józsefné, Barátosi József 1960 + MKBT Tájékoztató, 1960. 09-10. 452. old.
Putz Gizella 1960 + + + MKBT Tájékoztató, 1960. 09-10. 429-445. old.
Dénes György 1960 MKBT Tájékoztató, 1960. 07-08. 373-374. old.
Papp Ferenc 1960 MKBT Tájékoztató, 1960. 06. 316. old.
Dénes György 1960 MKBT Tájékoztató, 1960. 05. 234-235. old.
D-i 1960 MKBT Tájékoztató, 1960. 04. 177. old.
Dénes György 1960 MKBT Tájékoztató, 1960. 04. 167. old.
Balázs Dénes 1960 MKBT Tájékoztató, 1960. 04. 163. old.
Jakucs László 1960 MKBT Tájékoztató, 1960. 04. 158. old.
Putz Gizella 1960 MKBT Tájékoztató, 1960. 04. 144-147. old.
Tardy Lajos 1960 + MKBT Tájékoztató, 1960. 04. 139-143. old.
Dudich Endre 1960 MKBT Tájékoztató, 1960. 04. 138. old.
Hazslinszky Tamás 1960 + MKBT Tájékoztató, 1960. 03. 80, 81. old.
Balázs Dénes 1960 MKBT Tájékoztató, 1960. 01-02. 62. old.
Balázs Dénes 1960 + MKBT Tájékoztató, 1960. 01-02. 60. old.
Hazslinszky Tamás 1960 + MKBT Tájékoztató, 1960. 01-02. 52, 53. old.
Balázs Dénes 1960 MKBT Tájékoztató, 1960. 01-02. 35. old.
1959 MKBT Tájékoztató, 1959. 12. 56. old.
Berecz Lajos 1959 MKBT Tájékoztató, 1959. 12. 52. old.
Jakucs László 1959 + + + MKBT Tájékoztató, 1959. 12. 15-19. old.
Jakucs László 1959 MKBT Tájékoztató, 1959. 10. 19-20. old.
Dudich Endre 1959 + + MKBT Tájékoztató, 1959. 09. 5, 6, 6-8. old.
Csekő Árpád 1959 MKBT Tájékoztató, 1959. 09. 29. old.
Dénes György 1959 + MKBT Tájékoztató, 1959. 09. 19. old.
Kárpátiné Radó Denise 1957 MKBT Tájékoztató, 1957. 07-12. 7. old.
Schmidt Eligius Róbert 1957 + + + MKBT Tájékoztató, 1957. 01-06. 41. old.
Jakucs László 1957 MKBT Tájékoztató, 1957. 01-06. 33. old.
Maucha László 1956 + MKBT Tájékoztató, 1956. 07-12. 7. old.
Bertalan Károly 1956 MKBT Tájékoztató, 1956. 07-12. 24. old.
Maucha László 1956 MKBT Tájékoztató, 1956. 07-12. 1. old.
Láng Sándor 1956 MKBT Tájékoztató, 1956. 03-06. 22. old.
V. I. 1956 MKBT Tájékoztató, 1956. 03-06. 22. old.
Balázs Dénes 1956 MKBT Tájékoztató, 1956. 01-02. 23. old.
1956 + MKBT Tájékoztató, 1956. 01-02. 23. old.
Bertalan Károly 1943 Barlangvilág XIII. kötet 3-4. füzet 1943 62. oldal
Kadić Ottokár 1943 + + Barlangvilág XIII. kötet 3-4. füzet 1943 56, 57. oldal
Cholnoky Jenő 1943 Barlangvilág XIII. kötet 3-4. füzet 1943 38. oldal
Bogsch László 1943 Barlangvilág XIII. kötet 1-2. füzet 1943 28. oldal
Pápa Miklós 1943 Barlangvilág XIII. kötet 1-2. füzet 1943 20, 21. oldal
Mottl Mária 1942 + Barlangvilág XII. kötet 3-4. füzet 1942 86. oldal
Kadić Ottokár 1942 + Barlangvilág XII. kötet 3-4. füzet 1942 85. oldal
Kadić Ottokár 1942 + Barlangvilág XII. kötet 3-4. füzet 1942 73-74. oldal
Mottl Mária 1942 + Barlangvilág XII. kötet 1-2. füzet 1942 38. oldal
Elekes György 1942 Barlangvilág XII. kötet 1-2. füzet 1942 38. oldal
Barbie Lajos 1942 Barlangvilág XII. kötet 1-2. füzet 1942 33. oldal
Mottl Mária 1942 + + Barlangvilág XII. kötet 1-2. füzet 1942 29. oldal
Kadić Ottokár 1942 + Barlangvilág XII. kötet 1-2. füzet 1942 23, 26. oldal
Cholnoky Jenő 1942 Barlangvilág XII. kötet 1-2. füzet 1942 2, 4. oldal
Wagner János 1942 + Barlangvilág XII. kötet 1-2. füzet 1942 10, 13, 15, 16, 18. oldal
Cholnoky Jenő 1941 + + Barlangvilág XI. kötet 1-4. füzet 1941 4, 8, 10. oldal
Barbie Lajos 1941 Barlangvilág XI. kötet 1-4. füzet 1941 30. oldal
Mottl Mária 1941 + Barlangvilág XI. kötet 1-4. füzet 1941 29. oldal
Kadić Ottokár 1941 + + + Barlangvilág XI. kötet 1-4. füzet 1941 14, 15-16, 17-18, 19. oldal
Kadić Ottokár 1940 + + + Barlangvilág X. kötet 1-2. füzet 1940 12-13, 15. oldal
Kadić Ottokár 1939 Barlangvilág IX. kötet 4. füzet 1939 84, 88. oldal
Mottl Mária 1939 Barlangvilág IX. kötet 4. füzet 1939 77. oldal
Kadić Ottokár 1939 + Barlangvilág IX. kötet 3. füzet 1939 53-54, 57, 58. oldal
Pápa Miklós 1939 Barlangvilág IX. kötet 1-2. füzet 1939 5. oldal
Barbie Lajos 1939 Barlangvilág IX. kötet 1-2. füzet 1939 32. oldal
Kadić Ottokár 1939 Barlangvilág IX. kötet 1-2. füzet 1939 15, 26. oldal
Kadić Ottokár 1938 + + Barlangvilág VIII. kötet 1-2. füzet 1938 14-15, 16. oldal
Kadić Ottokár 1938 Barlangvilág VIII. kötet 1-2. füzet 1938 12. oldal
Kadić Ottokár 1937 Barlangvilág VII. kötet 3-4. füzet 1937 37. oldal
Kadić Ottokár 1937 + + + Barlangvilág VII. kötet 1-2. füzet 1937 5-6. oldal
Kadić Ottokár 1936 + Barlangvilág VI. kötet 3-4. füzet 1936 66. oldal
Mottl Mária 1936 Barlangvilág VI. kötet 1-2. füzet 1936 39-40. oldal
Schőnviszky László 1936 + Barlangvilág VI. kötet 1-2. füzet 1936 38. oldal
Kessler Hubert 1936 + + + + + Barlangvilág VI. kötet 1-2. füzet 1936 33-36. oldal
Bogsch László 1936 Barlangvilág VI. kötet 1-2. füzet 1936 32, 32-33. oldal
Kadić Ottokár 1936 + Barlangvilág VI. kötet 1-2. füzet 1936 20. oldal
Mottl Mária 1935 Barlangvilág V. kötet 3-4. füzet 1935 58. oldal
Cholnoky Jenő 1935 + Barlangvilág V. kötet 1-2. füzet 1935 9, 10. oldal
Mottl Mária 1935 + + Barlangvilág V. kötet 1-2. füzet 1935 29. oldal
Mottl Mária 1935 Barlangvilág V. kötet 1-2. füzet 1935 22, 23. oldal
Kadić Ottokár 1935 + + Barlangvilág V. kötet 1-2. füzet 1935 15-16. oldal
Kadić Ottokár 1935 Barlangvilág V. kötet 1-2. füzet 1935 11-12. oldal
Mottl Mária 1934 Barlangvilág IV. kötet 2. füzet 1934 21. oldal
Kadić Ottokár 1933 + + Barlangvilág III. kötet 3-4. füzet 1933 17-18. oldal
Kadić Ottokár 1933 + Barlangvilág III. kötet 2. füzet 1933 21. oldal
Mottl Mária 1933 Barlangvilág III. kötet 1. füzet 1933 24. oldal
Mottl Mária 1932 + + Barlangvilág II. kötet 3-4. füzet 1932 23, 24, 25. oldal
Kessler Hubert 1932 + Barlangvilág II. kötet 3-4. füzet 1932 22. oldal
Dudich Endre 1932 + Barlangvilág II. kötet 3-4. füzet 1932 1-9. oldal
Kadić Ottokár 1932 + Barlangvilág II. kötet 3-4. füzet 1932 11-12, 12, 15, 27-28. oldal
Cholnoky Jenő 1932 + Barlangvilág II. kötet 1-2. füzet 1932 9. oldal
Jaskó Sándor 1932 + Barlangvilág II. kötet 1-2. füzet 1932 25-26. oldal
Mottl Mária 1932 Barlangvilág II. kötet 1-2. füzet 1932 19. oldal
Kadić Ottokár 1932 + Barlangvilág II. kötet 1-2. füzet 1932 14. oldal
1926 Barlangvilág I. kötet 1-4. füzet 1926 39-40. oldal
Kadić Ottokár 1926 Barlangvilág I. kötet 1-4. füzet 1926 28-30. oldal
Mayerfelsi Maier István 1926 + + Barlangvilág I. kötet 1-4. füzet 1926 12, 13, 16. oldal
Kadić Ottokár 1922 Barlangkutatás X-XIII. kötet 1-4. füzet 1922-1925 55. oldal
Kadić Ottokár 1922 Barlangkutatás X-XIII. kötet 1-4. füzet 1922-1925 51. oldal
Kadić Ottokár 1922 + Barlangkutatás X-XIII. kötet 1-4. füzet 1922-1925 49-50. oldal
Kadić Ottokár 1922 + + Barlangkutatás X-XIII. kötet 1-4. füzet 1922-1925 48. oldal
Kadić Ottokár 1922 + Barlangkutatás X-XIII. kötet 1-4. füzet 1922-1925 46-47. oldal
Kadić Ottokár 1922 + Barlangkutatás X-XIII. kötet 1-4. füzet 1922-1925 46. oldal
Bokor Elemér 1921 + Barlangkutatás IX. kötet 1-4. füzet 1921 6-7. oldal
Riedl Gusztáv 1914 + Barlangkutatás II. kötet 2. füzet 1914 87-88. oldal
Móricz József 1913 Barlangkutatás I. kötet 4. füzet 1913 185-186. oldal
Kadić Ottokár 1913 + Barlangkutatás I. kötet 2. füzet 1913 68-69. oldal
Rajczy Miklós +

Sáv bezárása